Ledelsesmøde på Øksedal

Bl.a. med fællesmøde med DBS og BBU

URL: http://baptistkirken.dk/events/event/ledelsesmoede-paa-colleruphus/