Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Fremtidens præster og missionsarbejdere

Projekt 2 - 2017

Fremtidens præster og missionsarbejdere

Økonomisk hjælp til især teologistuderende og især dem med et andet modersmål end dansk.

Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet i BaptistKirken. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Projektet BaptistKirkens
Uddannelsesstøtte har til formål at give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistmenighederne i Danmark økonomisk hjælp til at dygtiggøre sig gennem uddannelse og kurser.

Både nuværende og kommende præster, der i fremtiden vil tjene i BaptistKirkens menigheder og landsorganisationer, kan søge tilskud, hvis de går i gang med en længere eller kortere uddannelse eller efteruddannelse. Normalt vil det være en forudsætning, at der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- og missions-uddannelser kan også søge støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster.

Minimum en fjerdedel af BaptistKirken består af migranter. Flere af dem vil gerne være præster eller forkyndere, og de 14 internationale eller migrant-menigheder i fællesskabet har brug for præster, og det kan være en fordel, at de er uddannet i Danmark. Der tages derfor særlige hensyn til de økonomiske
udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark.

Sammen med ansøgningen om støtte fra projektet skal der medfølge en anbefaling fra den studerendes egen menighed.

Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke.