Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Kirker, der virker

Projekt 5 - 2017

Kirker, der virker

Udvikling af kirkesamfund i Burundi, Rwanda og Myanmar

BaptistKirken har altid lagt stor vægt på at hjælpe med at udvikle vores søsterkirkesamfund i Afrika. På forskellig vis hjælper vi Baptistkirkerne i Burundi og Rwanda med at være kirke for deres menigheder og medlemmer.

Det gør vi konkret ved at støtte deres medarbejdere med uddannelse, kurser og afholdelse af fx årsmøder og seminarer. Det er det, vi tidligere har kaldt partnerstøtte.

Det gør vi konkret ved at støtte lokale medarbejderes uddannelse og støtte kirkerne i deres demokratiske processer og afholdelse af kurser og seminarer og lignende aktiviteter.

Derudover sender vi missionærer ud til at hjælpe partnerne med nogle af de opgaver, de ikke selv kan. Frem til sommer 2017 har vi familien Hylleberg i Rwanda, der ud over opgaverne her også har arbejdsopgaver i Burundi. I 2017 får vi ikke støtte fra DMRU til familiens udsendelse, ligesom mulighederne for at få udgifter til skolegang er reduceret. Det betyder, at vi selv skal dække udgifter
til løn, transport og forsikring mv. samt altså delvist skolegangen.

Hanne og Hartvig Weber-Hansen drager i februar igen til Rwanda som seniorvolontører.

Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på vores partnere ude i verden. De er vores repræsentanter i det samarbejde og venskab, vi ønsker at have og opbygge med dem, som vi på en særlige måde er udset til at vandre sammen med. Jeres menighed kan aktivt være med til, at dette arbejde fortsat
er muligt.

Hvem er med i projektet?

Ud over vores udsendte medarbejdere, så arbejder vi i Burundi sammen med UEBB – Baptistkirken i Burundi og det fælleskirkelige netværk, Dutabarane, der arbejder med forebyggelse af hiv og aids samt bekæmpelse af fattigdom. I Rwanda arbejder vi sammen med AEBR – Baptistkirken i Rwanda og den uafhængige organisation LLCCM – „Let the Little Children Come to Me“. I Myanmar arbejder vi sammen med MBC – Myanmar Baptist Convention og to af de kirkesamfund, de er paraplyorganisation for.

Budget

Udsendte medarbejdere: 250.000 kr.
Støtte til søsterkirker: 50.000 kr.