Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Menigheder, der vokser

Projekt 6 - 2017

Menigheder, der vokser

Kirkebygninger og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

Omdrejningspunktet for arbejdet i Burundi og Rwanda er menighederne. Vi har haft den forret at være med til at understøtte vækst og udvikling i mange menigheder i både Burundi og Rwanda. Alle menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det!

Gode og dynamiske præster og andre medarbejdere er en forudsætning for dette. For tiden uddannes 25 præster i et to-årigt forløb og derudover 75 evangelister og 75 ungdomsledere i kortere forløb, der veksler mellem undervisning på skolen og praktik i menighederne. Der er dog fortsat behov for flere dygtige medarbejdere til at understøtte væksten.

En måde, vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er at støtte deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter
vi ofte også med mursten. Vi har haft en god og lang tradition for at støtte menighederne her og i 2016 støttede vi således 10 kirker og faktisk også fem skoler, der havde behov for nye vinduer, døre, cement til gulve og møblement.

Det vil vi også gerne gøre i 2017. De senere år, har repræsentanter for menighederne selv drøftet, hvor behovene var størst og så besluttet hvilke kirker, der skulle prioriteres at få del i støtten. Vi kan se at det har betydet, at de for stort set samme midler faktisk når at bygge flere kirker, da egetbidraget er steget markant som følge af dette større ejerskab.

I 2016 startede vi et landbrugsprojekt i og omkring Rubura. Formålet med projektet er, at præsteskolen på længere sigt selv kan finansiere det meste af driften. Samtidigt uddannes lokalsamfundet i nye, bedre og mere effektive dyrkningsmetoder. Rubura er velegnet til dette, fordi der er meget ubenyttet jord til rådighed, præsteskolen ligger der, og der er en velfungerende menighed.

Hvem er med i aktiviteterne?

  • Præsteskolen i Rubura. For tiden uddannes 25 præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere.
  • Teologisk uddannelse af enkeltpersoner i både Burundi og Rwanda – nogle på udenlandske institutioner.
  • Skole- og kirkebyggeri. Vi har de senere år støttet især bygning af kirker. I 2016 støttede vi bygningen af 10 kirker og fem skoler.
  • Indkomstskabende (landbrugs-)aktiviteter i Rubura, der på længere sigt skal støtte driften af præsteskolen.

Budget

Skole- og kirkebyggeri: 50.000 kr.
Præsteskolen i Rubura: 75.000 kr.
Støtte til andre teologiske uddannelser: 25.000 kr.
Landbrugsprojekt på præsteskolen: 75.000 kr.