Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Projekt 3 - 2017

Menigheder med en mission

Vi uddanner dygtige ledere for menigheder, der vil være relevante og en del af Guds mission!

Baptistkirkernes fremtid afhænger af, at der er dygtige ledere og præster, og at menighedens liv opfattes relevant for de mennesker, der lever i lokalsamfundet. Mission i Danmark støtter baptistmenigheder i at finde deres specifikke mission og potentialer. Vi uddanner unge i at tage ledelse og mennesker i at fortælle troværdigt om deres tro og skabe nye trosfællesskaber.

Et tilbud fra Mission i Danmarkprojektet kaldes Innovative Kirker. Her hjælper Charlotte Willer menighederne til at finde deres potentiale og relevans i forhold til lokalsamfundet.
Den første menighed, Lyngby Baptistmenighed, har været igennem forløbet. Pandrup Birkelse Baptistkirke er godt i gang og de oplever sig godt inspireret til at tænke missionalt på deres egn. Innovative kirker skaber rammer for gode og udfordrende samtaler i et kreativt lys. Omdrejningspunktet er, hvordan vi i fællesskab kan undersøge nye muligheder for at fortælle om Jesus, og hvordan den enkelte kan tage nye skridt sammen med sin menighed.

Et andet tilbud er Lederskolen – primært for unge. Den første etape finder sted i Aalborg, hvor 17 unge fra syv baptistmenigheder er i gang med en to-årig tværkirkelig lederuddannelse. I foråret vil et lignende forløb starte i Roskilde. Forløbet er støttet af BBU, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. Formålet er at uddanne nutidens og fremtidens ledere i vore menigheder. Disse unge skal have mentorer og menighederne udfordres til at give disse unge ledere plads, hvis de ikke allerede har det.

Det tredje tilbud handler om nye trosfællesskaber. Der kræves to ting – ud over Guds nåde – for at nye trosfællesskaber kan vokse frem; mennesker, der fortæller om Jesus for at andre skal komme til tro, og menigheder, der sender dem og støtter dem!
For øjeblikket er fire grupper fra BaptistKirken i gang med et et-årigt forløb under KirkePlanterNet (KPN), som kaldes Katapult. Disse teams udfordres og samtidig uddannes Thomas Willer, således at han kan køre forløbet efterfølgende. Fra efteråret 2017 vil BaptistKirken – i samarbejde med KPN – således tilbyde et etårigt forløb, hvor teams uddannes til at skabe nye trosfællesskaber, med Thomas Willer som underviser og inspirator.

Disse tre tilbud vil i alt koste 500.000 kr., såfremt menighederne gør brug af dem! Der er en lille egenbetaling for deltagelse, men alle menigheder opfordres til at støtte vores fælles opgave, at udvikle menigheder og ledere og at inspirere hinanden til at være i mission.