Flyttebevis

Her kan hentes flyttebevis til brug for medlemmers flytning fra en menighed til en anden.

URL: http://baptistkirken.dk/vaerktoj/flyttebevis/