Spring menu over og gå til indholdGå til vores guide for tilgængelighed

Sommerstævnet 2021

Der bliver heller ikke sommerstævne på Lindenborg i år. På grund af usikkerheden om situationen til sommer har de fire arrangører (BaptistKirken, Missionsforbundet, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Missionsforbundets Børn og Unge) besluttet, at det er det sikreste. I stedet opfordres til, at der laves regionale og lokale lejre, som kan tilfredsstille nogle af ønskerne om fællesskab og åndeligt input.
Generalsekretær Torben Andersen siger: ”Vi kan ikke vide, om der fortsat vil være nogle restriktioner, for eksempel et forsamlingsforbud på mere end 500 personer. Skulle det være tilfældet, vil det kunne betyde, at vi hen på forsommeren kunne blive nødt til at aflyse stævnet, uden tid til at planlægge alternative tilbud.
Andre spørgsmål, der også har haft indflydelse på beslutningen, er: Vil vi kunne garantere, at de sanitære forhold på campingpladsen og øvrige arealer vil være Corona-frie? Vil det være tilladt at udlevere mad på den måde, som vi kender fra tidligere stævner? Vil der fortsat være krav om at holde afstand? Og vil folk komme, eller vil mange være tilbageholdende med at deltage i et større arrangement i sommeren 2021? Hvad vil de økonomiske konsekvenser blive? Der er med andre ord mange spørgsmål, vi ikke kan kende svaret på, før vi når hen på sommeren.”
Læs pressemeddelelsen, som uddyber beslutningen, her.

Nytårshilsner fra BaptistKirkens ledelse og formand

Nytårshilsner fra BaptistKirkens ledelse og formand

BaptistKirkens ledelse har skrevet en nytårshilsen, der kan læses her (og på chin her). Samtidig sender formand Per Beck en nytårshilsen, hvor han ser tilbage på 2020 og deler sine forventninger til det nye år. Den kan ses på BaptistKirkens YouTube-kanal her og læses her.

Fastemateriale 2021 

Fastemateriale 2021

”… er ved at blive færdiggjort. Titlen for materialet er: ’Fællesskab med Jesus – og hinanden’. Til de 40 dage mellem askeonsdag og palmesøndag er små andagtsstykker, som kan skabe stilhed og eftertænksomhed hos den enkelte. Materialet har denne gang et lille tvist, idet en del af dagene er kombineret med små og større aktiviteter for børnefamilier – eller for bedsteforældre og børnebørn.  Vi håber derigennem at give anledning til ikke kun personlig andagt, men også til fællesskab i familierne.
Hæfterne kan bestilles hos Vibeke Dalsgaard sortebaervej5@gmail.com. De koster 15 kr. pr. stk. + forsendelse. Bestil gerne samlet for menigheden. Når I har bestilt, vil I efterfølgende få besked om det samlede beløb og betaling. Hæfterne bliver tilgængelige medio januar.
Vi håber, materialet vil bringe glæde. Glædelig jul til jer alle.
Lotte Holm Boeriis og Vibeke Dalsgaard”

Høring

- om ændring af vedtægter for BaptistKirken, forretningsorden for landskonferencen og norm for menighedens vedtægter. Ledelsen har tidligere varslet, at…… Læs mere

Menigheder, der vokser

Omdrejningspunktet for vores projekter i Rwanda og Burundi er menighederne, og vi har derfor i mange år understøttet menighedsvækst og -udvikling i de to lande. Alle menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det! For at det kan lykkes kræver det gode og dynamiske præster og kirker at mødes i. Vi hjælper med begge dele, dels ved at støtte præsteskolen i Rubura, der i 2019 ordinerede 42 nye præster og allerede er i gang med et nyt hold med 30 kommende præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere, og dels ved støtte menighedernes kirkebyggeri. I Burundi mangler der kirker til de mange menighedsplantninger, og i Rwanda er ca. 60 kirker stadig lukket på grund af nye krav til bygningerne.
Alle menigheder opfordres til at indsamle en kollekt til projekt ’Kirker, der vokser’ i løbet af juni og juli. Private kan også støtte indsamlingen ved at indbetale et bidrag på konto 3201 10042879 eller MobilePay 911118 mærket ’IM tema 6’.

Støt 'Menigheder, der vokser' her