Spring menu over og gå til indholdGå til vores guide for tilgængelighed

Landskonference 2020 og ledelsesvalg

Vi er i en unormal situation pga. Corona-krisen. I vores regelsæt står, at Landskonferencen normalt afholdes i to samlinger. Da vi har måttet aflyse sommerstævnet og er i en særdeles unormal situation, har Ledelsen fastlagt, at landskonferencen 2020 afholdes i én samling den 7. november 2020 kl. 10-17 forventeligt i Apostolsk Kirkecenter i Vejle. Vi tager det forbehold, at hvis afstandskrav vil betyde, at vi ikke kan være i Kirkecenteret, må vi finde et andet mødested.
På landskonferencen 7. november skal dagsordenen indeholde alle landskonferencens dagsordenpunkter.

På valg til BaptistKirkens ledelse er Per Beck (formand) og Vibeke Dalsgaard og Kio Awi (ledelsesmedlemmer).
Vibeke Dalsgaard og Per Beck er villige til genvalg, mens Kio Awi ikke ønsker valg. Indstilling af kandidater til valg (herunder indstilling af kandidater, der er villige til genvalg) skal være Sekretariatet i hænde senest 25. september 2020.
Forslag, der ønskes behandlet på landskonferencen, skal være Sekretariatet i hænde senest 7. september 2020.

En doktordisputats værdig

En doktordisputats værdig

”Det historiske værk ’Dansk baptisme og tysk nazisme’ er spændende og medrivende læsning, som gør én stolt af at være baptist.” Sådan skriver Lone Møller-Hansen i en anmeldelse af Bent Hyllebergs ’Dansk baptisme og tysk nazisme’. Han har begået et imponerende og omfattende værk, konstaterer hun.
“Bent burde aflevere det som doktorafhandling!”, udbryder Johannes Aakjær Steenbuch, formand for Teologisk Forum i BaptistKirken, der har hjulpet med udgivelsen og derfor kender Bents arbejde bedre end de fleste. For det er ham, der har sat det op som en appetitlig og nemt tilgængelig hjemmeside.
Per Beck skriver i en tak til Bent Hylleberg: ”Enhver organisation og ethvert kirkesamfund har brug for at kende sin historie, så vi også med den baggrund kan finde veje og handlinger i vores tid. En stor tak til Bent Hylleberg og de mange, der har medvirket i projektet, for det store arbejde, der ligger bag denne seneste udgivelse.”
Læs anmeldelsen, men endnu vigtigere, selve værket.

Hjemkomst fra Afrika

BaptistKirkens udsendte, Jonas Norgaard Mortensen, og hans familie har siden starten af marts været i Corona-karantæne i deres hjem i…… Læs mere

Drive-in er nået til Bornholm

Lidt efter alle andre vil de også prøve at holde drive-in gudstjeneste på Bornholm. Hvert år har frikirkerne tradition for…… Læs mere

baptist.dk

baptist.dk nr. 2 er lige landet i knap 3.000 postkasser landet over. Temaet er ’civil ulydighed’, og det bliver behandlet både i historisk og nutidigt perspektiv. Hele bladet, samt tidligere blade og supplerende artikler, kan læses på hjemmesiden www.baptist.dk. Læs fx de ugentlige ’Torsdagstanker’, hvis ikke du ser dem på Facebook, hvor baptist.dk naturligvis også er til stede!
Alt dette er kun muligt, fordi menighederne og læserne støtter driften økonomisk. Læs bladet – papirudgaven i din postkasse eller webudgaven – og giv gerne en gave, så baptist.dk fortsat kan udkomme i samme høje kvalitet.
Vi opfordrer alle menigheder til at indsamle en kollekt til projektet. Private kan også støtte ved at indbetale en gave til konto 3201 10042879 eller MobilePay 90519 mrk. baptist.dk.

Støt 'baptist.dk' her