Møde med integration

baptistkirkendk,  

BaptistKirkens ledelse mødtes i fredags med Integrationsudvalget, og her blev stævnedeltagelsen af medlemmer med anden etnisk baggrund på Wildcard-ordningen evalueret. Ordningen har fået tilskud fra flere steder bl.a. fra BorgFonden. Integrationsudvalget håber, ordningen kan videreføres i 2019.
Integrationsudvalget arbejder derudover på at lave et seminar om integration på sommerstævnet i 2019.
Mødet sluttede med en fælles drøftelse om de store udfordringer, vi står i på grund af de mange nye love og forordninger, som skal kommunikeres ud til vores etniske menigheder. BaptistKirkens ledelse udtrykte stor anerkendelse af udvalgets enorme arbejde.

URL: https://baptistkirken.dk/moede-med-integration/