Nyhedsbrev uge 17

17. årgang - uge 17 - onsdag den 27. april 2016

Ledelsen på rundtur
Årsregnskab 2015
24 præster på Ådalen
Månedens indsamling
Sommerstævnevideo
Stævnets ‘Hyggehjørne’
Gospel og øl i Købnerkirken
Senior Sommerdage
Sven Toldam til minde
Fællessang på Rebild Efterskole
Landsgildets nyhedsbrev
Bakkens Fond
Gudstjenester 1. maj
Gudstjenester 8. maj


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet “Aktuelt” og “Nyhedsbrev“.


Ledelsen på rundtur

På Landskonferencen i Vejle i november 2015 blev det besluttet, at BaptistKirkens ledelse skulle tage kontakt til de menigheder, der langt fra yder de 7,5 pct., der er forventet i basisbidrag. I sine drøftelser hen over vinteren har ledelsen valgt at se på forholdet mellem menigheder og BaptistKirken i et bredere lys, så det handler om fællesskab generelt og ikke kun om penge. Frem til sommer håber ledelsen at mødes med repræsentanter fra i alt ti menigheder, og den tredje samtale finder sted i Vejle i aften.
”Vi har også sat hverdagene i en uge i efteråret af. I uge 41 tager nogle fra ledelsen til Jylland og vi har inviteret os på besøg i syv menigheder i det nordlige Jylland,” fortæller generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Skulle der være menigheder, der gerne vil have et besøg, og som ikke har modtaget en henvendelse fra ledelsen, vil der stadig være tid til at besøge et par menigheder mere. Ret i så tilfælde henvendelse til Lone Møller-Hansen.
”Da ledelsen også har haft samtaler med repræsentanter fra de fem chin-menigheder, vil der i løbet af året være samtaler med mindst 22 af BaptistKirkens medlemskirker, og det skulle gerne være med til, at alle menigheder føler sig hørt og set i fællesskabet,” tilføjer formand Bent Hylleberg.


Årsregnskab 2015

BaptistKirkens årsregnskab er nu underskrevet og revideret og kan findes på www.baptistkirken.dk (se Værktøjskassen – økonomi). Regnskabet udviser et underskud på 193.296 kr., hvoraf 163.398 kr. udgøres af et ikke-realiseret kurstab på værdipapirer. Den ordinære drift har altså givet et underskud på ca. 30.000 kr., mens der var budgetteret med et overskud på 61.300 kr. Bortset fra kursreguleringerne holder omkostningerne sig inden for budgettet, så underskuddet skyldes vigende indtægter.


24 præster på Ådalen

For første gang mødes baptistpræsterne i de pragtfulde omgivelser på retrætestedet Ådalen ved Randers. 24 præster og præstestuderende har været sammen fra mandag og konventet slutter i dag, onsdag, eftermiddag. Ud over kollegialt samvær og møde med personaleudvalget har temaet været kald og identitet.
”Baptistpræsterne har i dag ikke mange samlingspunkter. De henter deres inspiration mange forskellige steder, deltager i forskellige netværk og konferencer. Derfor er det vigtigt at prioritere disse dage for sammenhængskraftens skyld,” siger Claus Bækgaard, præst i Roskilde.
Næste års præstekonvent bliver også på Ådalen, 15.-17. maj 2017 – og arrangeres af Anders Hyldgård, Kasper Klarskov og Lasse Åbom.


Månedens indsamling

Baptisternes Verdensalliance (BWA)

Baptisternes Verdensalliance samler ca. 40 mio. baptister i 121 lande, og inspirerer os til at stå sammen i tilbedelse og fællesskab, fremelske passion for mission og evangelisering samt forsvare trosfrihed og menneskerettigheder. Mange af BWAs medlemskirker er små, og mange hører til i meget fattige lande og har derfor svært ved at bidrage til fællesskabet. Menighederne opfordres derfor til at indsamle en ekstra gave til BWA i maj måned. Private kan også være med i indsamlingen ved at sende et beløb til konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mærket ’BWA’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.


Sommerstævnevideo

Når sommerferien bliver planlagt, så husk at vi mødes til sommerstævne i Lindenborg ved Roskilde fjord i uge 30, 24.-30. juli. Læs mere om stævnet på hjemmesiden og tilmeld jer via den elektroniske tilmelding.
Se den nye stævnevideo her.


Stævnets ’Hyggehjørne’

Holbæk menighed skriver:
”Vi er i fuld gang med at opbygge et fantastisk hjørne med alt godt til ganen og også til ørerne. Vi har i år fået den opgave at holde café for stævnet, så der vil være kaffe, te og kage både til eftermiddagspauserne og efter aftenmøderne, og vi har et ekstra telt med rimelig ro til at sidde i. Vi har allerede fået nogle store bestillinger på kaffe- og kageleverancer, og hvis din organisation har brug for det, så skriv endelig til os på en mail til basnov@bornhardt.dk. Vi glæder os til at se jer – om ca. 90 dage i hyggehjørnet. Vi er bare så klar!”


Gospel og øl i Købnerkirken

I Købnerkirken på Amager synger børn og unge gospel. Gospel generation KIDS og NEXT er et børnekor og et ungdomskor med i alt 50 sangere, der øver i Købnerkirken hver torsdag. Korene medvirker ved en gospelgudstjeneste mest for børn i Købnerkirken 1. maj kl. 11.00. Jan Kornholt prædiker om ’at fare vild og at finde vej’. Café Julius har åbent kl. 10.00-14.00 hvor du kan købe din morgenmad, brunch, frokost eller blot en kop god kaffe.
Købnerkirkens Øllaug er en af Købnerkirkens smågrupper. Gruppen mødes for at dele interessen for god øl og livet med Gud. Der bliver også tid til at brygge øl i det nyindrettede bryggeri. Søndag 1. maj kl. 13.00 arrangeres rundvisning og ølsmagning. Vi mødes i Café Julius. Alle er velkomne. Læs mere på www.koebnerkirken.dk.


Senior Sommerdage

Ligesom tidligere år afholder Midtsjællands Baptistmenighed Senior Sommerdage 6.-7. juli 2016. Mød bl.a. Johannes Fuchs, Ulrich Madsen, Lars Jakobsen, Ingelise og Hans Verner Lollike, Vlado Lenz og Hans Christian Dahl – foruden alle de andre deltagere i dagene.
Se yderligere oplysninger og find folderen her eller kontakt Marianne K. Christophersen på 6014 3060 eller mk.christophersen@get2net.dk.


Sven Toldam til minde

Fredag 22. april mistede BaptistKirken en markant skikkelse, da Sven Toldam, Kristuskirken, København, døde i en alder af 91 år. Indtil få uger før sin død var Sven aktivt med i menighedslivet i Kristuskirken/Regen og dybt optaget af livets skønhed og rigdom. Hele sit liv var Sven fuld af virkelyst og engagement og mange vil huske ham som en stor inspirationskilde gennem mange år i Spejderkorpset, hvor han bl.a. i en periode var Korpschef. I Kristuskirken var Sven gennem hele livet et stort aktiv som spejder, børneklubleder – sammen med sin hustru, Kirsten – blandt børn på indre Nørrebro, som menighedsrådsmedlem og -formand, og meget mere. I en årrække var Sven også med i Baptistsamfundets ledelse, Missionskomiteen.
Men den måde, de fleste ud over landet, kendte Sven på, var sikkert som kunstner. Den livslyst, glæde og kærlighed til livet og alt levende, som han udtrykte som person, evnede han også at omsætte til vidunderlige tegninger, og ikke få mennesker har en tegning af Sven hængende på deres væg, måske et motiv fra Øksedal, måske fra Burundi, og på hylden måske en bog om danske baptister med forsidetegning af Sven. Et utroligt begavet menneske er her ikke mere, man han efterlader et vidnesbyrd om, hvor rigt vi kan gøre livet for hinanden, når vi vælger at bruge de evner, Gud har givet os, på den bedste måde. Vores tanker er med Kirsten, Svens hustru gennem 66 år, med sønnerne Peter og Niels og deres familier.
Sven bliver bisat fra Kristuskirken på fredag 29. april kl. 15.00. Æret være Sven Toldams minde iblandt os.
I stedet for blomster modtages pengegaver til børneprojekterne i Afrika med hjertelig tak på konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483, mærket ’Sven Toldam’.


Fællessang på Rebild Efterskole

”Tirsdag 3. maj 2016 vil vi gerne invitere til sangaften på Rebild Efterskole. Vi starter kl. 19.00 og synger nye og gamle sange fra blandt andet højskolesangbogen. Efter en god times sang går vi i spisesalen, hvor skolen vil være vært ved en kop kaffe.
Tag familien med til en aften i fællesskabets tegn, hvor I helt sikkert vil synge kendte sange, men også blive udfordret med nogle nye. Undervejs vil der også blive fortalt lidt om sangene.
Aftenen er gratis!
På Rebild Efterskole vegne, Lotte og Troels Schrøder”.


Landsgildets nyhedsbrev

– nr. 17 – kan nu hentes på Landsgildets hjemmeside: landsgildet.dbs.dk. Læs bl.a. om Landsgildeweekenden der afholdes 26.-28. august 2016 i Egeruphytten ved Skælskør.


Bakkens Fond

”Som ny eks-formand skal jeg hermed meddele, at Bakkens Fond er ophørt med uddeling af midlerne i henhold fundats.
Bakkens Fond blev oprettet i 1992 efter salget af Børnehjemmet Bakken, Hjørring.
Fonden har i de følgende 24 år uddelt midler til børn og unge, der gennem f.eks. efterskoleophold, har kunne opleve det kristne livsyns værdier. I alt er der uddelt ca. 2.8 mio. kr. i fondens levetid.
Civilstyrelsen har nu godkendt ophævelsen af fonden, efter de sidste midler er uddelt.
Bestyrelsen for fonden har gennem årerne bestået af folk valgt af Nordjyske Baptisters Kvindenetværk samt ved direkte valg.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne gennem tiden, og til de nordjyske baptistkvinder der i 1951 var med til at oprette Børnehjemmet Bakken på Hirtshalsvej 17 i Hjørring.
Ole Skagen”


Gudstjenester 1. maj 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Claus Mester-Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Eddy Bøgh Brixen. 17.00 Lovsangsgudstjeneste i ”44”.
Kristuskirken/regen: 10.30 Spansk gruppe. 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Gospel Café, Jan Kornholt og Gospel Generation Kids og Next.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Rikke Nilsson.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Hasse Falk Jacobsen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Nadvergudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov: 11.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Stine Kofoed Møller.
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hanne Wilki Nielsen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Jørn Rørholm.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 12.00 Fællesspisning og afskedsfest for Peter Makovini. 14.00 Menighedens forhandlingsmøde.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Ladefoged.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste i Missionshuset Bethesda.
Rødekro: Ingen gudstjeneste.
Svendborg: 11.00 Fællesgudstjeneste med nadver, Bala Sinnathurai, ungegruppen og Samuel Balasubramaniam.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, David Jakobsen.
Give: 10.00 Nadvergudstjeneste, Alberto Malisani.
Holstebro: Ingen gudstjeneste.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: 10.30 Dåbsgudstjeneste, Poul Asger Beck. Efter gudstjenesten dåbsfest med spisning.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.30 Dåbsgudstjeneste i Silkeborg, Poul Asger Beck.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.30 Nadvergudstjeneste, Filip Svarre.
Frederikshavn: 10.30 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Nadvergudstjeneste, Per Christiansen.
Nibe: 10.00 Fællesgudstjeneste i Vaarst Baptistkirke.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 19.00 Forårsfest/Hele kirken synger.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Sindal: 19.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Sæby: 10.00 Børnegudstjeneste, Bente Højris.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Annette Grarup.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste. Besøg af Nibe menighed.
Vrå: 10.30 Nadvergudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Nadvergudstjeneste, Karin Christiansen. Efterfølgende frokost og menighedsmøde.
Bethelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste. 16.00 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Karmelkirken: 10.00 Temagudstjeneste om fællesskab, Jacob Broholm Møller og gudstjeneste- og undervisningsudvalget.


Gudstjenester 8. maj 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Per Bækgaard.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: Ingen gudstjeneste. Deltag i Himmelske Dages gudstjenester i København.
Kristuskirken/regen:
Købnerkirken: 11.00 Dogmegudstjeneste, Jesper Mølgaard.
Lyngby: Ingen gudstjeneste. Deltag i Himmelske Dages gudstjenester i København.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Hans Pedersen
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Finn Günther.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Dorte Berntsen.
Nyrup: 15.00 Hornorkestrets Forårskoncert.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Hans Ole Kofoed.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Jan Haslund.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 14.30 Gudstjeneste, Jørgen Jürgensen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Søren Marcussen. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste i Missionshuset Bethesda.
Rødekro: Ingen gudstjeneste.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Alberto Malisani.
Holstebro: 10.30 Cafégudstjeneste, Søren Jonasen.
Randers: 19.00 Forårsfest. Festtale v/sognepræst Bodil H. Hansen, Udbyneder.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Domkirken.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 19.00 Forårskoncert med Sing4Joy. Efter koncerten er der kaffebord.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Mads Andersen.
Ingstrup: Ingen gudstjeneste.
Nibe: Ingen gudstjeneste.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby Nadvergudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Villy Kristensen.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Kai Mortensen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Matthew Bates m.fl.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst:
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Jan Andreasen.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Bethelkirken: 10.30 Mors dagsgudstjeneste, Lene Jørgensen.
Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Ole Skagen.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}