Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Fremtidens præster og missionsarbejdere

Projekt 2 - 2018

Fremtidens præster og missionsarbejdere

Økonomisk hjælp til studerende

Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet i BaptistKirken. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Projektet BaptistKirkens Uddannelsesstøtte har til formål er at give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistmenighederne i Danmark økonomisk hjælp til at dygtiggøre sig gennem uddannelse og kurser. Både nuværende og kommende præster, der i fremtiden vil tjene i BaptistKirkens menigheder og landsorganisationer, kan søge tilskud, hvis de går i gang med en længere eller kortere uddannelse eller efteruddannelse. Normalt vil det være en forudsætning for støtte, at der ikke kan opnås SU til studiet, eller at ansøgeren har særlige udfordringer, fx sprogligt, i forhold til sit studie.

Som supplement til projektet blev det på Landskonference 1, 2017 besluttet at indføre en 2-årig forsøgsordning med et månedligt legat til teologistuderende som ikke modtager SU, men som vil påtage sig at tjene som præsteaspiranter i en lokal menighed i studietiden.