Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Bibelstudie - forslag til materiale

Forslag til bibelstudiemateriale til smågrupper.

Der kan siges meget om tro og liv ud fra et kristent perspektiv – og det bliver der – men kort sagt handler tro om relationer. Dvs. et liv i en relation til Gud, medmennesket og sig selv, samt hele skaberværket! ”Tro staves relation”, siger Jens Petter Jørgensen i bogen: ”Når troen sætter spor” og tilføjer: ”Kristen tro kan koges ned til ét ord: Livssamfund”, med henvisning til det 15. kpt. i Johannesevangeliet om vintræet og grenene – om samhørighed med Jesus.

At udforske livet i et kristent perspektiv er inspirerende og livgivende i sig selv – og det har vi brug for at gøre i fællesskab. I menighedens store fællesskab, men helst også i mindre sammenhænge, f.eks. en bibel- og samtalegruppe, studie- og cellegruppe, vækst- og netværksgruppe – eller hvad vi nu kalder menighedens grupper. Naturligvis vil mange af de materialer, der henvises til nedenfor også med fordel kunne anvendes til personligt studie og refleksion i kristenlivet. Dog er der noget vejledende og oplærende ved at kunne samtale med andre om bibelske tekster og relevante temaer fra kirkens liv og hverdagens udfordringer i det sekulære samfund. Derfor er det en god ide at være med i en bibel- og samtalegruppe. Åndelig vækst og modenhed ses også af i hvor høj grad, vi kan lytte til og tage ved lære af hinanden og finde vej sammen – og hele tiden have relationen til Gud, medmennesket og sig selv, samt skaberværket og Gudsriget for øje!

Idekatalog opdelt i emner

Ideerne er placeret i emneområder for at give et overblik selvom de enkelte materialer kan overlappe hinanden i indhold. Listen er ikke fyldestgørende, men skal opfattes som et idekatalog, hvis enkelte dele allerede har inspireret nogle og som herved kommer ud til en bredere kreds og som løbende suppleres med andet materiale med god erfaring, der gives videre og herved kommer endnu flere til gavn og glæde.

Bibellæsning

  • ”Ordet på bordet” – Læs et bibelsk skrift systematisk, f.eks. et af de fire evangelier og læs evt. et kapitel hver gang gruppen mødes og tal om det, der umiddelbart giver mening for de enkelte deltagere med udgangspunkt i teksten. Man aftaler om alle i princippet skal deltage uforberedt eller om én bedes forberede sig på tekstens baggrund og budskab i forvejen.
  • Læs og tal om et forholdsvis kort bibelsk afsnit, f.eks. den kommende søndags prædikentekst.
  • Læs en prædikensamling og diskuter prædikenernes udlægning af bibelteksten.
  • En gammel og velprøvet måde at læse en bibeltekst på kaldes Lectio Divina – som betyder ”Guddommelig læsning”, men ofte oversættes med ”åndelig læsning” i betydningen ”at læse bibelen med hjertet”. Læs mere om denne form for bibellæsning i bogen ”Grundtrin” af Ole Lundegaard, side 108 ff..
  • Beslut at gennemføre en ”Bibelmaraton” – læs hele bibelen på 1-1½ år med 26 gruppesamlinger undervejs. (Jvf. Bibelselskabets materiale v/ Knud Ove Mandrup fra 2002)
  • Eller følg den nye udgivelse: ”Bibelhalvmaraton” v/ Allan Ibsen, Ole Lundegaard og Lasse Åbom med 30 udvalgte afsnit fra Det Gamle Testamente og hele Det Nye Testamente. (Bibelselskabet 2017)

Bibelstudier

  • Bibelselskabets studieudgaver v/ Kai Kjær-Hansen (Mattæusevangeliet, Markusevangeliet, Apostlenes gerninger og Korinterbrevene, der indeholder baggrundsstof og spørgsmål til samtale. (men sandsynligvis udsolgt)
  • ”Håbets folk – et bibelstudie om kirken” v/ Troels Thorndal (Føltveds Forlag 1995)
  • ”Mission i morgendagens menighed” v/ Nigel Wright & David H. Slater (Føltveds Forlag 1992)

Prædikensamlinger

Bøger – gode at læse og samtale ud fra

Fastematerialer formidlet af Baptistkirken i Danmark – også velegnet på andre tidspunkter til læsning og samtale

Noget om baptisters historie og identitet

Find mere på nettet

På følgende hjemmesider findes endnu flere forslag til materialer velegnet til smågrupper

www.credo.dk

www.bibelselskabet.dk

www.danmark.alpha.org

www.danskekirkersraad.dk

www.danskoase.dk

www.eksistensen.dk

www.apophasis.dk

www.forlagetscandinavia.dk

www.konfirmandcenter.dk

www.prorex.dk


Downloads

Downloads