Bibelstudie - forslag til materiale

Forslag til bibelstudiemateriale til smågrupper.

Der kan siges meget om tro og liv ud fra et kristent perspektiv – og det bliver der – men kort sagt handler tro om relationer. Dvs. et liv i en relation til Gud, medmennesket og sig selv, samt hele skaberværket! ”Tro staves relation”, siger Jens Petter Jørgensen i bogen: ”Når troen sætter spor” og tilføjer: ”Kristen tro kan koges ned til ét ord: Livssamfund”, med henvisning til det 15. kpt. i Johannesevangeliet om vintræet og grenene – om samhørighed med Jesus.

At udforske livet i et kristent perspektiv er inspirerende og livgivende i sig selv – og det har vi brug for at gøre i fællesskab. I menighedens store fællesskab, men helst også i mindre sammenhænge, f.eks. en bibel- og samtalegruppe, studie- og cellegruppe, vækst- og netværksgruppe – eller hvad vi nu kalder menighedens grupper. Naturligvis vil mange af de materialer, der henvises til nedenfor også med fordel kunne anvendes til personligt studie og refleksion i kristenlivet. Dog er der noget vejledende og oplærende ved at kunne samtale med andre om bibelske tekster og relevante temaer fra kirkens liv og hverdagens udfordringer i det sekulære samfund. Derfor er det en god ide at være med i en bibel- og samtalegruppe. Åndelig vækst og modenhed ses også af i hvor høj grad, vi kan lytte til og tage ved lære af hinanden og finde vej sammen – og hele tiden have relationen til Gud, medmennesket og sig selv, samt skaberværket og Gudsriget for øje!

Idekatalog opdelt i emner

Ideerne er placeret i emneområder for at give et overblik selvom de enkelte materialer kan overlappe hinanden i indhold. Listen er ikke fyldestgørende, men skal opfattes som et idekatalog, hvis enkelte dele allerede har inspireret nogle og som herved kommer ud til en bredere kreds og som løbende suppleres med andet materiale med god erfaring, der gives videre og herved kommer endnu flere til gavn og glæde.

Bibellæsning

Bibelstudier

Prædikensamlinger

Bøger – gode at læse og samtale ud fra

Fastematerialer formidlet af Baptistkirken i Danmark – også velegnet på andre tidspunkter til læsning og samtale

Noget om baptisters historie og identitet

Find mere på nettet

På følgende hjemmesider findes endnu flere forslag til materialer velegnet til smågrupper

www.credo.dk

www.bibelselskabet.dk

www.danmark.alpha.org

www.danskekirkersraad.dk

www.danskoase.dk

www.eksistensen.dk

www.apophasis.dk

www.forlagetscandinavia.dk

www.konfirmandcenter.dk

www.prorex.dk

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/bibelstudie-forslag-til-materiale/