Fælleserklæringen 2019-2024 - Idékatalog

Hvert kalenderår 2020-2023 sættes særligt fokus på et emne fra Fælleserklæringen.

Ideerne er samlet efter de regionale møder i 2019 som forberedelse til Fælleserklæringen.

Dokumentet er et levende dokument, og hvert år afholdes regionale møder, så menighederne kan udveksle erfaringer og fostre nye ideer til at leve Fælleserklæringen ud i menighederne og i fællesskabet.

Hvor der er en * er der link til uddybende inspiration.

 

2020: HAVE FOKUS PÅ MISSION I DANMARK

 

Ved at vidensdele

 

 Ved at dele trohistorier

 

Ved at plante menigheder

 

Ved at fokusere på børn og unge

 

 Ved at lave bede fællesskaber

 

Ved at engagere sig i politik

 

Ved at lave flere tiltag

 

 

2021: STYRKE MENIGHEDERNES OG DET ØKUMENISKE FÆLLESSKAB

 

Ved at holde middage eller spisefælleskaber

 

Ved at dele liv

 

Ved at være økumenisk

 

Ved forbøn

 

Gennem sociale medier

 

Gennem økonomisk engagement

 

2022: VÆRE I TJENESTE FOR NÆSTEN LOKALT, NATIONALT OG GLOBALT

 

Ved at lave forskellige typer cafeer

 

Ved at lave måltidsfællesskaber

 

Ved at lave familienetværk

 

Ved at lave julepakker

 

Ved at lave aktiviteter

 

Ved at se folk i hverdagen

 

Ved at have byttedag

 

Ved at samarbejde lokalt

 

Ved at have fokus på international mission

 

Ved at tage ansvar for asylansøgere

 

Ved at BaptistKirkens ledelse

 

 

2023: FORNY VORES MÅDE AT FORMIDLE DET KRISTNE BUDSKAB PÅ

 

Ved at menighederne styrkes til at

 

Ved at BaptistKirken

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/faelleserklaeringen-2019-2024-idekatalog/