Menighedsforsendelse 15. maj 2019

Indkaldelse til LK1, håndbøger er udsendt og indsamlinger skal anmeldes.

Kære menigheder

Landskonference 1, 22. juli 2019

Hermed indkaldes BaptistKirkens menigheder og organisationer til LK1, Landskonference 1, der afholdes mandag 22. juli på Lindenborg i forbindelse med sommerstævnet. Det sker i henhold til forretningsordenen for Landskonferencen § 1, stk. 4.

Med denne forsendelse følger en foreløbig dagsorden for landskonferencen med forslag og bilag: Regnskab, Fælleserklæringen og et nyt samarbejdspapir mellem BaptistKirken og Missionsforbundet.
Eventuelle forslag fra menigheder og organisationer skal i henhold til forretningsordenen være Sekretariatet i hænde senest to måneder før landskonferencen. Den endelige dagsorden udsendes til menighederne senest en måned før Landskonferencen.
Per Beck gør opmærksom på, at opstilling af kandidater til ledelsen skal være Sekretariatet i hænde senest 10. juni. Vi behandler jo et forslag om at udvide ledelsen til syv personer, og skal dette lykkes, skal der ud over formand vælges fire medlemmer til ledelsen i år. Vi har modtaget opstilling af Per Beck som formand og hhv. Torben Andersen og Lotte Holm Boeriis som medlemmer i ledelsen.

Håndbogen er sendt ud

Bente Jensen fortæller, at Baptisternes Håndbog 2019 blev sendt til menighederne i går, 14. maj. ”Det er et godt stykke tid før, vi normalt har kunnet sende håndbøgerne ud, og det skyldes målrettet og intenst arbejde ikke mindst fra den nye redaktør af håndbogen. Så tak for det, Bente,” siger formand Per Beck.
Håndbogen koster igen i år kun 75 kr. Regninger for håndbøgerne sendes direkte til menighedens kasserer.

Samler I ind via jeres hjemmeside?

På foranledning af indsamlingsorganisationen ISOBRO kommer her en præcisering af reglerne for at afholde offentlige indsamlinger:
Hvis man på menighedens hjemmeside opfordrer til at give bidrag (uanset formål), betragtes det som en offentlig indsamling. Det samme gælder opfordringer i aviser eller husstandsomdelte blade.
Kollekter ved menighedens gudstjenester og møder er IKKE offentlige indsamlinger.
Alle offentlige indsamlinger skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, og der skal betales et årligt gebyr (3.300 kr. i 2019). Desuden skal der årligt aflægges regnskab for indsamlingen.
Alle menigheder opfordres derfor til at se efter, hvad der står på deres hjemmeside om økonomi. Det er tilladt at oplyse kontonummer mv., men det må altså ikke følges af en opfordring til at give bidrag, medmindre man forinden har anmeldt en indsamling.
Hvis menigheden har eller ansøger om et MobilePay-nummer, kan I opleve, at MobilePay undersøger om disse ting er i orden, og at de underretter Indsamlingsnævnet, hvis de finder uregelmæssigheder.

Vil I anmelde en offentlig indsamling, henvises I til Indsamlingsnævnets hjemmeside www.indsamlingsnaevnet.dk.
Ønsker I at modtage ISOBROs nyhedsbrev kan I skrive til ni@isobro.dk

 

Læs også i dagens nyhedsbrev om en arv på 3,4 mio. kr. fra Holger Carl Bogh, Svendborg, ledelsesbesøg i Vestjylland, om strukturen for sommerstævnerne, info om møder med Teologisk Forum og IM samt nyt fra Danske Kirkers Råd, Himmelske Dage og KIT.

 

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-15-maj-2019/