Menighedsforsendelse 17. januar 2018

Om modtagere af menighedsforsendelserne og ny arbejdsgruppe om EU-persondataforordningen

Kære menigheder

Modtagere af menighedsforsendelserne

Vi har i snart mange år udsendt menighedsforsendelserne via e-mail. Det viser sig, at flere menigheder faktisk ikke ved, hvem i deres menighed, der modtager forsendelserne, fordi der er ikke indsendt ændringer, når nøglepersoner er erstattet af nye.
Derfor skal listerne over modtagere nu revideres.
Senest 30. januar skal alle menigheder derfor skrive til info@baptistkirken.dk, hvilke personer, der skal modtage for jer. I skal skrive navn og mailadresse på én hovedmodtager og op til tre øvrige modtagere.

 

EU-persondataforordningen igen-igen

I forsendelsen 20. december omtalte jeg de skabeloner, som ISOBRO har lavet om persondataforordningen.  De ligger i medlemszonen på ISOBROs hjemmeside www.isobro.dk.
Kontakt Sekretariatet for at få logon-oplysninger.

FrikirkeNet har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, som vil udarbejde nogle skemaer, retningslinjer mm, som er specielt konstrueret til frikirker og forholdsvis simple.
Arbejdsgruppen, som fra BaptistKirken har deltagelse af Hans Ullemose Pedersen fra Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing og Jesper Møller Riis fra Korskirken i Herlev, mødes 5. februar. Vi håber, at der kan udsendes materiale kort tid efter mødet.

 

Mange hilsner

Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-17-januar-2018/