Menighedsforsendelse 23. maj 2018

Indkaldelse og foreløbig dagsorden til LK1 samt information om Nibemidlerne.

Kære menigheder

Indkaldelse til LK1, 2018

Hermed indkaldes BaptistKirkens menigheder til LK1, Landskonference 1, der afholdes onsdag-torsdag 25. og 26. juli på Lindenborg i forbindelse med sommerstævnet. Det sker i henhold til forretningsordenen for Landskonferencen § 1, stk. 4.

Foreløbig dagsorden for LK1, 2018

Ledelsen udarbejdede på sit møde 17. maj en foreløbig dagsorden for Landskonference 1, 2018.
Den endelige dagsorden udsendes senest en måned før landskonferencen. Dels kan der komme yderligere sager på dagsordenen, dels kan menigheder jo indsende forslag til dagsordenen indtil to måneder før Landskonferencen.
”Der mangler på nuværende tidspunkt mindst én kandidat til ledelsen, idet Merete Gjerløv ikke genopstiller. Det ville være dejligt, om der også var mulighed for at få suppleanter til ledelsen. Det er udelukkende menighederne, der kan indstille kandidater, og de skal have givet tilsagn om at stille op,” gør Per Beck, formand for BaptistKirken, opmærksom på.
Både nuværende og nye kandidater skal foreslås af mindst en menighed, og forslag skal fremsendes til BaptistKirkens Sekretariat på info@baptistkirken.dk senest 8. juni.

Nibemidlerne kan nu søges

Nibe menighed har efter salget af deres kirke stillet et beløb på 1,1 million kr. til rådighed for Baptistkirken i Danmark til uddannelsesformål. Menigheden har i samarbejde med BaptistKirken udarbejdet retningslinjerne for legatet, der kan støtte ansatte i menigheder og BaptistKirken samt studerende. Retningslinjerne kan læses i vedhæftede dokument. Ved ansøgning om midler skal der udfyldes et ansøgningsskema, som kan rekvireres fra Sekretariatet på info@baptistkirken.dk. Ansøgninger behandles løbende, og BaptistKirkens ledelse håber, at denne flotte gave fra Nibe menighed må blive brugt til uddannelsesformål for nuværende og kommende ansatte i menighederne og BaptistKirken.

 

Læs også dagens nyhedsbrev om bl.a. endnu en ordination, uddannelse af lægprædikanter og netværk for præstestuderende samt om nye bøger på vej.

 

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-23-maj-2018/