Menighedsforsendelse 24. august 2018

Referat fra LK1 og bestilling af 'Perspektiver på den kristne dåb'.

Kære menigheder

Referat fra LK1

Referenterne har arbejdet hurtigt, og nu kan vi udsende referatet fra landskonference 1, der blev holdt på sommerstævnet i Lindenborg.

 

’Perspektiver på den kristne dåb’

Inden sommeren udkom den nye bog fra Teologisk Forum ’Perspektiver på den kristne dåb’. Bogen blev lavet, da menighederne har efterspurgt den.
Første oplag af bogen er næste udsolgt, og inden andet oplag bestilles, ønsker Teologisk Forum en forhåndstilkendegivelse fra alle menigheder af, hvor mange eksemplarer af bogen, de ønsker at købe.

Derfor send en mail til info@baptistkirken.dk senest 1. september med besked om, hvor mange eksemplarer I forventer at bestille. Prisen vil fortsat være 50 kr. pr. bog.

 

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-24-august-2018/