Menighedsforsendelse 24. januar 2018

Om håndbog - bestilling, statistikker, adresserettelser og samtykkeerklæringer.

Kære menigheder

Håndbog 2018

Nu er det tid for at indsende materiale til BaptistKirkens Håndbog 2018. Jeg vedhæfter brev fra Torsten Wendel-Hansen om bestilling mm. samt statistikskemaer for medlemmer og økonomi, som skal udfyldes og returneres til Torsten senest 5. marts.

Desuden skal I indsende rettelser til håndbogens adresseliste senest 12. marts, som I plejer at gøre. Kopier jeres oplysninger fra den vedhæftede liste og marker alle ændringer. (Listen bliver ikke lagt i Værktøjskassen på hjemmesiden sammen med den øvrige forsendelse!)

Samtykkeerklæringer

En ny opgave i forbindelse med adresselisten er, at vi skal have samtykke fra de personer, der skal stå i listen – pga. den kommende EU-persondataforordning.

Derfor skal alle, I ønsker skal stå på listen, underskrive en samtykkeerklæring, der giver jer tilladelse til at sende oplysningerne til os og os tilladelse til at trykke dem i håndbogen. Erklæringerne kan enten sendes hertil med alm. post eller skannes og sendes sammen med navnene på info@baptistkirken.dk.

Vær opmærksom på, at erklæringerne skal tilrettes til den enkelte menighed (det, der er markeret med gult) og at der er en speciel erklæring til præst og menighedsrådsformand/kontaktperson, som også står på www.baptistkirken.dk under menighedens kontaktoplysninger.

Da det er første gang, vi indhenter disse samtykkeerklæringer, skal alle på jeres liste underskrive. Næste år er det kun evt. nye på listen.

Er der tvivlsspørgsmål vedr. erklæringerne, så ring eller skriv!

Modtagere af menighedsforsendelserne

Tak for de mange svar, jeg allerede har fået på, hvem I ønsker skal modtage disse forsendelser. Jeg har tilrettet efter svarene og ser frem til senest 30. januar at modtage besked på info@baptistkirken.dk fra de sidste menigheder om, hvem der skal modtage for jer. I skal skrive navn og mailadresse på én hovedmodtager og op til tre øvrige modtagere.

 

Mange hilsner

Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-24-januar-2018/