Menighedsforsendelse 5. april 2018

Om persondataforordningen på flere måder - navnestof i baptist.dk, databehandlingseksempler fra Sæsing og en opdatering fra FrikirkeNet-arbejdsgruppen.

Navnestof i baptist.dk

Efterårets læserundersøgelse viste, at det, som allerflest læser i bladet, er navnestoffet. Og så er det jo ærgerligt, at den nye EU-persondataforordning besværliggør det at bringe navne!
Vi har besluttet, at vi vil fortsætte med navnestoffet – hvis vi får samtykke fra de nye medlemmer, der skal i bladet. Ved dødsfald skal der ikke afgives samtykke fra pårørende.
Dette gælder fra baptist.dk nr. 3/2018, og ja, vi ved det er bøvlet, men det er desværre nødvendigt! Der vedhæftes samtykkeerklæring, som skal indsendes sammen med oplysningerne til baptist.dk.

EU-persondataforordning igen

Kirken i Kulturcenter Vendsyssel deler til inspiration deres skabelon til databehandlingsproces og et eksempel.

EU-persondataforordning igen-igen

FrikirkeNet-arbejdsgruppen har samlet lidt mere information om arbejdet med forordningen – denne gang om Google, Microsoft og om MailChimp. Vi videregiver her:

Vi har nu fundet en mulighed for at bruge Googles produkter og samtidig leve op til den nye databeskyttelseslov. Det drejer sig om Googles ”G Suite”, som indeholder både mail og cloud med 30 GB lagerplads.
Dertil kommer den for kirker positive oplysning, at Google stiller G Suite gratis til rådighed for almennyttige foreninger, hvorunder blandt andre frikirker hører.

Se mere og ansøg om gratis adgang til G Suite her.
Her er databehandleraftalen til brug for G Suite.
Og en udvidet aftale omkring samme.

Begge underskrives via dette link (man skal først have oprettet G Suite med en administratorkonto).

Vi har tidligere nævnt, at Microsoft også er en mulighed, hvis man er på udkig efter en udbyder af digitale løsninger, som overholder databeskyttelsesloven. De har også et nonprofittilbud, som kan ses her.
For både Google og Microsoft gælder det, at godkendelse til at opnå nonprofittilbuddene sker via TechSoup.

MailChimp har i øvrigt også lagt et link ud til databehandleraftale.

Det samme har Datatilsynet – den er måske lidt enklere end den fra Isobro og kan downloades nederst på denne side.

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/menighedsforsendelse-5-april-2018/