Wildcard-ordningen

Vi har nu igennem en hel del år haft denne ordning. I starten hentede vi nogle midler fra KIT (KIrkernes Integrations Tjeneste), men for et par år siden ændrede det sig, så KIT ikke længere via bevilling fra Socialministereiet kan hente midler til formålet. Vi er nu henvist til private donationer via kollekter på sommerstævnet og frivillige bidrag i forbindelse med tilmelding til stævnet samt evt. gennem midler fra fonde.

På hvilken måde yder vi tilskud i dag ?

Ansøgere udfylder og indsender et skema, som ligger på sommerstævnets hjemmeside. Vi yder støtte til flygtninge, unge mennesker, børnefamilier, førtidspensionister m.m., som overfor os dokumenterer, at hvis de ikke får støtte, ja, så har de ikke mulighed for at komme med på sommerstævnet og få del i et dejligt fællesskab med aktiviteter både for voksne og børn.
Vi disponerer over et fåtal af lejede campingvogne samt telte, så vi i et vist omfang kan hjælpe med overnatning i løbet af ugen.

Hvor mange bliver hjulpet ?

Antallet der hjælpes varierer noget, men normalt kan vi hjælpe ca. 65 personer til en dejlig uge blandt andre kristne. Og i mange tilfælde er det den eneste ferie, disse mennesker har råd til.

Som det altså fremgår, er vi meget afhængige af private bidrag og er derfor glade for hver enkelt krone, som indbetales til formålet.

På WildCard/Integrationsudvalgets vegne

Torsten Wendel-Hansen

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/wildcard-ordningen/