Nyhedsbrev uge 1

18. årgang - uge 1 - onsdag den 4. januar 2017

Nytårshilsen fra ledelsen
Hvilke værdier leder vi efter?
Fastelæsninger om Jesus ”Jeg er”
Nye projekter i Burundi og DR Congo
Familien Vagner til Burundi
Månedens indsamling
Indsættelses-gudstjeneste i Ringsted Frikirke
Baptistspejderne siger 50.000 tak!
Efterskolernes aften
Kom til snig-premiere
Pastor Keld Pedersen in memoriam
Gudstjenester 8. januar
Gudstjenester 15. januar


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Nytårshilsen fra ledelsen

BaptistKirkens ledelse har skrevet en nytårshilsen, hvor de både ser tilbage på det forgangne år og frem på det kommende år og de opgaver og muligheder, der ligger foran os. Læs hilsenen her.


Hvilke værdier leder vi efter?

Alle ledere har værdier, som afgør, hvordan de leder. Hvilke værdier leder du efter?
Det handler dette års lederkonference om. Lederkonferencen finder sted d. 21.-22. april på Brandbjerg Højskole ved Jelling. Online-tilmeldingen er åben nu.
Mission i Danmark-udvalget er arrangør af lederkonferencen, og generalsekretær Lone Møller-Hansen siger: ”Vores værdier som baptister har rødder tilbage til reformationstidens gendøbere, anabaptisterne. I anledning af 500-året for reformationen støver vi anabaptisternes værdier af og ser, hvordan de kan udmønte sig i vores liv i 2017.”
Nogle af værdierne har baptister til fælles med alle andre kristne; Jesus er vores herre, Bibelen er vores rettesnor for liv og etik, vi er kaldet til at være i tjeneste for vores medmennesker, vi er sat som forvaltere over den jord, vi bebor osv. Andre har fået specifikt fokus hos anabaptisterne; bl.a. at leve som et forsonet fællesskab, at tage socialt ansvar og at det at være kirke er at være i mission.
”Hvor bevidste er vi om de værdier, vi bygger vores liv og ledelse på, og hvordan udmøntes de værdier i det liv, vi lever som kristne og som ledere,” spørger konferencens arrangører.
En af eksperterne på anabaptisterne er Stuart Murray Williams fra England. Han er årets gæstetaler. Der vil være tre workshops, og man kan fordybe sig i to af værdierne. Valget af workshops skal foregå ved tilmeldingen.
Læs mere om konferencen i folderen. Foldere er også udleveret til menighederne ved LK2 i Vejle i november 2016.


Fastelæsninger om Jesus ”Jeg er”

Fra kristendommens tidlige menigheder lærer vi, at fastetiden ikke kun handler om faste (f.eks. fra mad) men også er tid til fordybelse og bøn.
I samarbejde med Peter Götz fra Missionsforbundet udgiver BaptistKirken nu et hæfte, som kan bruges som fastelæsning i 2017. I de seks uger, der er imellem fastelavnssøndag og palmesøndag, er der en læsning til hver dag. Inspireret af ”Et skridt”-bøgerne, som var fastemateriale for et par år siden, er der hver dag et bibelord, en bøn og en opfordring til bevægelse.
Hver uge har sit tema, der alle tager udgangspunkt i Jesus’ ”Jeg er”-ord: Jesus er den gode hyrde, verdens lys, livets brød, vejen, sandheden og livet, det sande vintræ og opstandelsen og livet.
Og hver uge sluttes af med spørgsmål til eftertanke, som kan bruges som oplæg til en samtale i en bibel- eller fællesskabsgruppe.
Der opfordres også til at menighederne planlægger en faste-indsamling. Mere herom senere.
Åbn folderen i PDF eller i Publisher. Når den trykkes, skal det ske på en printer, der kan trykke på både for- og bagside, såkaldt duplex. Den skal trykkes over den korte kant.


Nye projekter i Burundi og DR Congo

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) har bevilliget to projekter til Baptistkirken i Danmark og vores partnere i Burundi. Det drejer sig om to projekter, der kombinerer fødevaresikkerhed/landbrug med spare- og lånegrupper efter den såkaldte RIPAT-metode, som vi tidligere har haft gode erfaringer med. Begge projekterne foregår i Kayanza i det nordlige Burundi. Projekterne åbner for et tættere samarbejde mellem vores to partnere i Burundi – Baptistkirken, UEBB, og kirkenetværket Dutabarane. Det er for så vidt to selvstændige projekter men med fælles ansatte og fælles aktiviteter blot i forskellige kommuner.
”Begge vores partnere har udtrykt ønske om at arbejde mere med fødevaresikkerhed, da de til stadighed oplever, at dele af Burundis fattige landbefolkning henover året sulter”, fortæller missionssekretær Morten Kofoed, og fortsætter: ”Nu kan vi i fællesskab gøre noget ved det, og det gennem metoder, vi i forvejen har gjort os gode erfaringer med”.
Der er bevilliget i alt 1,3 mio. kr. fra DMRU, og vi har også fået yderligere 150.000 kr. fra en privat fond. Projekterne begynder med det samme og løber i to år.
DMRU har også bevilliget 67.800 kr. til en mindre aktivitet tæt på Kinshasa i DR Congo. Det er folk fra Holbæk, der samarbejder med en lille lokal organisation, Bondeko DRC, bl.a. om at støtte børn med skolepenge. Aktiviteten skal opbygge kapacitet i spare- og lånegrupper samt støtte etablering af omsorgsgrupper for de deltagende børn, så skolegang fortsat kan sikres. Grundet den spændte politiske situation i DR Congo er det dog usikkert, hvornår aktiviteten kan begynde.


Familien Vagner til Burundi

Tidligt onsdag morgen drog familien Vagner til Burundi for at tjene i Rubura i godt to en halv måned. Foruden familie var også BaptistKirkens formand Bent Hylleberg mødt op for at ønske god tur.
”Vi ved, at der er behov for solid teologisk undervisning i Burundi”, siger Bent Hylleberg og fortsætter: ”Det kan Jakob levere. Vi beder for, at de må blive beskyttet og bevaret i deres tjeneste som familie, og at de må være til velsignelse for kirken i Burundi.”
Jakob skal undervise de studerende på præsteskolen sammen med skolens øvrige lærerstab, og Hanna skal assistere på sundhedscentret, der ligger i den lille by. Familien består også af de tre børn Lea (12), Maria (9) og Rebekka (5). Børnene kommer ikke helt til at undvære skolegang, da familien også medbringer Camilla Kousholt Jakobsen, som skal undervise de skolepligtige af børnene. Familien vender hjem igen 13. marts. Husk familien i jeres forbøn.


Månedens indsamling

Baptistkirkernes fremtid afhænger af, at der er dygtige ledere og præster, og at menighedens liv opfattes relevant for de mennesker, der lever i lokalsamfundet. I januar måned opfordres menigheder derfor til at indsamle en kollekt til projekt Mission i Danmark. Projektet omfatter forskellige tilbud: Innovative kirker, hvor menigheder hjælpes til at finde deres potentiale og relevans i forhold til lokalsamfundet. Lederskolen, hvor primært unge uddannes til at blive nutidens og fremtidens ledere i menighederne. Og Katapult, som leder grupper gennem et-årige forløb med henblik på at skabe nye trosfællesskaber. Private kan også støtte indsamlingen ved at indbetale et bidrag på konto 3201 10042879 eller Mobile Pay 2299 6483 mrk. Mission i DK.


Indsættelses-gudstjeneste i Ringsted Frikirke

Ved en festgudstjeneste søndag 22. januar kl. 14.00 indsætter menigheden Stine K. Møller som assisterende pastor. Stine indgår som frivillig medarbejder med pastoransvar i menighedens ledelsesteam. Hun skal varetage særlige opgaver i samarbejde med forstanderen til støtte for denne.
Gennem nogle år med praktisk såvel som teoretisk uddannelse har Stine ydet en værdsat indsats, både som forkynder og som underviser for menigheden. Dette arbejde skal fortsætte tillige med udviklingsopgaver for at videreføre menighedens målsætninger.
Alle er velkomne til denne festgudstjeneste! Efter indsættelsen vil der være frit samvær med kaffe og kage.


Baptistspejderne siger 50.000 tak!

Fra Baptistspejderne har vi modtaget følgende:
”Vores indsamling ’Gaver der gavner’ passerede 100 bidrag lige før jul. Det betød, at vi i 2016 sender mere end 50.000 kr. til Spejderhjælpens projekt, der hjælper handicappede børn i skole i Rwanda – Det er vi ret stolte af!
De mange bidrag betyder også, at spejderkorpsets økonomi forbedres via momskompensation.
Der er kommet rigtig mange bidrag fra tidligere spejdere, forældre, bedsteforældre, baptister og mange andre, der ønsker at støtte spejderarbejdet og vores fortsatte engagement i Rwanda. Vi er meget glade for denne støtte. Mange tak for hjælpen!
Indsamlingen ’Gaver der gavner’ fortsætter i 2017. Læs mere her: https://goo.gl/EU1YjS.”


Efterskolernes aften

På onsdag 11. januar holder efterskolerne i Danmark Efterskolernes aften fra kl. 18-21.
”Også her på Rebild Efterskole byder vi indenfor til fortælling om et efterskoleår hos os, rundvisning og meget mere. Så hvis du kender en, der vil på efterskole, så fortæl om os og Efterskolernes aften.” Sådan skriver Troels Schrøder, forstander på Rebild Efterskole, og fortsætter: ”Ellers har vi det godt. Vi vil stadig gerne være lidt flere elever, men tilmeldingerne peger også i den retning. Tilmeldingerne til næste skoleår, ligger godt på nuværende tidspunkt. Vi ses onsdag 11. januar på Rebild Efterskole.”
Tølløse Privat- og Efterskole er også åben for besøg fra kl. 18-21.
”Vi vil gerne indbyde alle, der overvejer et år på efterskole, til at deltage. Lærerne og vores nuværende elever vil gerne fortælle om at være på efterskole og vise jer rundt på skolen, hvor I også kan møde de mange aktiviteter, hvor eleverne er i gang,” fortæller forstander Birk Christensen og tilføjer: ”Efterskolernes aften 11. januar er startskuddet på optagelse til skoleåret 2018/19, og vi har endnu få ledige pladser til efterskoleåret 2017/18. Se og læs mere på www.tpoe.dk eller kontakt skolen på 5919 4100.
Skolens julemarked 2016 med over 1.200 gæster gav et pænt overskud på 57.200 kr., som er sendt til Folkekirkens Nødhjælps ”gedeprojekt”. I alt blev det til 208 geder.”


Kom til snig-premiere

20. januar udkommer bogen ’Frihed og fred. En meditativ vandring i fasten’ på forlaget www.eksistensen.dk og kan købes overalt.
Bogen er en forenkling og forbedring af BaptistKirkens fastemateriale fra sidste år. Nu kommer den som en rigtig bog i en ny udgave. ”Tak til alle de, der har givet feedback og forbedringsforslag, så bogen nu kan bruges af hele Danmark: Troende, søgende og tvivlere,” siger bogens bagmand, præst Poul A. Beck.
Inden udgivelsen kan du komme til snig-premiere på to workshops.
I Odense 5. januar kl. 19.00, Kristuskirkens Café, Klosterbakken 11, 5000 Odense C.
I Viborg 11. januar kl. 19.30, Vestervang Kirke, Rugvænget 6, 8800 Viborg.
”På disse workshops præsenterer jeg bogen i smukke billeder og varme farver. Flot og festlig. En god vits får vi også. Jeg fortæller om den trefoldige vej, der gennemsyrer hele bogen. Den vej, som vores hjertes vandring går ad. En vandring, der fører ind i Guds kærlige favn og leder til nyt liv,” fortæller Poul Asger og fortsætter: ”Vi ser nogle af billed-meditationerne fra bogen og hører måske en eller to af de små skarpe fortællinger, du også får i bogen. En dynamisk workshop, hvor du er velkommen til at blande dig. Sammen kan vi kun blive klogere på verdens bedste nyhed nogensinde: Guds kærlighed. Kom kun nærmere. Jeg håber, vi ses.”
Præst i Missionsforbundet, Gunni Bjørsted, der har fået lov snig-læse før udgivelsen skriver om bogen: ”Denne vandre-guide er virkelig livsnær og livgivende vejledning. Den er skrevet ud af personlige erfaringer – både forfatterens egne og den kristne traditions. Gennem skønne symboler, der er lige til at tage til sig og har dybde, åbnes vinduerne til nye udsigter og til bearbejdning af vores livserfaringer i Guds kærlige nærvær. Der er så meget håb i denne guide. For den øser af en nådesfyldt teologi, som giver mod på at tage livtag med tilværelsen.”
Efter udgivelsen kommer flere workshops over hele landet, skriv til Poul A. Beck Beck@paradis.dk, hvis du vil vide, hvornår der er en workshop nær dig.


Pastor Keld Pedersen in memoriam

På årets sidste dag døde pastor Keld Pedersen, Vejle, efter få dages indlæggelse på hospitalet. Han efterlader sig sin hustru Mette og deres to børn. Keld Pedersen læste 1966-69 på Baptistkirkens Teologiske Seminarium i Tølløse, hvorefter han fik sin første præstetjeneste i Sønderjyllands menighed. Efter to års studier 1977-79 ved IBTS i Rüschlikon blev han præst i Vejle Baptistmenighed. I en vanskelig periode blev menigheden her delt, og Keld Pedersen blev herpå præst ved frikirken ’Den Åbne Dør’. De seneste år blev han ramt af Alzheimer. Han blev 78 år gammel. Begravelsen finder sted fra Vor Frelser Kirke i Vejle på fredag d. 6. januar kl. 13.30 med efterfølgende mindesamvær i Kirkecenteret, Vardevej 106.


Gudstjenester 8. januar 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Lisbeth Lund-Hansen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Innocent Bararu.
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste i ”44”, Bjarne Willer.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste. 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Pia Duebjerg.
Lyngby:
Rønne: 10.30 Nytårs- og mindegudstjeneste med nadver, Lone Møller-Hansen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Kira Orbe og Sarah Basnov.
Nakskov: 14.00 Evangelisk Alliance gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hans Ole Kofoed. Lørdag 7/1 10.00-16.00: Lørdagsbibelskole
Roskilde: 10.30 Nytårsgudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Familie- og nadvergudstjeneste, ’Hinke Paradis’, Finn Dyrhagen og Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 19.00 Evangelisk Alliance i Frelsens Hær.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 12.00 Fællesspisning – herefter menighedens forhandlingsmøde. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Bente og Preben Sørensen.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Jan Andreasen.
Give:
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Randers: 9.00 Nytårssamling og gudstjeneste, Arne Jensen.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver.
Viborg: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Berit Weiss. Efterfølgende café.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.00 Menighedens nytårssamling med nadver. Vi starter med morgenkaffe.
Hjørring: 10.00 Nytårsgudstjeneste med nadver, Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Gudstjeneste, Per Christiansen.
Nibe: 19.30 Evangelisk Alliances Bedeuge.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom.
Pandrup: 10.00 Cafégudstjeneste med nadver, Bennys gruppe. 19.30 Alliancegudstjeneste i Folkekirken Pandrup.
Sindal: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste med barnevelsignelse, Hans Thomsen og Steen Daugaard.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Erik Rugholm.
Thisted: 10.00 Nytårs- og nadvergudstjeneste, Karin Christiansen.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Klaus Abildgaard.
Vrå:
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Annette Grarup.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard. 19.00 Fælleskirkelig gudstjeneste, i Aalborg MenighedsCenter.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Per Beck.


Gudstjenester 15. januar 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Arne Gertsen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 16.00 Kapow-gudstjeneste i Præstebro kirke, Anette Nilsson og Sine Kjærgaard. Efterfølgende fællesspisning.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Gudstjeneste for alle generationer. Vi starter med kaffe og boller. 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Kunsten at leve med musik, Jan Kornholt. 13.00 Bibelhalvmaraton. Emne: Man kan ikke nedstemme lovsang.
Lyngby:
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Camilla Westen. 19.00 i Missionskirken. Afslutning på Evangelisk Alliances Bedeuge. Nadver. Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk:
Nakskov: 14.00 Evangelisk Alliance afslutningsgudstjeneste i Sankt Nikolai Kirke, M. Egerup.
Nyrup: 10.00 Fællesgudstjeneste med Ugerløse kirke i Ugerløse, Sara Yun Mikaelsson og Ole Jørgensen – afslutning på Bededagsugen.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Stine K. Møller.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Michael Frost.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 19.00 Evangelisk Alliance i Metodistkirken.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Ole Olsen. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Preben Ågren.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fælles nadvergudstjeneste, Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give:
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Ngandu.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: 16.00 Evangelisk Alliances afslutningsgudstjeneste i Mariehøj Kirke, Solhøjsvej, Lars Pugh.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Domkirken.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 19.00 Alliancebedeuge i Brovst kirke, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste i Abildgårdkirken, Kristian Brogård og Keld Munk.
Hjørring: 14.00 Afslutningsmøde i Allianceugen.
Ingstrup: 14.00 Gudstjeneste, Hanne Kiel.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Nadvergudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.00 Gudstjeneste, Villy Kristiansen.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen:  10.00 Gudstjeneste, Per Beck.
Sæby: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste.
Thisted:
Vaarst: 10.00 Fællesskabsdag. Familiegudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå:
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}