Spring menu over og gå til indholdGå til vores guide for tilgængelighed

Landskonference 2020 og ledelsesvalg

Vi er i en unormal situation pga. Corona-krisen. I vores regelsæt står, at Landskonferencen normalt afholdes i to samlinger. Da vi har måttet aflyse sommerstævnet og er i en særdeles unormal situation, har Ledelsen fastlagt, at landskonferencen 2020 afholdes i én samling den 7. november 2020 kl. 10-17 forventeligt i Apostolsk Kirkecenter i Vejle. Vi tager det forbehold, at hvis afstandskrav vil betyde, at vi ikke kan være i Kirkecenteret, må vi finde et andet mødested.
På landskonferencen 7. november skal dagsordenen indeholde alle landskonferencens dagsordenpunkter.

På valg til BaptistKirkens ledelse er Per Beck (formand) og Vibeke Dalsgaard og Kio Awi (ledelsesmedlemmer).
Vibeke Dalsgaard og Per Beck er villige til genvalg, mens Kio Awi ikke ønsker valg. Indstilling af kandidater til valg (herunder indstilling af kandidater, der er villige til genvalg) skal være Sekretariatet i hænde senest 25. september 2020.
Forslag, der ønskes behandlet på landskonferencen, skal være Sekretariatet i hænde senest 7. september 2020.

En doktordisputats værdig

En doktordisputats værdig

”Det historiske værk ’Dansk baptisme og tysk nazisme’ er spændende og medrivende læsning, som gør én stolt af at være baptist.” Sådan skriver Lone Møller-Hansen i en anmeldelse af Bent Hyllebergs ’Dansk baptisme og tysk nazisme’. Han har begået et imponerende og omfattende værk, konstaterer hun.
“Bent burde aflevere det som doktorafhandling!”, udbryder Johannes Aakjær Steenbuch, formand for Teologisk Forum i BaptistKirken, der har hjulpet med udgivelsen og derfor kender Bents arbejde bedre end de fleste. For det er ham, der har sat det op som en appetitlig og nemt tilgængelig hjemmeside.
Per Beck skriver i en tak til Bent Hylleberg: ”Enhver organisation og ethvert kirkesamfund har brug for at kende sin historie, så vi også med den baggrund kan finde veje og handlinger i vores tid. En stor tak til Bent Hylleberg og de mange, der har medvirket i projektet, for det store arbejde, der ligger bag denne seneste udgivelse.”
Læs anmeldelsen, men endnu vigtigere, selve værket.

Nyhedsbrev om international mission

I denne uge er der blevet udsendt endnu et nyhedsbrev om international mission. Nyhedsbrevet er fyldt med informationer om arbejdet…… Læs mere

Præst vender tilbage til Citykirken

Michael Jensen, der i 90'erne var præst i Citykirken, er netop blevet ansat igen. Med meget fine stemmetal afgjorde et…… Læs mere

Menigheder, der vokser

Omdrejningspunktet for vores projekter i Rwanda og Burundi er menighederne, og vi har derfor i mange år understøttet menighedsvækst og -udvikling i de to lande. Alle menigheder har som mål at vokse og plante nye menigheder. Og de gør det! For at det kan lykkes kræver det gode og dynamiske præster og kirker at mødes i. Vi hjælper med begge dele, dels ved at støtte præsteskolen i Rubura, der i 2019 ordinerede 42 nye præster og allerede er i gang med et nyt hold med 30 kommende præster, 75 evangelister og 75 ungdomsledere, og dels ved støtte menighedernes kirkebyggeri. I Burundi mangler der kirker til de mange menighedsplantninger, og i Rwanda er ca. 60 kirker stadig lukket på grund af nye krav til bygningerne.
Alle menigheder opfordres til at indsamle en kollekt til projekt ’Kirker, der vokser’ i løbet af juni og juli. Private kan også støtte indsamlingen ved at indbetale et bidrag på konto 3201 10042879 eller MobilePay 90519 mærket ’IM tema 6’.

Støt 'Menigheder, der vokser' her