Nyhedsbrev uge 11

18. årgang - uge 11 - onsdag den 15. marts 2017

BaptistKirken skal have ny formand
Sidste udkald til lederkonferencen
Hilsen fra Rwanda og Burundi
Baptistkirkens regnskab 2016
Ærligt fælles ledelsesmøde
”Se, her er mere”
Ledig lejlighed til frivillig
Nordjyske kvinder indbydes til Kvindetræf
Fællessang på Rebild Efterskole
Gudstjenester 19. marts
Gudstjenester 26. marts


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


BaptistKirken skal have ny formand

Bent Hylleberg har besluttet, at han stopper som formand for BaptistKirken til sommer. Da har han været formand i fire år. Der skal derfor findes en ny formand, og det er menighedernes ansvar at finde og indstille formandskandidater. De to øvrige ledelsesmedlemmer, der er på valg, Vibeke Dalsgaard og Lotte Holm Boeriis, modtager genvalg, såfremt der er menigheder, der opstiller dem.


Sidste udkald til lederkonference

Der er 107 tilmeldte til BaptistKirkens lederkonference på Brandbjerg Højskole ved Jelling 21. og 22. april. Det er flot, men der er stadig en del menigheder, der ikke har tilmeldt deltagere endnu. Sidste frist for at tilmelde deltagere er overskredet, men der er stadig nogle få ledige værelser på højskolen, så det vil være muligt at tilmelde sig indtil på fredag kl. 12. Da online-tilmeldingen er lukket, skal man kontakte Sekretariatet telefonisk eller pr. mail, hvis man gerne vil med og ikke har fået tilmeldt sig endnu. Husk at du på forhånd skal vælge to af de tre workshops lørdag formiddag, så vi kan fordele rummene efter, hvor der er flest deltagere.


Hilsen fra Rwanda og Burundi

Sekretær for International Mission, Morten Kofoed, er disse uger i Rwanda og Burundi. Morten fortæller fra Burundi: ”Efter nogle gode dage i Rwanda med møder og samvær med vores partnere, udsendte medarbejdere, seniorvolontører og andre frivillige, gik turen søndag videre til Burundi. Første stop var to spare- og lånegrupper i det nordlige Burundi. Der var mange gode vidnesbyrd om, hvordan deltagerne nu har forbedret deres levevilkår trods utryghed og tørke i landet. Netop spare- og lånegrupperne har gjort deltagerne mindre sårbare overfor fejlslagen høst, da de nu har andre muligheder for at skaffe sig mad. Flere fortalte om, at de nu har flere husdyr, de har lejet eller købt mere jord via de lån og den opsparing, de har fået fra grupperne. I Rubura ser det rigtigt godt ud med landbrugsaktiviteterne og både præsteskolen og klinikken har fået et ’vitamintilskud’ efter et succesfuldt besøg af familien Vagner. Resten af opholdet går med møder med Baptistkirken i Burundis ledelse samt en konference med Dutabarane, der har inviteret nye og eksisterende partnere til en samtale om fremtiden.”
Morten er tilbage på Sekretariatet 22. marts.


BaptistKirkens regnskab 2016

På ledelsesmødet 12. marts blev BaptistKirkens regnskab for 2016 gennemgået og underskrevet af ledelsen. Per Beck orienterer:
”Regnskabet viser et overskud på 20.000 kr. ekskl. kursreguleringer, så det er et regnskab i balance. På omkostningssiden er der alt i alt sparet ca. 80.000 kr. i forhold til budgettet, og på indtægtssiden er beløbet ca. 70.000 kr. lavere end budgetteret (ekskl. kursreguleringer).
På indtægtssiden må vi desværre konstatere, at den svage nedgang i menighedernes bidrag er fortsat, således at bidrag til basisbudgettet fra menighederne er ca. 80.000 kr. lavere end budgetteret, og bidrag til basisregnskab og projektregnskab under et er ca. 150.000 kr. lavere end i 2015. Når regnskabet alligevel balancerer skyldes dette – ud over reduktion i omkostningerne – indtægter fra Tips- og lottomidler og momsrefusion har været ca. 45.000 kr. større end budgetteret.”


Ærligt fælles ledelsesmøde

Også frustrationerne kom på bordet, da ledelserne fra Missionsforbundet og BaptistKirken mødtes på Korpskontoret i Aalborg i fredags. ”Det er klart, at hvedebrødsdagene er overstået, når vi nu skal holde fælles stævne nummer seks. Men det er befriende at kunne sætte ord på det, der er svært i samarbejdet,” siger generalsekretær Lone Møller-Hansen, som selv sidder i programudvalget for sommerstævnet.
Noget af det, der blev talt om, var, hvad de to kirkesamfund har oplevet at miste ved at holde fælles stævne i stedet for at holde sit eget og selv kunne bestemme alting. For BaptistKirkens vedkommende var det ikke meget. Samtalen sluttede dog også med, at det blev påpeget, at der er mere at glæde sig over, at man får ud af fællesskabet, end det, man har mistet.
Blandt andre har Bent Hylleberg foreslået, at man nedsætter en task-force, en arbejdsgruppe udenfor de to ledelser, som kan komme med forslag til en strategi for de to kirkers samarbejde. Mødet endte uden nogen konklusion, men de to ledelser er i tænkeboks over det sidst anførte forslag.


Alligevel håb i BWA

Der er krise i BWA, ingen tvivl om det. Alligevel var der en overraskende god stemning på dette års verdensrådsmøde i første uge af marts i Washington DC.
Ikke fordi verdenslederne lukkede øjnene for realiteterne, men fordi en sådan krise også åbner muligheder.
Der skal vælges en ny generalsekretær. Der er allerede nedsat en gruppe, som skal finde den rette person. En anden arbejdsgruppe ser på mulighederne for at organisere sig helt anderledes, således at ikke alle direktørerne skal flytte til USA, men at vi kan få fordel af ny it og kommunikationsmetoder, og vende det til en fordel at være til stede ude i verden, hvor medlemskirkerne er.
Endelig var der i 2016 en kæmpe krise omkring baptisternes organisering af nødhjælp. De stridende parter har mødtes og kom ved verdensrådets møde i år med et forslag til en måde at samarbejde på, der kan styrke baptisternes nødhjælp. De er enige om at koordinere hjælpen, så de forskellige organisationer fra forskellige dele af baptistverdenen ikke konkurrerer med hinanden, og sådan at mennesker i krise kun skal samarbejde med én repræsentant fra baptistkirkerne. Dette nye netværk bliver kaldt Herambee, der er swahili og betyder ’Vi gør det sammen’.
”Jeg vendte noget gladere hjem fra BWA-mødet i år end sidste år,” fortæller generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Læs mere på www.baptist.dk: De eneste kristne i tyrkiske Samsun og Håb for BWA trods mange udfordringer.


”Se, her er mere”

I marts måned udstiller Peter Ulvsgaard sine fotografier, tegninger og malerier i Vaarst Baptistkirke. Igennem flere år har Peter Ulvsgaard taget malerikurser på Århus Kunstakademi. Søndag 19. marts kl. 10.00 medvirker han ved gudstjenesten i baptistkirken med temaet ”Se, her er mere”. Det bliver med klassisk salmesang, skabelses- og fastetekster fra Bibelen samt fortolkninger af Peter Ulvsgaards fotografier fra Mellemøsten, Amerika, og Europa. Peter Ulvsgaard er cand.theol., tidligere sognepræst i Hadsten i 23 år, lige nu teologisk konsulent og leder af Folkekirkens Undervisning- og Skoletjeneste i Randers og Favrskov kommuner.


Ledig lejlighed til frivillig

Købnerkirken søger pr. 1. april 2017 en frivillig medarbejder til ledig lejlighed i Købnerhus. Lejligheden er beliggende i Lærdalsgade 5, 2.th. København S og består af to værelser og et selvstændigt nyere køkken og tre små altaner. Det samlede areal er på 52 m2. Huslejen er på 4.979 kr. pr. måned + a conto varme 500 kr.
Købnerkirken har en vision om at anvende ’Købnerhus’ som en ressource for kirkens mission, ved at beboerne bidrager aktivt til kirkens arbejde. Der vil derfor til boligerne være knyttet en ansættelsesaftale som frivillig medarbejder ca. 4 timer om ugen. Til denne lejlighed søges primært en frivillig til sang og musik eller børnearbejde om søndagen.
Fremvisning torsdag 16. marts kl. 16.30-19.00. Se flere oplysninger på Købnerkirkens hjemmeside: http://koebnerkirken.dk/2017/03/03/ledig-bolig-til-frivillig/. Hvis du vil vide mere så kontakt Jan Kornholt på 2149 4412, jan@kornholt.dk eller Nina Vang 2371 6613, eller send en e-mail til info@koebnerkirken.dk.


Nordjyske kvinder indbydes til Kvindetræf

Lørdag 1. april arrangerer Nordjyske Baptisters Kvindenetværk to spændende foredrag i Karmelkirken, Aalborg.
Kom og mød Birgitte Graakjær Hjort, der vil fortælle om det meningsfyldte liv, og Golriz Ghozati fortæller om, hvordan kirken har hjulpet hende til en bedre integration.
Alle kvinder er velkomne men med forudgående tilmelding til Anne-Marie Beck på beck@dbs.dk. Et detaljeret program kan fås ved henvendelse til Susanne Andersen susanne@dbs.dk.


Fællessang på Rebild Efterskole

”Mandag 27. marts 2017 kl. 19.00 vil vi gerne invitere til sangaften på Rebild Efterskole. Vi starter kl. 19.00 og synger nye og gamle sange fra blandt andet højskolesangbogen og den nye efterskolesangbog. Efter en god times sang går vi i spisesalen, hvor skolen vil være vært ved en kop kaffe.
Tag familien med til en aften i fællesskabets tegn, hvor I helt sikkert vil synge kendte sange, men også blive udfordret med nogle nye. Undervejs vil der også blive fortalt lidt om sangene. Aftenen er gratis!
På Rebild Efterskoles vegne
Lotte og Troels Schrøder”


Gudstjenester 19. marts 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Lisbeth Lund-Hansen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 15.00 Kort gudstjeneste i caféen i den nye kirke, Ole Lundegaard. Efterfølgende årsmøde.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kornholt. 13.00 Foreningen Julius’ generalforsamling.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Lars Thorndal.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Cafégudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov: 18/3: 14.00 Undervisning, andagt og nadver, Gilbert Rukundo.
Nyrup: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Højmark.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Hans Ole Kofoed.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Jan Johannsen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen. Herefter årsmøde.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 ”Rundstykkemorgenandagt”, Laila Ravn.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Ole Olsen.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fælles gudstjeneste, Sambuh. 13.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ole Ladefoged.
Give: 10.00 Fællesskabsmøde.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck. Herefter Frikirken BaptistMidt’s årsmøde.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Gudstjeneste, Anne Thomsen.
Viborg: 10.30 Gudstjeneste i Silkeborg, Poul Asger Beck. Herefter Frikirken BaptistMidt’s årsmøde.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste med barnevelsignelse, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 14.00 Gospelkoncert med Shine i Metodistkirken.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen. 13.30 MCFN Gudstjeneste.
Ingstrup: 19.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Nibe: Ingen gudstjeneste.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Nadvergudstjeneste.
Pandrup: 10.00 Gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 10.00 Gudstjeneste, Frank Bredahl.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Erik Rugholm.
Thisted: 10.00 Gudstjeneste, Jens Christensen.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Peter Ulvsgaard og Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Karin Christiansen.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Johannes Aakjær Steenbuch.


Gudstjenester 26. marts 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Arne Gertsen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste i ”44”, Ole Jørgensen.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Arno Andreasen.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Britta Kornholt.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste med morgenmad og menighedsmøde, Bjarne Willer.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Gudstjeneste, Dan Billeskov.
Ringsted: 10.30 Cafégudstjeneste, Stine K. Møller.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Klaus Laursen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Morten Kofoed, IM-søndag.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Benny Klarholt.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Ole Olsen. 7. Himmel i Børnekirken. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 13.00 Tamilsk gudstjeneste.
Oure: 15.00 Gudstjeneste, Inge og Ole Bækgaard.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste, Nu Nu Te.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Børnegudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jan Á. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Allan Thing.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Lasse Åbom.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: Ingen gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Berit Weiss.

NORDJYLLAND

Brovst: 19.00 Gudstjeneste med Familiekoret. Der synges aften- og forårssange.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste, Simon Würtz.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, koncert med ”Fangekoret”. 13.30 MCFN Gudstjeneste.
Ingstrup: I Saltum 19.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 19.00 Evangeliets gyldne sange.
Pandrup: 10.00 Gudstjeneste, Jonas Søgaard. 25/3: 15.00 International gudstjeneste, Martin Mutale.
Sindal: 19.00 Salmesangsgudstjeneste.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Kasper Klarskov.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen. Kristendomsklassens afslutning. Besøg fra Karmelkirken.
Vrå: 10.00 Gudstjeneste i Hjørring med koncert med ”Fangekoret”.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard. 14.00 Klassisk gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.00 Gudstjeneste i Vaarst. Afslutning på kristendomsklassen.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}