Nyhedsbrev uge 18, 2017

18. årgang - uge 18 - onsdag den 3. maj 2017

Lovgivning uden hensyn til sådan nogen som os
BaptistKirkens ansatte på besøg i Stockholm
Kvinde valgt til ledelsen i Burundis Baptistkirke
Midtsjællands Baptistmenighed bliver 160 år
Årsmøde i Danske Kirkers Råd
Gudstjenester 7. maj
Gudstjenester 14. maj


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Lovgivning uden hensyn til sådan nogle som os

BaptistKirkens ledelse har i dag sendt sit svar, når det gælder forslaget til lovgivning for alle andre trossamfund end Folkekirken.
”Især tre forhold har vi forholdt os til,” fortæller generalsekretær Lone Møller-Hansen. ”Forslaget betyder, at det vil være landskirken, altså BaptistKirken, som opnår anerkendelse. Det er uklart, hvilken betydning det vil have for de lokale menigheder bl.a. omkring skattefradrag, arv og momskompensation.
Så protesterer vi over, at demokrati i dette forslag trækkes ned over hovedet på alle trossamfund, uanset tradition og organisering. En sådan lovgivning vil måske ikke ramme os, men her er vi solidariske med bl.a. Frelsens Hær og Den Katolske Kirke.
Og endelig vil vi få problemer, hvis en offentlig myndighed tropper op på vores sekretariat og vil kræve at se medlemslister. Af princip vil vi ikke have et sådant register.
Hvis dette bliver til lovgivning, er der ikke taget hensyn til sådan nogle som os, de såkaldte kongregationalister. Altså et kirkesamfund, hvor de enkelte menigheder er selvstændige,” slutter Lone.
Formand Bent Hylleberg siger: ”Det er ledelsen, der svarer på BaptistKirkens vegne. Vi har søgt bistand af forskellige folk med specielle kompetencer, ligesom vi har drøftet forslaget med andre kirkesamfund. Vores høringssvar kan læses på vores hjemmeside. Nu begynder samtalen om, hvorvidt vi vil forlænge vores anerkendelse eller ej. Vi håber, mange vil deltage i den på forskellig vis”.
Forslaget, der har været til høring, kommer fra Trossamfundsudvalget, og nu skal det behandles politisk.
Også Danske Kirkers Råd har sendt et høringssvar, som BaptistKirken står helt og fuldt bag.


BaptistKirkens ansatte på besøg i Stockholm

Lone, Ulla, Morten og Gitte rejser 9.-10. maj til Stockholm for at besøge Equmeniakyrkan, der er en sammenslutning af Baptistkirken, Missionsforbundet og Metodistkirken i Sverige.
Vi skal udveksle erfaringer med vores svenske kolleger og får også tid til at være lidt mere sammen, end vi normalt er – bl.a. på turen med hurtigtoget fra København til Stockholm.
Pga. besøget udsendes næste nyhedsbrev først 17. maj.


Kvinde valgt til ledelsen i Burundis Baptistkirke

For første gang i Burundis Baptistkirkes historie har en kvinde fundet vej til forretningsudvalget, fortæller Baptistkirken i Danmarks udsendte til Burundi og Rwanda, Line Hylleberg: ”Det blev besluttet på sidste års generalforsamling at ændre vedtægterne, så der fremover sidder fem personer i ledelsen (kaldet ’abakuru’), men landvindingen er, at den udvidede plads er reserveret til en kvinde. Tidligere har kvinderne haft to observatørpladser, men fremover skal hele ledelsen vælges af generalforsamlingen på lige vilkår og med lige rettigheder. Det er et stort fremskridt for kvindernes position i kirken, og de er meget stolte! Da det ordinære forretningsudvalgsvalg var i foråret 2016 og kun afvikles hver fjerde år, er der afholdt et suppleringsvalg på en kirkesamling i april, og her blev Francoise Ndayisenga valgt for den resterende valgperiode. Francoise er netop stoppet som formand for kvindenetværket efter otte års tjeneste og hun er gift med Baptistkirkens tidligere formand Julien Nsengiyumva, så det er en erfaren kvinde, som nu skal til at bide skeer med mændene om kirkens udvikling! Kvindenetværket har også netop afholdt valg og fået ny ledelse. Ny formand og næstformand er hhv. Beatrice Akimana og Anne Mary Nyiraneza.”
I kan snart se billeder af den nye ledelse på Line og Rasmus Hyllebergs facebookside og læse mere om kvinderne.


Invitation fra Midtsjælland

Nyhedsbrevet har modtaget denne invitation fra Midtsjællands Baptistmenighed:
”Midtsjællands Baptistmenighed bliver 160 år.
Det fejres søndag 7. maj kl. 14.00-18.00 i Nyrup Baptistkirke, Kirkestræde 4, 4296 Nyrup:
Kort gudstjeneste v/Ole Jørgensen
Kaffeservering
Lidt historie, anekdoter, sketch mv fra 160 år
Flimklip fra opførelsen af Ungdomshuset
Musik og sang
Menigheden i dag
Servering af landgangsbrød – som ved indvielsen af Ungdomshuset i 1972
Der er fri entre og gratis kaffeservering. Der vil være betaling for landgangsbrød inkl. drikkevarer: 30 kr.
Alle er hjertelig velkommen! Giv gerne et praj til Oluf Jensen, formand for menighedsrådet, hvis du kommer. Skriv til formand@nyrupbaptistkirke.dk.
Du finder flere oplysninger om jubilæet på menighedens hjemmeside: http://www.nyrupbaptistkirke.dk/nyheder/jubilaum/.
Vi glæder os til en festlig dag i Guds hus – Byens kirke.”


Årsmøde i Danske Kirkers Råd

Per Beck fra BaptistKirkens ledelse fortæller:
”Lørdag 29. april var ’det økumeniske Danmark’ samlet til årsmøde i Købnerkirken.
Ud over at stille lokale til rådighed for årsmødet blev deltagerne beværtet i Cafe Julius, hvor de kunne glæde sig over servering af høj kvalitet.
Kirker, kirkelige organisationer og Kirkedags komiteen var først tilhører til en samtale mellem biskop Henrik Stubkær, Viborg (formand for Danske Kirkers Råd) og journalist og teaterdirektør Jon Steffensen om Kirken som bærer af håb. Et af punkterne i samtalen kan refereres som: Kirken har et fantastisk budskab om håb, men er kirken (Folkekirken) blevet lullet i søvn af sin selvfølgelige status, og har glemt at tale med styrke og ’bid’ ind i en moderne tid? – Også en overvejelse der vedrører andre kirker end den store majoritetskirke.
Efter Gudstjeneste blev der plantet et hjertetræ, som udtryk for håbet og som del af Grøn kirke i reformationsåret.
På selve årsmødet var arbejdsprogrammet 2017 – 2019 mødets hovedpunkt. Arbejdsindsatsen i DKR koncentreres om fire områder:
Frihed og lige vilkår (hvor bl.a. debat og protester mod lovgivning, der begrænser religiøs aktivitet ligger)
Økumenisk dialog og dannelse
Danske Kirkedage (hvor vi mødes næste gang i 2019 i Herning til ”Himmelske dage på heden”)
Grøn Kirke
De øvrige områder, som engagerer DKR vil søges løst i samarbejde med andre, der besidder ekspertise på området, herunder religionsdialog, migrantmenigheder og kristne i Mellemøsten, menneskehandel.”


Gudstjenester 7. maj 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Menighedslejr på Birkedal, Thomas Baldur.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen. Kapow.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Gudstjeneste, Charlotte Willer. 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Kunsten at leve gudstjeneste, Jan Kornholt. 13.00 Bibelmaraton.
Lyngby: 10.30 Kirkebygningens 50 års fødselsdag.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lone Møller-Hansen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Nadvergudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov: 11.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 14.00 Jubilæumsfest.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Stine Kofoed Møller.
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse, Michael Frost.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Nadvergudstjeneste, Frank Korsbro.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 12.00 Fællesspisning og herefter menighedens forhandlingsmøde.
Oure: 11.00 Gudstjeneste ved spejderne. Kirkefrokost.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fællesgudstjeneste med nadver, Steen Daugaard Hansen og Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Torgunn Skov.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jesper Kornbech.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Gutten Harboe.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Mariann Grarup.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck. Derefter menighedsmøde.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Viva holder gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efter gudstjenesten er der café.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Nadvergudstjeneste, Charlotte Skræp.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: 10.30 Nadvergudstjeneste, Per Christiansen.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 19.00 Forårsfest med kirkens musikkræfter. Fælles med Karmel.
Pandrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Sang- og musikgudstjeneste.
Skagen: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jøren Mølhede.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Kai Mortensen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Lars Bavnbæk.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Annette Grarup.
Vaarst: 11.00 Dåbsgudstjeneste på Øksedal, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Nadvergudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen. Efterfølgende frokost og menighedsmøde.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 19.00 Fælles forårsfest i Vodskov Baptistkirke.


Gudstjenester 14. maj 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Vibeke Frederiksen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste, Ole Lundegaard.
Kristuskirken/Regen: 15.30 Gudstjeneste, Jens Froholdt. 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jesper Mølgaard.
Lyngby: 10.00 Morgenbøn. 10.30 Familiegudstjeneste med efterfølgende brunch, Pia Duebjerg.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Inge og Finn Günther.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 14.00 Forbønsmøde, Hans Berntsen.
Roskilde: 10.00 Gudstjeneste på Hvidekildelejren, Kagerup. Menighedsweekend.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste med barnevelsignelse, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Thorkild Jensen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Ole Olsen. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Ib Schmidt.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 15.00 Evangelisk møde, Tom Nygaard.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Finn Andersen.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Christian Bylund.
Viborg: 10.00 Gudstjeneste, Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Familiegudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste sammen med Metodistkirken, Annette Grarup.
Hjørring: 10.00 Cafégudstjeneste, MAC.
Ingstrup: I Saltum 14.00 Gudstjeneste, Hanne Kiel. Saltum Ulddage.
Nibe: 10.00 Fællesgudstjeneste i Vaarst.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Gudstjeneste, Anni Olsen.
Pandrup: 10.00 Gudstjeneste, Villy Kristiansen.
Sindal: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Nadvergudstjeneste, Karin Christiansen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse, Raymond Jensen. Besøg fra Nibe menighed
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 19.00 Kirkebio.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}