Nyhedsbrev uge 20

17. årgang - uge 20 - onsdag den 18. maj 2016

Landskonference 1, 2016
Er du ung leder, så se her
Glædelig pinse – i ugen derpå
Utrolig pinselørdag i Skjern
Ny formand for Burundis baptister
Bent Hylleberg bliver 70 år
Ny partnerskabsaftale
YEGO-team på partnerskabstur
Gudstjenester 22. maj 2016
Gudstjenester 29. maj 2016


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Landskonference 1, 2016

Hermed indkaldes menighederne til Landskonference på Efterskolen Lindenborg onsdag 27. juli kl. 13.30-17.00 og torsdag 28. juli kl. 13.30-15.00.
Det sker i henhold til forretningsordenen for Landskonferencen § 1, stk. 4. Se Håndbogen 2015, side 58.
Landskonferencen begynder onsdag kl. 13.30 med minde- og nadvergudstjeneste.
På godt gensyn
På ledelsens vegne
Bent Hylleberg


Er du ung leder, så se her

BaptistKirken og BBU vil gerne give 100 unge ledere en ledertræning.
Til alle unge ledere siger Mission i Danmark-udvalget: “Formålet er, at I finder jeres kald, får styrket jeres karakter og udviklet jeres kompetencer.”
Udvalget arbejder sammen med Væksthus i Aalborg, hvor et to-årig forløb starter i september 2016, og på Sjælland vil et forløb starte formentlig i marts 2017. Begge steder er det tværkirkeligt og med fokus ikke kun på Bibelen men også på ledelsesværktøjet.
I løbet af to år vil der være otte samlinger, hver varer en hel lørdag, plus et par valgfrie temalørdage.
Det koster 2000 kr. at deltage, uden transport. BaptistKirken vil give et væsentlig bidrag, ligesom vi regner med at BBU og menighederne vil yde tilskud. Vi håber, at egenbetalingen kan holdes på 500 kr., evt. plus transport.
Hvis du overvejer at deltage, kan du læse mere vedr. forløbet i Aalborg på www.vaeksthus.info, eller kontakte Jonas Søgaard, king_mulu@hotmail.com.
Der vil komme yderligere info efter ledelsesmødet 28. maj, hvor ledelsen og Mission i Danmark-udvalget mødes.


Glædelig pinse – i ugen derpå

Nu kommer kirkeårets anden halvdel med få højtider og mange arbejdsdage. Så er det godt, vi har fejret pinse og erfaret, at Gud Helligånd vejleder, trøster og udruster os!
”I Tølløse, hvor jeg fejrede pinsegudstjeneste”, fortæller Bent Hylleberg, ”lød denne hilsen til os: ’Jesus er ikke lige ved hånden, men han er nær ved Ånden!’ Det er værd at huske hele året rundt! Herom kan vi høre meget mere, når baptist.dk dumper ind af brevsprækkerne i næste uge. Denne gang er bladet blandt meget andet et temanummer om Helligånden. Bladet leveres gratis, hvis din lokale menighed beder om det. Og når du har modtaget det, beder vi om en frivillig gave, så baptist.dk fortsat kan sprede glæde!”
Send din gave til konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mærket ’baptist.dk’. Du kan få fradrag efter gældende regler.


Utrolig pinselørdag i Skjern

Hvem ville for få år siden forudsige, at en baptistkirke ville blive indviet i Skjern pinselørdag 2016? Men sådan gik det! Menigheden i Skjern, som består af chin’er, der er flygtninge fra Myanmar, indbød til kirkeindvielse. I programmet for festgudstjenesten fortæller menighedens præst, Emmanuel Cinzah, at man i løbet af 2015 har købt og ombygget en nyere lagerbygning til en stor kirkebygning, efter at menigheden gennem flere år har samlet ind til køb af egen kirke. Når alt tælles med, løber den samlede pris op i nærheden af fire mio. kr. Og nu – pinselørdag – var ca. 400 glade chin’er sammen med (relativt få) danske gæster parat til at feste!
Og hvilken fest! BaptistKirkens generalsekretær, Lone Møller-Hansen, var inviteret som dagens prædikant. Festen begyndte udenfor på kirkepladsen med sang, bønner og balloner, der steg til himmels, inden Lone klippede snoren over, og menigheden – med rigtig mange børn og unge – indtog bygningen. I sin prædiken tre timer senere ønskede Lone migrant-menigheden tillykke med deres enestående indsats. Og hun glædede sig over, at menigheden ganske tydeligt også bygger kirke af levende sten.
Som deltager fornemmede man, at menigheden nyder stor respekt også i Skjern by. Den modtog hilsner fra sognekirken, byens Y’s Men, Danmission, Luthersk Mission og Pinsekirken. Hertil kom hilsner og gaver fra baptistmenigheden i Brande, der er dansk venskabsmenighed, fra Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU), fra Integrationsudvalget og fra BaptistKirken i Danmark. Efter et ’bespisningsunder’ med burmesisk mad sluttede dagen med Gospelkoncert – Gud alene æren! ”Det blev et brag af en festdag”, siger Bent Hylleberg, formand for Baptistkirken: ”Tillykke til én af vores største og mest livskraftige menigheder – den ligger i Vestjylland!”


Ny formand for Burundis baptister

Torsdag 12. maj var der generalforsamling i UEBB i en stopfyldt kirke med 400 delegerede i Ngagara i Bujumbura. Vigtigste punkt på dagsordenen var valg af ny formand, og med stort flertal blev 36-årige Jean Jacques Masabo valgt til at stå i spidsen for UEBB de næste fire år, mens Osias Habingabwa blev genvalgt som næstformand. Jean Jacques har læst teologi på præsteskolen i Rubura og er til daglig præst i Nyanza Lac i det sydlige Burundi. Sideløbende er han desuden ved at tage en bachelorgrad i teologi. Rasmus Hylleberg, der deltog i Generalforsamlingen fortæller: ”Generalforsamlingen forløb i en god stemning, men spredte skudvekslinger og granatsprængninger sidst på dagen mindede os om, at det er en formand der tager over på et meget vanskeligt tidspunkt – og at Burundi fortsat har brug for vores tanker, forbøn og støtte”.
Støt BaptistKirkens Internationale mission på MobilePay 2299 6483 eller til konto 3201 10042879 mærket ’IM’.


Bent Hylleberg bliver 70 år

BaptistKirkens formand, Bent Hylleberg, fylder 70 år næste onsdag 25. maj.
Bent har været formand for BaptistKirken i tre år. Han gik på pension i 2009 efter et helt livs tjeneste for BaptistKirken, først som præst i Aarhus, derefter som lektor og senere rektor på Baptisternes Teologiske Seminarium i Tølløse. I 2000 fulgte han med til SALT, Skandinavisk Akademi for Teologi og Lederskab i København som studieleder.
”Bent er et utrolig energisk og vidende menneske. Han har en stor kærlighed til vores kirkesamfund og sin lokale kirke og insisterer på, at mission er vores kaldelse som kirke. Teologisk uddannelse har været hans kald, og mange af hans elever har oplevet ham – og hans kone, Bodil – som kærlige mennesker med et åbent hjem.
Han har været aktiv både som flygtningeven i Tølløse og i menighedsrådet sammesteds, før han modvilligt lod sig opstille til ledelsen i 2013. Siden har han gjort en stor indsats for at vores kirkesamfund matcher samtidens og menighedernes behov,”  fortæller generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Bent har ikke ønsket, at vi markerer dagen, men siger følgende:
“Jeg glæder mig til at fejre fødselsdagen i Jylland med den nærmeste familie – og er derfor ikke at træffe.”


Ny partnerskabsaftale

Kvindenetværket i Danmark og Kvindedepartementet i Rwanda har netop underskrevet en partnerskabsaftale, som betyder at de to parter forpligter sig på at arbejde tættere sammen og lære hinanden nærmere at kende. Kvindenetværket har i to år samarbejdet med kvinderne i Butare-regionen om indkomstskabende aktiviteter, men med Partnerskabet bliver samarbejdet mere formelt. Det foregår nu i samarbejde med Edouard, den danske kontaktperson gennem flere år, og lederen af Kvindedepartementet Laetitia. Ligesom sidste år støtter Kvindenetværket lokale kvindegrupper med at skabe en aktivitet, så de kan tjene penge til dem selv og deres familier. 18. maj mødes Line Hylleberg, Laetitia (Formand for kvinderne) og Edouard og drøfter de næste skridt. Efter planen skal 20 grupper have penge uddelt hurtigst muligt, ”så pengene fra Danmark kan komme ud at arbejde”, som Lise Weber-Hansen, formand for Netværkets Partnerskabsudvalg siger. Lise og Line vil vise billeder af samarbejdet på Lindenborg, men du kan allerede nu få mere af vide om AEBR kvinderne i denne lille video.
Hvis du vil støtte Kvindenetværkets arbejde kan du melde dig ind her.


YEGO-team på partnerskabstur

Sofie Malm Henriksen og Ditte Skårhøj fra YEGO-teamet tog i onsdags (11.05.2016) på en uges partnerskabsrejse til Rwanda.
Sofie og Ditte fortæller: ”Formålet med turen er at få styr på de sidste ting, inden vi sætter gang i vores nye projekt TUGUMANE, der netop er blevet godkendt af DUF. Projektet skal hjælpe kvinder, der har fået børn før ægteskabet, med at blive reintegreret i samfundet gennem kirken. Allerede på vores første dag har vi fået snakket projektet godt igennem, og det er dejligt at mærke, hvordan alle glæder sig til at komme i gang med projektet, og hvordan alle, vi møder, støtter rigtig godt op om det.
Udover at snakke om projektet, skal vi afholde workshops om frivillighed og samarbejde for vores partnere, og sammen skal vi snakke om fremtiden for vores partnerskab og om fælles mål og drømme.
Ud over de spændende arbejdsopgaver, vi har her, er det også bare skønt at være tilbage og mærke de stærke relationer, vi har skabt på tværs af store afstande, kulturforskelle og forskellige sprog.”


Gudstjenester 22. maj 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, David Hudson.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 17.00 Aftengudstjeneste i ”44”, Kirsten Bøgsted. Efterfølgende lejrbål og hotdogs.
Kristuskirken/Regen: 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Kunsten at leve-gudstjeneste, Jan Kornholt og AGKs solister.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Lars Thorndal.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Finn Basnov. Kristendomsklassens afslutning.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Gudstjeneste, Hans Henrik Lund, KIT.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Hans Ole Kofoed.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Michael Frost.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen og Det lille kor.

SYDDANMARK

Esbjerg: 14.30 Gudstjeneste, Jørgen Jürgensen.
Odense: 10.30 Spejdergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste. 13.00 Tamilsk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Lai Bawi Peng (Moses). Efter gudstjenesten spisning og forhandlingsmøde.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste i Missionshuset Bethesda.
Rødekro: Ingen gudstjeneste.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 16.00 Børnegudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Alberto Malisani.
Holstebro: 10.30 Nadvergudstjeneste, Erland Grarup.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Simon Krath-Andersen.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: Ingen gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom og gospelkoret Joyful Noise.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.30 Gudstjeneste, Inge Hansen.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste, Kai Mortensen.
Hjørring: 10.00 Fælles gudstjeneste arr. af MCFN.
Ingstrup: 14.00 Gudstjeneste, Jens Christensen. Kirkekaffe på Fælledvej 60, Saltum.
Nibe: 10.30 Kirkekaffegudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 10.30 Gudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Niels Christian Nielsen.
Sindal: 10.00 Lovsangsgudstjeneste.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Bente Højris.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Anders Bartholdy.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste i Hellum, Raymond Jensen og spejderne.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Jan Andreasen.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Karmelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Jacob Broholm Møller.


Gudstjenester 29. maj 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Frank Anker Wiik.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Dåbs- og nadvergudstjeneste i Lyngby Baptistkirke. BørneKapow og afslutning på K-klassen.
Kristuskirken/Regen: 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Nadvergudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Dåbs- og nadvergudstjeneste fælles med Korskirken.
Rønne: 14.00 Økumenisk gudstjeneste på Galløkken, Palle Kure. Tag kaffekurven med.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Michael Foersom.
Nakskov: 11.00 Nadvergudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Stine Kofoed Møller.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Dåbs- og nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Familien Skagen og Christian Bylund.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Ole Olsen. Børnekirke.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste i Missionshuset Bethesda.
Rødekro: 10.00 Nadvergudstjeneste hos Helga Hermannsen i Søst.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ole Ladefoged.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jacob Winkler.
Holstebro: Ingen gudstjeneste.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Andagt med nadver og morgenkaffe, Kirsten J. Lund.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Berit Weiss.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.30 Nepal gudstjeneste.
Frederikshavn: Fællesgudstjeneste i Skagen 10.00.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Gudstjeneste, Ole Skagen. Besøg af Sindal menighed, kirkefrokost.
Nibe: Ingen gudstjeneste.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 10.30 Gudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 9.30 Udflugt med bl.a. gudstjeneste i Saltum Baptistkirke.
Skagen: 10.00 Fællesgudstjeneste, Erik Lykke Nielsen.
Sæby: 10.00 Gospelgudstjeneste, Sæby Gospelkor.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Erik Rugholm.
Thisted: Menighedsudflugt.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Charlotte Skræp.
Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard. 16.00 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste og fødselsdagsfest, Jacob Broholm Møller. Offerdag. Herefter kirkefrokost.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}