Nyhedsbrev uge 22, 2017

18. årgang - uge 22 - onsdag den 31. maj 2017

Tilmeld dig sommerstævnet nu
Skal du døbes på Lindenborg?
70 migrant-præster på kursus
Brænder du for Grøn Kirke?
KIT på den rigtige side af knivsæggen
Til møde med kirkeministeren
Kirkebænke
”En gylden nøgle til Bibelens univers”
Gudstjenester 4. juni
Gudstjenester 11. juni


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Tilmeld dig sommerstævnet nu

I dag kl. 10 var der tilmeldt 875 deltagere til dette års sommerstævne i Lindenborg i uge 29. Det er 397 fra BaptistKirken, 386 fra Missionsforbundet, 57 er fra en anden kirke og 36 har ikke fortalt, hvor de hører hjemme.
Det er en del færre, end der var tilmeldt på samme tid sidste år, hvor der var 1101 deltagere ved udløb af den billige pris.
I morgen inden kl. 12.00 er sidste frist for at tilmelde sig sommerstævnet til den billige pris. Derefter stiger prisen med 150 kr. for voksne og 25 kr. for børn.
Temaet for årets sommerstævne er ’Reformation, rødder og retning’. Der bliver undervisning om formiddagen, både af præster fra egne rækker og indbudte undervisere fra udlandet, bl.a Tomas Sjödin fra Sverige. De fleste talere om aftenen er for en gangs skyld danske – i hvert fald på den store scene i hallen. Platform har sit eget tilbud, som en alternativ scene specielt rettet mod de yngre deltagere. Hver eftermiddag er der mange tilbud og seminarer, bl.a. om ’Når livet gør ondt’ og ’Dagens spændingsfelt’.
Se programmet her http://sommerstaevnet.dk/Spor.aspx. På hjemmesiden kan man også tilmelde sig elektronisk.


Skal du døbes på Lindenborg?

De sidste mange år har især unge mennesker valgt at blive døbt på sommerstævnet.
I år bliver der som noget nyt en planlagt dåbs-gudstjeneste fredag eftermiddag. Fordelen ved at planlægge det er, at der bliver opsat højtalere, så alle kan høre, hvad der bliver sagt, og der bliver musik og sang, som alle kan være med på.
”Vi ved, at en ung mand vil døbes i år. Men skulle der være andre, som gerne vil døbes i fjorden nedenfor Lindenborg, så sig det til din præst/eller ledelsen i din menighed,” siger Lone Møller-Hansen, der sidder med i programudvalget for sommerstævnet.
I tilfælde af dårligt vejr, bliver dåbs- og nadvergudstjenesten flyttet til hallen og kun selve dåben bliver ved fjorden.


70 migrant-præster på kursus

Hvert år indbyder Danske Kirkers Råd og Tværkulturelt Center til en migrant-præstekonference i Kristi Himmelfarts ferien. I år var der 70 deltagere, De seneste år har BaptistKirken betalt for to deltagere. I år kom faktisk hele fem baptister med. Tre fra den nyeste baptistkirke, Lai Baptist Church i Ringe, samt to fra Brovst. Arjun og hans kone Kritika fra Brovst, som bl.a. har skrevet, at de er blevet meget klogere på, hvad Åndsfrihed er i Danmark og hvad integration i Danmark betyder, bl.a. omkring gæstfrihed.
Dawt Hlei Kai, en af de nye præster i Ringe, deltog for første gang, og hun var også meget begejstret: ”Jeg fik nye venner, ny viden og masse gode ideer, som vi kan bruge i vores menighed og i vores privatliv som familie. Vi talte meget om, hvordan vores børn kan blive ved med at være kristne.”
Hun tilføjer, at det er værd at bruge penge på denne slags konferencer, fordi det er vigtigt for de nye danske kristne at lære andre kirker at kende.


Brænder du for Grøn Kirke?

Spejderkorpset og ledelsen i BaptistKirken er blevet enige om at gøre en indsats, for at også baptistkirker kan blive grønne kirker.
”Lige netop i år er det logisk, at vi gør en ekstra indsats. I anledning af reformations-markeringen har Grøn Kirke, som er et projekt under Danske Kirkers Råd, opfordret til at alle kirker planter et træ, gerne et æbletræ – og samtidig plantes der træer i Myanmar/Burma,” fortæller Lone Møller-Hansen. BaptistKirken har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale med Myanmar Baptist Convention og der er al mulig grund til at plante træer, bl.a. i Chin-staten, hvor der er megen erosion.
Årsagen til, at det netop er æbletræer, er, at det siges, at Martin Luther skulle have sagt, at hvis han vidste, at verden skulle gå under i morgen, ville han plante et æbletræ i dag.
Der er i dag 183 grønne kirker i Danmark, og ingen af dem er en baptistkirke.
Hvis du brænder for, at vi skal være mere grønne, så henvend dig til Lone Møller-Hansen på 2347 4015 eller lone@baptistkirken.dk. Hensigten er at nedsætte et udvalg sammen med spejderkorpset, som kan inspirere baptisterne til at blive mere grønne.
Læs mere om Grøn Kirke her: http://www.gronkirke.dk.


KIT på den rigtige side af knivsæggen

Ved repræsentantskabsmødet i Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) afslørede lederen Hans Henrik Lund, at KIT de næste tre år er på finansloven. Det skulle umiddelbart være godt, men det har ikke været uproblematisk at finde ud af, hvad de tre mio. kr., der er bevilliget til drift de næste tre år, må bruges til. Det bliver formentlig au-pair-ordningen og mødesteder for flygtninge og nydanskere.
Samtidig er det lykkedes KIT at få store beløb fra flere fonde til forskellige projekter, bl.a. har Lego givet i alt over en mio. kr. og også Grundfos, Trygfonden og den Obelske Fond er gavmilde givere til specifikke projekter.
Alle udgifter til løn til de pt. 10 ansatte skal skaffes hos enten staten eller fonde. Ud af en omsætning på over 10 mio. kr. betaler kirkerne kun 152.000 kr. Økonomien er trods alt i bedring, fordi de ansatte er dygtige til at skrive ansøgninger. Men KIT har siden begyndelsen i 2003 altid bevæget sig på en knivsæg, fordi eventuelt overskud på projekter skal betales tilbage. KIT har således kun en egenkapital på 232.000 kr.
”En organisation som KIT kan kun overleve i den udstrækning, der er behov for os. Vi ønsker at være i tæt samarbejde med lokale menigheder og organisationer. Vi får løbende smidt nye udfordringer i hovedet, f.eks. voldsramte kvinder og nye flygtningesituationer. Som organisation er vi nødt til at være omstillingsparat for at imødekomme de nye udfordringer,” slutter Hans Henrik Lund, leder af KIT, sin årsberetning.
Jan Johannsen fra Roskilde er BaptistKirkens repræsentant i KITs bestyrelse.


Til møde med kirkeministeren

Over 50 trossamfund deltog, da kirkeminister Mette Bock mandag inviterede til møde om den nye Trossamfundslov. Sagen handler om lovgivning for alle trossamfund udenfor Folkekirken.
Bent Hylleberg deltog på BaptistKirkens vegne i mødet. Han fortæller, at kirkeministeren forud for alt ønsker at værne religionsfriheden. Derfor forventer hun også, at der vil være politisk flertal for at droppe det kritiserede forslag om demokrati som organisationsform i alle trossamfund. Et krav herom vil koste bl.a. Den Katolske Kirke sin anerkendelse.
De politiske forhandlinger omkring den kommende lov går i gang i begyndelsen af juni. Trossamfundenes høringssvar vil indgå i forhandlingerne. Mette Bock forventer, at loven fremsættes i Folketinget kort efter åbningstalen først i oktober.


Kirkebænke

Karmelkirken er meget glade for at have fået lov at overtage stole til kirkesalen pr. 3.7. fra Nibe Baptistmenighed i forbindelse med salget af kirkebygningen i Nibe.
Vi har i Karmel 18 egetræskirkebænke, som vi så skal af med. Hvis nogen vil anvende bænkene til kirkebrug vil de kunne afhentes i Karmel efter aftale. Til privat brug sælger vi bænkene til afhentningspris kr. 500 pr. styk.
Aftale om afhentning/køb sker med: Donald D. Larsen, DDL@stofanet.dk, 2932 5764.


”En gylden nøgle til Bibelens univers”

”Sådan omtalte Bibelselskabet formand Sverri Hammer den prisbelønnede og anmelderroste børnebibel ’Bibelhistorier’”, fortæller Ole Engel, BaptistKirkens repræsentant i Bibelselskabet. Han fortsætter: ”Det er en nyskabelse med 29 levende fortællinger fra både Det Gamle og Det Nye Testamente. Et sandt mesterværk skrevet af Ida Jessen og rigt illustreret af Hanne Bartholin, som bliver svær at overgå de næste mange år, når det gælder om at få videregivet de største og eviggyldige fortællinger fra Bibelen til de kommende generationer. De to personer bag bogen, Hanne Bartholin og Ida Jessen, børnebibelens skabere, modtog Bibelselskabets pris på 10.000 kr. ved det årlige repræsentantskabsmøde for nylig, hvor godt 100 repræsentanter fra et bredt udsnit af det danske kirkeliv var samlet. Generalsekretær Birgit Stoklund Larsen kunne i sin beretning bl.a. fortælle, at oversættelsen af Det Gamle Testamente til et klart nudansk – et sprog til det moderne menneske, skrider godt fremad, med udgivelsen af Salmernes bog ’Tak’.  Blandt de mange dejlige udgivelser, fx ’Kirke sangbogen’ kan også nævnes ’Bibelhalvmaraton’, udarbejdet af tre baptistpræster; en glimrende håndsrækning til at få læst Bibelen. Besøg på hjemmesiden www.bibelselskabet.dk kan i øvrigt varmt anbefales, som en god og gratis orientering både i ord og billeder, om det verdensomspændende og betydningsfulde arbejde, som også støttes af mange danske baptister. Og selve formålet: At alle kan få mulighed for at læse Bibelen på hjertesproget – deres modersmål, fortjener al mulig støtte – også DIN!”


Gudstjenester 4. juni 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste med ungdomsvelsignelse, Allan Lund Tolberg.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Ole Lundegaard.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Gudstjeneste, Christian Callesen. 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Pinsegudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste sammen med Zion Temple og JIL/filippinerne, Rikke Nilsson.
Rønne: 10.30 Fællesgudstjeneste i Kyllingemoderen, Jesper Ertman Öehlenschläger.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Nadvergudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Nadvergudstjeneste, Stine K. Møller.
Roskilde: 10.30 Dåbs- og nadvergudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Pinsegudstjeneste med nadver, Allan Ibsen. 5/6 kl. 11.00 Økumenisk gudstjeneste på Rævebjerg.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Benny Klarholt.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Ladefoged.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fællesgudstjeneste med nadver, Steen Daugaard Hansen og Bala Sinnathurai. 13.00 Ungemøde i kirken, Steen Daugaard Hansen.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Pinsegudstjeneste, Georg Berthelsen.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jan R. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Tanja Petersen.
Randers: 10.00 Nadvergudstjeneste, Johannes Kjær.
Silkeborg: 10.30 Pinsegudstjeneste, Søren P. Grarup.
Sydøstjyllandskredsen: 10.00 Gudstjeneste, Berit Weiss.
Viborg: 10.00 Pinsegudstjeneste, Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste med barnevelsignelse, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Bent Rasmussen.
Hjørring: 10.00 Pinsegudstjeneste med nadver, Torben Andersen.
Ingstrup: 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Karin Christiansen.
Nibe: 9.00 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen. Pinse, Helligåndens fest, Kirkekaffe med rundstykker.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Pinsegudstjeneste med nadver, Annette Grarup.
Pandrup: 10.00 Pinsegudstjeneste med dåb, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Pinsegudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 10.00 Pinsegudstjeneste med nadver, Jøren Mølhede.
Sæby: 10.30 Morgenkaffe og pinsegudstjeneste, ved Kirkemedarbejderne.
Sæsing: 10.30 Pinsegudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: 10.00 Pinsegudstjeneste med nadver, Bent Hylleberg.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lars Bavnbæk.
Østervrå: 10.00 Pinsegudstjeneste, familien Würtz.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Hanne Kiel.


Gudstjenester 11. juni 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Michael Rask Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste, Johannes Aakjær Steenbuch og Ole Lundegaard. Kapow.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Gudstjeneste, Chris Gore. 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kaas Henriksen.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Ole Jørgensen.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Spejdergudstjeneste, Kira Orbe m.fl.
Nakskov: 11.00 Nadvergudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Anette Holt.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Lars Mortensen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Familiegudstjeneste og picnic med madpakker.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Frank Korsbro.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste ved beboerne på Kildegården i Ryslinge.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 15.00 Evangelisk møde, Bjarke Pedersen.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Peter Sode Jensen.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Henry Mølhede.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Andagt med nadver og morgenkaffe, Kirsten Lund.
Aarhus: Ingen gudstjeneste.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Inge Hansen.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste i Metodistkirken, Keld Munk.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Gudstjeneste, Per Christiansen. Kirkefrokost.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Gudstjeneste med besøg fra Sæby, Doris Trudslev.
Pandrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Sindal: 14.00 Økumenisk gudstjeneste i anlægget i Bindslev.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.30 Udflugt til og gudstjeneste i Vodskov.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Morten Agerdal.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Bente Højris.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}