Nyhedsbrev uge 31

17. årgang - uge 31 - onsdag den 3. august 2016

Ledelsen underkendt med glæde
To nye i ledelsen
1.700 til sommerstævnet
Månedens indsamling
Sprogcafé i Købnerkirken
Nye kontaktoplysninger
Gudstjenester 7. august 2016
Gudstjenester 14. august 2016


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Ledelsen underkendt med glæde

Landskonference 1, LK1 2016, på Lindenborg var en stilfærdig affære. Bent Hylleberg fik meget ros for sin formandstale. Ikke mindst for politisk mod og sit stringente klarsyn omkring ligheder mellem menighedernes forventninger til deres medlemmer og ledelsens forventninger til BaptistKirkens medlemmer, de 51 menigheder. Læs talen her. Bent Hylleberg blev genvalgt med stor overbevisning.
”Stort set ingen tog ordet, før vi nåede til punktet omkring forlængelse af Line og Rasmus Hyllebergs tjeneste i Burundi og Rwanda. Her blev ledelsen så til gengæld underkendt, hvilket var en positiv overraskelse,” siger generalsekretær Lone Møller-Hansen.
Forslaget, der forelå, var en forlængelse af familien Hyllebergs ophold et halvt år frem til sommeren 2017. Forslaget indebar en egenbetaling fra BaptistKirkens reserver på 170.000 kr. Det indebar også, at Line Hylleberg skulle gå på halv tid i det halve år af hensyn til økonomien, fordi statens tilskud til bl.a. skolepenge minimeres.
KvindeNetværket ved Lise Emmering Weber-Hansen gjorde det klart, at det var en dårlig idé og faktisk var kønsdiskrimination, da man formentlig ikke kunne forvente, at arbejdsindsatsen blev formindsket. Halvdelen af de 70.000 kr., det vil koste at have Line på fuld tid, blev derefter doneret af Baptistkirken Sydjylland. Samtidig trak ledelsen sit forslag og det blev godkendt, at både Line og Rasmus er på fuld tid frem til sommeren 2017.

 

To nye i ledelsen

BaptistKirkens ledelse havde allerede sit første møde inden LK1 var slut. LK1 fandt sted over to dage, onsdag og torsdag eftermiddag i stævneugen og torsdag morgen, efter valgene, mødtes den nye ledelse. De nye medlemmer er Per Beck fra Karmelkirken i Aalborg og Vibeke Kock Dalsgaard fra Pandrup-Birkelse. Sidstnævnte er valgt for et år, da Svend Eli Jensen trak sig midt i en valgperiode – hvilket han havde bebudet allerede sidste år.
Den nye ledelse skal have sit første ordinære møde fredag 9. september, hvor der er sat tid af til en samtale med Tjeneste- og Uddannelsesudvalget og Personaleudvalget. Det skal handle om den såkaldte Trivselsrapport, der er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt præsterne om deres trivsel.
Ledelsen vil mødes fysisk otte gange inden næste sommer, og ind imellem vil der være Skype-møder. Hvert ledelsesmøde vil have et tema, oftest et møde med et af BaptistKirkens udvalg – eller med de ansatte.
Se datoer for ledelsesmøderne – og øvrige møder m.m. i kalenderen på BaptistKirkens hjemmesiden.

 

1.700 til sommerstævnet

Sommerstævnet på Lindenborg blev igen en succes, på trods af en afmelding fra en hovedtaler ugen op til og en madleverandør, der ikke levede op til forventningerne.
”Der skal tænkes i nye baner, når det gælder maden, som enten er for dårlig eller for dyr, og det er uforståeligt, at det ikke er et attraktivt marked,” siger Lotte Holm Boeriis, der i flere år har stået for madudleveringen på stævnet.
Lotte træder i øvrigt ud af stævnets koordinationsudvalg – og det har ikke noget med maden at gøre. I hendes sted indtræder Ulla Holm på BaptistKirkens vegne.
Der var dåb på sommerstævnet torsdag, hvor fire unge blev døbt, tre fra Holbæk Baptistmenighed og en fra Vrå. Det var også meningen, at Jonas Boeriis fra Korskirken skulle døbes, men han brækkede desværre benet ved Ones natløb natten inden og har været indlagt på Holbæk sygehus siden. Han forventes hjem i dag.
Der er flere, der har deltaget i sommerstævnet i år – i alt op mod 1.700, og det er især dagkort, der er steget. Der blev udleveret 410 dagkort-armbånd.
I alt blev der i hallen indsamlet 69.021,50 kr. til de seks formål, der blev samlet ind til ved aftenmøderne, inkl. Mobile Pay. Det fordeler sig som følger: Wild Card 10.663,50 kr., baptist.dk 5.952 kr., menighedsplantning i Nørresundby 8.571 kr., sommerstævnet 15.362 kr., præsteskolen i Rubura 10.161 kr. samt menighedsplantning i Grønland 18.309 kr.
Derudover indsamlede f.eks. One 7.500 kr. blandt 115 teenagere og Platform havde traditionen tro en auktion over mere eller mindre kuriøse gaver fra mere eller mindre kendte personer. I alt samlede de godt 30.000 kr. ind til Grace, en café for illegale indvandrere, der er hjemløse i København.

 

Månedens indsamling
Baptistkirken i Danmark arbejder tæt sammen med partnere i Burundi, Rwanda og Myanmar. I fællesskab med disse kirker har vi en række aktiviteter, ofte projekter, der hjælper kirkernes medlemmer til et bedre liv. Kirkerne har dog også brug for midler til fx møder, uddannelse af medarbejdere og løn til ansatte, udgifter som projekterne typisk ikke dækker. Menighederne opfordres derfor til at indsamle en gave til projekt partnerstøtte i august måned. Private kan også være med i indsamlingen ved at sende et beløb til konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mærket ’partnerstøtte’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.

 

Sprogcafé i Købnerkirken

Mandag 8. august kl. 18.30 afholdes frivillighedsmøde i Café Julius i Købnerkirkens underetage Shetlandsgade 6, 2300 København S. Gennem de seneste par måneder har et lederteam forberedt opstart af Sprogcafé Julius, der hver mandag fra 29. august vil tilbyde lektiehjælp, rådgivning og venskab til flygtninge og udlændinge.
Mødet på mandag er et uforpligtende info- og inspirationsmøde, hvor alle interesserede kan høre mere om planerne. Vil du vide mere: www.cafejulius.dk eller kontakt Pia Nielsen fra lederteamet på 2613 8366 eller nlsn.pia@gmail.com.

 

Nye kontaktoplysninger

Henvendelse til Karmelkirkens Baptistmenighed bedes fra 1. august rettet til menighedsrådets formand:

Per Beck, Nordmanniavej 4, 9320 Hjallerup, 2447 7668 / 9828 2582, Per.Beck@skolekom.dk.

 

 

Gudstjenester 7. august 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Arne Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Ebbe Holm.
Kristuskirken/Regen:
Købnerkirken: 11.00 Dogme-gudstjeneste, Jan Kornholt. Efter gudstjenesten åbent hus i præsteboligen.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lone Møller-Hansen. Indsættelse af nye medarbejdere.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jan Kjøller m.fl.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste.
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Thorkild Jensen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Peter Kjærsgaard.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Ladefoged.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Rødekro: Ingen gudstjeneste.
Svendborg: 11.00 Fællesgudstjeneste med nadver, Moses Lai Bawi Peng og Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Erland Grarup.
Give: Ingen gudstjeneste.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Gutten Harboe.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Henry Mølhede.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste med barnevelsignelse, Ole Lundegaard.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Inge Hansen.
Frederikshavn: 10.30 Nadvergudstjeneste fælles med Metodistkirken, Erik Løvind Andersen.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: 19.00 Nadvergudstjeneste, Ole Skagen. Herefter mini-aftenudflugt.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen. Udsendes i Midtfjord Radio kl. 17.30.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Skagen.
Pandrup: 10.45 Friluftsgudstjeneste i Bratbjerg, Karin Christiansen. Bagefter spiser vi vores medbragte mad.
Sindal: 19.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Sæsing: 10.30 Sommergudstjeneste, Birte Agerdal m.fl.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Klaus Abildgaard.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Nielsen.
Vrå: 10.30 Nadvergudstjeneste, Jan Andreasen.
Østervrå:
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: Ingen gudstjeneste.

 

Gudstjenester 14. august 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Michael Rask Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 12.30 Gudstjeneste på engelsk.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: Hjemmegudstjenester.
Kristuskirken/Regen:
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Charlotte og Hans Christian Dahl.
Nakskov: 11.00 Nadvergudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste. Lørdag d. 13/8: 14.00 Møde med Hans Berntsen.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Hanna Daugaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Cafégudstjeneste, Erik Lykke Nielsen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Ib Schmidt.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Rødekro: Ingen gudstjeneste.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Theoneste Habyarmana.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Lydia Jensen.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Vestervang.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Musikgudstjeneste, Alice og Verner Bak-Jensen, Aabybro.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste i Metodistkirken, Keld Munk.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Olafur Felix Olafsson. 13.30 MCFN Gudstjeneste.
Ingstrup: 14.00 Havegudstjeneste på V. Vittrupvej 61, Skøttrup, Hanne Kiel. Sang og musik ved Hanne Olesen og Hans Brohus.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 10.30 Gudstjeneste, Simon Würtz Krath-Andersen.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste: 3 sider af Jesus, Morten Agerdal.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Karin Christiansen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Lars Bavnbæk.
Østervrå:
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Hanne Kiel.

 

 

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}