Nyhedsbrev uge 36

17. årgang - uge 36 - onsdag den 7. september 2016

Indkaldelse til Landskonference 2, 2016
Møde om præsternes trivsel
Så ser vi frem mod Sommerstævne 2017
Morten Kofoed til Afrika
16 baptister på lederskole
To chin-menigheder i Ringe
Ny præst i Give efter 16 år
Verdens Bedste Nyheder
Husk tilmelding til BMK
Møde i Danske Kirkers Råd
Gudstjenester 11. september 2016
Gudstjenester 18. september 2016


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Indkaldelse til Landskonference 2, 2016

Baptistkirken i Danmark indkalder hermed til anden del af Landskonferencen, LK2, 2016, lørdag 12. november 2016 kl. 10.00-16.00 på Rosborg Gymnasium og HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle. Det sker i henhold til forretningsordenen for Landskonferencen § 1, stk. 4.
Dagsorden og bilag udsendes med menighedsforsendelsen onsdag 5. oktober.


Møde om præsternes trivsel

Fredag holder BaptistKirkens ledelse sit første ordinære møde i denne sæson. Det bliver på spejdernes korpskontor i Aalborg, fordi en stor del af ledelsen nu kommer fra Jylland.
Hovedpunktet på mødet bliver den præsterapport, som Tjeneste- og Uddannelsesudvalget har lavet. Rapporten bygger på præsternes svar på et spørgeskema og er en opfølgning på en lignende rapport fra år 2000. Med til mødet er repræsentanter fra både Tjeneste- og Uddannelsesudvalget, hvor Henrik Holmgaard fra Bethelkirken er formand, og personaleudvalget, hvor Hans Ullemose Pedersen er formand.
”Formålet med undersøgelsen og samtalen er at finde muligheder for at støtte de præster, der er i deres tjeneste og gøre det mere attraktivt at blive præst i en baptistmenighed i fremtiden”, siger generalsekretær Lone Møller-Hansen.


Så ser vi frem mod Sommerstævne 2017

Fredag mødes også programudvalget, der har ansvaret for indholdet i næste års sommerstævne på Lindenborg. Først skal der evalueres på dette års sommerstævne – og de input, der er kommet fra 172 deltagere i dette års sommerstævne har overvejende været meget positive. På en skala fra 1-7 ligger tilfredsheden på 5,62 – så det er meget tilfredsstillende. Især Peter Halldorfs undervisning får stor ros.
Programudvalget, som skal planlægge næste års stævne, er næsten uændret. Fra Missionsforbundet er det tre præster; Charley Stephansen fra Grindsted, Svend Ryborg fra Thisted og missionsforstander John Nielsen. Fra BaptistKirken deltager generalsekretær Lone Møller-Hansen og de to præstestuderende Christian Bylund fra Aarhus og Bodil Højbak Møller fra Kristuskirken-Regen.


Morten Kofoed til Afrika

I perioden 10. til 27. september er sekretær for International mission Morten Kofoed på besøg i Rwanda og Burundi for at mødes med vores partnere og tilse diverse projekter sammen med vores udsendte medarbejdere Line og Rasmus Hylleberg.
Frem til 19. september har Morten selskab af en 2. g-klasse fra Tårnby Gymnasium, der skal på studietur til Rwanda. De 28 elever, deres to lærere (og en medfølgende læge) skal under turen bl.a. deltage i gudstjeneste besøge en af Baptistkirken – AEBRs skoler, hvor der skal laves fodboldskole for 60 børn i alderen 8-12 år, de skal bestige vulkanerne i det nordlige Rwanda og ellers opleve nogle af landets mange seværdigheder. Når gymnasieeleverne er taget hjem, drager Morten Kofoed og Rasmus Hylleberg videre til Burundi for at have samtaler med BaptistKirkens partnere der.


16 baptister på lederskole

Lederskolen i Aalborg har sin første samling den kommende lørdag – og i alt 16 baptister fra syv forskellige menigheder deltager.  Det er muligt i sidste øjeblik at tilmelde deltagere, men så er der ikke bøger til deltagerne den første gang, siger Jonas Søgaard, der er ansat som studentermedhjælper ved Lederskolen.
Lederskolen er to-årig og henvender sig specielt til yngre ledere (20-30 årige). BaptistKirken og BBU støtter deltagere fra baptistkirker. Læs mere her http://vaeksthus.weebly.com.
I marts vil der efter planen starte en fælleskirkelig sjællandsk lederskole for samme målgruppe i Roskilde.


To chin-menigheder i Ringe

Dette forår blev Chin Baptist Church i Ringe delt i to. En større gruppe er trådt ud af menigheden og har dannet Lai Baptist Church, som også holder til i Ringe. Der er ca. 70 chin’er i den gamle menighed og 142 i den nye – inklusive børn.
Sidste onsdag tog en lille delegation på fire personer til Ringe for at samtale med begge menigheder om det, der er sket, og hvordan de kommer videre som nabo-menigheder. De fire var generalsekretær Lone Møller-Hansen, formand Bent Hylleberg, medlem af integrationsudvalget Torsten Wendell-Hansen fra Odense og Emmanuel Cinzah fra chin-menigheden i Skjern og generalsekretær i Chin Baptist Association i Danmark.
”Aftenen endte heldigvis med, at de to menigheder kunne velsigne hinanden, og vi tog derfra med glæde midt i det sørgelige i sådan en splittelse”, siger formand Bent Hylleberg.
Den nye menighed har søgt optagelse i BaptistKirken. Optagelsen vil finde sted på Landskonference 2 i Vejle 12. november.


Ny præst i Give efter 16 år

På Bornholm hedder de Kofoed (med eller uden e). I Brande hedder de Grarup. I Give hedder de Andreasen…
I menighedsrådet i Give hedder tre ud af fire Andreasen – og de er ikke i familie med hinanden. To af dem hedder oven i købet Jan Andreasen, og den ene af dem er den nyansatte præst, der kommer fra en tjeneste i Vrå Baptistmenighed. Han er flyttet til Give med sin kone, Rose.
Søndag blev han indsat i sin nye tjeneste i Give. Der var god opbakning ved indsættelsen både fra nabomenighederne i Brande og Vejle og fra bl.a. Indre Mission i Give samt generalsekretær Lone Møller-Hansen. Den lille kirke i Give var så godt som fuld. Det er 16 år siden, man sidst har haft en ansat præst, bortset fra en kort periode i dette forår.
Give Baptistmenighed er en af landets mindste baptistmenigheder, men det håber de i Give, at der snart bliver lavet om på.


Verdens Bedste Nyheder

Som vi skrev i nyhedsbrevet i forrige uge, er Baptistkirken i Danmark en del af ’Verdens Bedste Nyheder’, der sætter fokus på, at vores udviklingsprojekter rent faktisk virker! I avisen, der uddeles på fredag 9. september, kan du bl.a. læse følgende historie om vores alfabetiseringsprojekt i Burundi:
Kvinder lærer at læse i kirken
I Burundi er andelen af børn, som begynder i grundskolen næsten fordoblet på 25 år, fra 52 procent i 1990 til knap 95 procent i dag. Også kvinderne er rigtig godt med, hvor cirka 77 procent i alderen 15-24 i dag kan læse og skrive.
Ifølge Jeffrey Sachs, som er professor i bæredygtig udvikling og særlig rådgiver for FNs generalsekretær, er uddannelse nøglen til at opnå verdensmålene. ”Af alle de investeringer, som er nødvendige for at opnå bæredygtig udvikling, er ingen så vigtige som Mål 4: Kvalitetsuddannelse.”
Skole giver selvværd
Baptistkirken i Danmark er en af de organisationer, som er med til at fremme kvinders rettigheder gennem uddannelse, så de bliver betragtede som ligeværdige både i familien og i samfundet.
Det gøres blandt andet ved at tilbyde 2.700 kvinder kurser i at læse, skrive og regne i deres lokale kirker, hvor de også får basal viden om sundhed og rettigheder.
”Det, som nok har virket allerstærkest på mig, har været den udvikling i selvværdet hos især de deltagende kvinder”, fortæller Morten Kjær Kofoed, som er programkoordinator i Baptistkirken i Danmark.
Og netop uddannelse giver muskler til at skabe sig et bedre liv. ”Det bliver uddannelse, der skal gøre en ende på fattigdom, give bedre sundhed, bedre arbejde og gøre mennesker til aktive deltagere i demokratiet,” siger Jeffrey Sachs.


Husk tilmelding til BMK

Tænk hvis en du kender glemte at blive tilmeldt til BMK!
BMK står for børnemedarbejderkonference og er et super fedt 3 dages kursus, som kun afholdes hvert andet år. BMK afholdes 4.-6. november 2016 på Mariager Høj- og Efterskole.
Hjælp os med at sprede denne reminder, for alle fortjener en chance for at melde sig til BMK.
Ved tilmelding senest den 15.9. 2016 er der rabat. Og er du medlem af BBU – Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund – giver de 1000 kr. i tilskud.
Læs mere på www.B-M-K.dk eller følg os på Facebook.com/BorneMedarbejderKonference


Møde i Danske Kirkers Råd

Per Beck, der i sommer blev valgt til BaptistKirkens ledelse, skriver:
”Tirsdag 30. august deltog jeg i mit første møde i Danske Kirkers Råd som repræsentant for BaptistKirken.
I Danske kirkers Råd er stort set alle kirker repræsenteret og samtalen er spændende med de forskellige synspunkter og synsvinkler.
Mødets hovedtema var lovforslagene mod hadprædikanter, betingelser for vielsesret mv og de afgivne høringssvar.
Det gennem gående tema var afstandtagen fra – hvilket der var enighed om rundt om bordet –begrænsningerne i ytringsfriheden; at religionsudøvelse mistænkeliggøres; at udtalelser, der fremsættes i politiske sammenhænge bliver strafbare, hvis de samme udtalelser fremsættes i en religiøs sammenhæng; at vielsesretten for andre kirker end folkekirken skal følges af kursus for nye forkyndere; samt at man skal underskrive en erklæring om at ville overholde en meget uklar lovgivning.
Det blev besluttet at benytte de eksisterende samtalefora med muslimer og jøder for evt. at opnå en yderligere fælles reaktion mod lovforslagene.
Fra baptistisk side er der præsenteret muligheden af, at vi ikke benytter vielsesretten, og dermed ikke skal indgå i den statslige styring af præsternes holdninger og meninger. Andre kirker, f.eks. Den katolske Kirke, var betænkelige ved at opgive vielsesretten.
På mødet blev der desuden orienteret om ”grøn kirke” (www.gronkirke.dk) og medfølgende projekt om træplantning, samt om arbejdet med en fælles udgivelse om det trosgrundlag, vi er fælles om – et hæfte der forventes præsenteret 2. pinsedag 2018.”


Gudstjenester 11. september 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Familiegudstjeneste, Marlene Torm Gertsen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: Hjemmegudstjenester.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste. 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Britta Kornholt og gudstjenesteudvalget.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Ole Jørgensen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Michael Foersom.
Nakskov:
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Anette Holst.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Familie- og høstgudstjeneste, børnefamilier.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Laila Ravn.
Odense: 10.00 Fynske baptisters fællesskabsdag på Nordagerskolen i Ringe.
Oure: 10.00 Fynske baptisters fællesskabsdag på Nordagerskolen i Ringe.
Chin Baptist Church Ringe: 10.00 Fynske baptisters fællesskabsdag på Nordagerskolen i Ringe.
Rødekro:
Svendborg: 10.00 Fynske baptisters fællesskabsdag på Nordagerskolen i Ringe.

MIDTJYLLAND

Brande: 14.00 Takkefest, Jørgen Johansen m.fl. Tale ved Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jan Andreasen.
Holstebro: 10.30 Høstgudstjeneste, Godrimvej 9, Sir, Hanna Ringgaard.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Dmitri Makut.
Viborg: 10.00 Andagt med temaer fra 11. september, Jamie Cunningham og Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Høstgudstjeneste for hele familien.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste fælles med Metodistkirken, Hanne Kiel.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, John Kristensen. 13.30 MCFN gudstjeneste.
Ingstrup: 19.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: I Nørresundby 10.30 Gudstjeneste, Frank Korsbro.
Pandrup: 10.45 Dåbsgudstjeneste, Anders Hyldgård. Menighedsmøde efter gudstjenesten.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Gideonitterne og Jens Ole Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Annette Grarup.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen. 13.00 Bibliodrama eftermiddag med Bente Højris.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Morten Agerdal.
Østervrå: 10.00 Nadvergudstjeneste, Per. Efterfølgende frokost og menighedsmøde.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: Ingen gudstjeneste. Bibliodrama i Vaarst Baptistkirke kl. 13.00.


Gudstjenester 18. september 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Lone og Wintherford Barua.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 16.00 Gudstjeneste og BørneKapow i Præstebro Kirke, Lotte Holm Boeriis. Efterfølgende spisning og kaffemic.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Gudstjeneste. 10.30 Spansk gudstjeneste. 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 10.00-15.00 Menighedsdag, Jan Kornholt og Lovsangsteam.
Lyngby: 10.30 Høstgudstjeneste, Lars Thorndal.
Rønne: Menighedsweekend. 10.30 Gudstjeneste på Holsterodde, Myo Maung fra Norge prædiker.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Høstgudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov:
Nyrup: 10.00 Stillegudstjeneste, Inge og Finn Günther.
Ringsted: 10.30 Gudstjeneste, Stine K. Møller.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Thorkild Jensen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Ole Olsen. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Rødekro:
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Dansk gudstjeneste, Sambuh.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ida Grarup m.fl.
Give: 16.00 Gudstjeneste, Jan Andreasen.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Lasse Åbom.
Silkeborg: 10.30 Høstgudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk søndag. Vi mødes i Søndermarkskirken (City Maraton).
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Berit Weiss.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste, Åbne Døre. Frokost.
Hjørring: 10.00 Høstcafégudstjeneste, Jette Kragh og Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Gudstjeneste, Per Christiansen.
Nibe: Ingen gudstjeneste.
Nørresundby-Vodskov: I Vodskov 10.30 Høstfamiliegudstjeneste, Annette Grarup. Herefter menighedsmøde.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Jonas Søgaard.
Sindal: 13.30 Høstgudstjeneste og høstfest, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 14.00 Gudstjeneste, Jøren Mølhede.
Sæby: 10.00 Nadvergudstjeneste, Kai Mortensen.
Sæsing: 10.30 Høstfest, Messy Church.
Thisted: 14.00 Høstgudstjeneste, Mads Lindholm.
Vaarst: 10.00 Høstgudstjeneste, Raymond Jensen. Spejderne deltager. Frokost.
Vrå: 19.00 Gudstjeneste, Åbne Døre.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard. 14.00 Klassisk gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 14.00 Musikalsk gudstjeneste, Lise Hjørne.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}