Nyhedsbrev uge 43

17. årgang - uge 43 - onsdag den 26. oktober 2016

Reformation, rødder og retning
Vital eller innovativ kirke
Månedens indsamling
Koncert i Nørresundby
Vandforsyning i Burundi
Kvinde til kvinde
Hjælp til Letland
Gudstjenester 30. oktober
Gudstjenester 6. november


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Reformation, rødder og retning

Temaet for sommerstævnet 2017 har haft en svær fødsel. Men nu er Programudvalget blevet enig om ordlyden, og den bliver ”Reformation, rødder og retning”.
”Det kommer ikke til at handle ret meget om den reformation, der fandt sted for 500 år siden og som blev til den lutherske og den reformerte kirke. Den reformation har vi ikke megen grund til at fejre, for dengang var det bl.a. vore forfædre, anabaptisterne, man slog ihjel. Men temaet skal minde os om, at vi hele tiden har brug for at reformere vores tankegang, og det skal ske med en bevidsthed om vore rødder og med en bevidst retning,” forklarer generalsekretær Lone Møller-Hansen, der sidder med i programudvalget.
Der er enkelte talere, der allerede nu er på plads til stævnets program. Bl.a. kommer den svenske præst og forfatter Tomas Sjödin, der har udgivet flere af sine bøger på dansk, senest ”Der er så meget vi ikke behøver”, og ”Det sker når du hviler”. Han bliver bogaktuel på sommerstævnet, da der udkommer endnu en bog af Sjödin på dansk til foråret på forlaget Boedal.
Kvindenetværket fejrer også 90 års jubilæum næste sommer og det gør de ved at invitere Kathrine Lilleør til at tale for hele stævnet. Begge dele vil være tirsdag.


Vital eller innovativ kirke

Både BaptistKirken og Missionsforbundet har et udvalg, der kaldes ”Mission i Danmark”. De to udvalg mødtes i går i Vanløse Frikirke for at finde ud af, om der er muligheder for samarbejde. Begge udvalg arbejder bl.a. med revitalisering af menigheder og nye trosfællesskaber, ligesom kirkesamfundene begge er engagerede i Lederskolerne, dels i Aalborg og dels i Roskilde.
Missionsforbundet har formuleret en Vision 2022, og her er fem arbejdsområder, ud over menighedsudvikling og nye trosfællesskaber er det discipelskab, socialt engagement og netværk mellem menigheder.
”Hvor BaptistKirken tilbyder en proces vi kalder ”Innovative Kirker”, arbejder Missionsforbundet med ”Vital”. De baptistmenigheder, der allerede er i gang med Innovative Kirker, gør det på et halvt til et år og arbejder med, hvordan de får de skjulte potentialer i brug og sammen tager beslutninger om, hvordan de kan være missionale og relevante for deres omgivelser.
Missionsforbundet tager lørdag hul på deres første Vital-proces, som er væsentlig mere omfattende end Innovative Kirker. Her sættes fire hele dage af til undervisning og samtale i menigheden i løbet af to år,” fortæller Erland Grarup, formand for BaptistKirkens Mission i Danmark udvalg.
Det er aftalt, at de to udvalg deler erfaringer undervejs og tilbyder enten forløb eller undervisningsmateriale til hinandens menigheder.


Månedens indsamling

Familien Hylleberg er vores udsendte medarbejdere i Rwanda og Burundi. Line og Rasmus arbejder tæt sammen med vores partnere, så de kan blive relevante kirkesamfund for deres stadig flere medlemmer og menigheder. Indtil udgangen af 2016 er udsendelsen i høj grad støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, men på Landskonference 1 på Lindenborg besluttede vi i fællesskab at forlænge deres udsendelse et halvt år for vores egen regning. Der er derfor brug for, at vi også økonomisk står sammen om vores udsendte.
I november måned opfordres alle menigheder til at indsamle en ekstra kollekt til projekt udsendte medarbejdere. Private kan også være med i indsamlingen ved at sende et beløb til konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mærket ’udsendte’. Gaver er fradragsberettigede efter gældende regler.


Koncert i Nørresundby

Dorthe Zielke og Søren Johannsen giver koncert i Nørresundby Baptistkirke torsdag 3. november kl. 19.00.
Dorthe på trompet og Søren på orgel har spillet sammen siden 1998 og har givet koncerter i rigtig mange kirker rundt om i landet. De spiller ca. 40 kirkekoncerter årligt.
Koncerten vil indeholde musik af Johan Sebastian Bach, Carl Nielsen og Bent Fabricius Bjerre.
Alle er velkomne. Entre kr. 50,-


Vandforsyning i Burundi

Jep Emming er i øjeblikket er i Burundi sammen med sin familie (Lise Emming Weber-Hansen, Søren Emming og Erna Emming).
For år tilbage blev der med Ole Emmings – og senere Niels Christian Nielsens – hjælp etableret vandforsyning i området omkring Musema. Behovet for vand er dog også tilstede i Rubura-området, hvor en over 30 år gammel vand-installation ikke længere giver vand til Rubura. Derfor har Jep tilbudt sin assistance med en lille forundersøgelse.
Jep fortæller: ”Vi har set på mulighederne for at genetablere vandforsyning i Rubura. Der er ingen lette løsninger, men flere muligheder. Den ene er igen at pumpe vand de knapt 100 meter op fra dalen fra de gamle kilder, der blev indfanget i 1950’erne. En anden mulighed er at renovere den forsyning, der kom fra et bjerg ca. 8 km væk. Det vil kræve udskiftning af en længere rørstrækning og renovering af nogle kilder, men til gengæld kan vandet selv løbe til uden brug af pumper. Disse to muligheder undersøges nu nærmere.
I Musema har vi tilset det vandforsyningsanlæg, der blev etableret i 2007 og som er udbygget de efterfølgende år. Vi benyttede anledningen til at aflæse vandmålerne i pumpestationen, der overvejende forsyner skoler, beboelse og hospital på de to høje i Musema. De viste, at der er pumpet 171.000 m3 (=171.000.000 liter) vand op siden november 2007.
Vi nyder vores forlængede efterårsferie her i Burundi og Rwanda og gensynet med landene og vores mange venner og tidligere kolleger.”


Kvinde til kvinde

Lise Emming Weber-Hansen, formand for partnerskabsudvalget i Kvindenetværket, skriver fra Musema:
”Kvindenetværket støtter to seminarer i henholdsvis Musema og Cibitoke, som afholdes i denne måned. Og seminaret i Musema holdes, imens vi er i landet, så jeg kunne være med til en lille del.
I mandags holdt jeg møde med ledelsen i kvindedepartementet, og der kom mange gode ønsker i forhold til vores fremtidige samarbejde. Jeg glæder mig over, at Line Hylleberg arbejder på at styrke samarbejdet og vidensdelingen imellem kvindedepartementerne i Rwanda og Burundi, da der er rigtig stor forskel på de ting, man arbejder med i de to lande, og de kan lære meget af hinanden.
Tirsdag formiddag deltog jeg i opstarten på seminaret i Musema, hvor der deltager ca. 30 kvinder. Jeg kom med et lille indlæg til morgenandagten og overbragte selvfølgelig hilsner fra Kvindenetværket i Danmark.
På fredag holder jeg møde med Line og Laetitia fra Kvindedepartementet i Rwanda, inden vi flyver til Danmark fredag aften. Jeg glæder mig til at høre sidste nyt fra vores projekt med Small Business i Butare og Gikongoro regionerne.”


Hjælp til Letland

I uge 41 sendte Baptisternes Kvindenetværk 183 kasser med nødhjælp til Letland. Kasserne indeholdt tøj og andre fornødenheder. Desuden blev der også sendt 70 babylifte.
Alt dette er muligt, fordi mange fantastiske kvinder og mænd rundt om i menighederne giver mange frivillige timer til projektet. Stor tak fra Kvindenetværket!


Gudstjenester 30. oktober 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Nadvergudstjeneste.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Innocent Bararu. Fransk.
Korskirken: 10.30 Fælles gudstjeneste med barnevelsignelse og BørneKapow i Lyngby baptistkirke, Ole Lundegaard m.fl. Eventyrkoret medvirker.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste. 19.00 Lovsangsaften.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Fælles gudstjeneste med Herlev, Ole Lundegaard m.fl.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste på Birkedal, Finn Basnov.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Cafégudstjeneste.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Andreas Daugaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 19.00 Johnny Cash-aften, Jan Kornholt m.fl.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Laila Ravn.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Oure: 15.00 Gudstjeneste, Inge og Ole Bækgaard. Efter gudstjenesten kaffeservering (menighedens fødselsdag).
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 16.00 Børnegudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Give: 15.00 Gudstjeneste, Jacob Winkler.
Holstebro: 10.30 Nadvergudstjeneste, Erland Grarup.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 16.00 Familiegudstjeneste med spisning, Vibeke Brøndum og Tina Thorndal.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Berit Weiss.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Familiekoret.
Frederikshavn: 15.00 Musikgudstjeneste, Rune Funch.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: Ingen gudstjeneste.
Nibe: 14.00 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen. Kirkekaffe. Besøg fra Østhimmerlands Baptistmenighed.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Musikgudstjeneste, Claus Kvist og Uffe Læssøe.
Pandrup: 10.45 Cafégudstjeneste, Anders Hyldgård. Lørdag 29/10: 15.00 International gudstjeneste, Martin Mutale.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Lars Bavnbæk.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: I Nibe 14.00 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Vrå: 15.00 Allehelgengudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.


Gudstjenester 6. november 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.00 Kort andagt i ”44” inden vi deltager i Dansk Flygtningehjælps indsamling.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Morgenmad. 10.30 Gudstjeneste. 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken:
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen. Alle Helgen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hans Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk:
Nakskov:
Nyrup: 10.00 Nadver- og mindegudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted:
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste, Claus Bækgaard og Michael Frost.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 16.30 Allehelgengudstjeneste, Allan Ibsen. Liberty. Efter gudstjenesten spisning i cafeen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Nadvergudstjeneste, Frank Korsbro.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 12.00 Fællesspisning – herefter forhandlingsmøde.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Ladefoged. Efter gudstjenesten spisning og forhandlingsmøde.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Svendborg: 11.00 Fælles nadvergudstjeneste, Leif Damkier og Bala Sinnathurai. Kirkefrokost og derefter forhandlingsmøde.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erland Grarup.
Give: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jan A. Andreasen.
Holstebro: Ingen gudstjeneste.
Randers: 10.00 Baptistkvindernes Verdensbededag Gudstjeneste, Lydia Jensen.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver. Baptistkvinders bededag.
Viborg: Ingen gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efter gudstjenesten er der café.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Allehelgengudstjeneste og nadver, Inge Hansen.
Frederikshavn: 10.30 Allehelgengudstjeneste og nadver, Kai Mortensen.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Karin Christensen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Mindegudstjeneste med nadver, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Alle helgens dag gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Sindal: 19.00 Nadvergudstjeneste og mindestund, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Børnegudstjeneste, Børnemedarbejderne
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted:
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Østervrå: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris. Efterfølgende frokost og menighedsmøde.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Allehelgensgudstjeneste, Holmgaard og Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Ole Skagen.

Baptistkirken i Danmark

*|LIST:EMAIL|*