Nyhedsbrev uge 44

17. årgang - uge 44 - onsdag den 2. november 2016

Landskonference 2
Høringssvar om religiøse forkyndere – igen
Kollekt ved LK2 til Libanon og Tyrkiet
Få glæde af BaptistKirkens GLS medlemskab
Stor fødselsdagsgave til BaptistKirken
Ny arkivar – med arbejdsopgave i Tølløse
Gildenyt
Trump og de amerikanske baptister
Gudstjenester 6. november
Gudstjenester 13. november


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Landskonference 2

Nu nærmer vi os tiden for Landskonference 2, der afholdes på Rosborg Gymnasium i Vejle lørdag 12. november. Find program, dagsorden og bilag på www.baptistkirken.dk.
Alle er velkomne til at deltage efter tilmelding via dette link. Det koster 125 kr. pr. person for deltagelse og forplejning, som skal betales med Dankort ved tilmeldingen. Der er tilmeldingsfrist 6. november.


Høringssvar om religiøse forkyndere – igen

Netop i disse dage er de nye lovforslag om ’religiøse forkyndere’ til behandling i Folketinget. BaptistKirkens ledelse har sendt endnu et høringssvar. Denne gang til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. I det korte svar siger ledelsen bl.a.: ”Baptistkirken takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med fremsættelsen af nævnte lovforslag. Vi har tidligere indsendt enslydende høringssvar til såvel Kirkeministeriet som Justitsministeriet – svar, der også indeholdt vores vurdering af det fremsendte lovforslag om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning. Dette høringssvar vedhæftes. I forlængelse heraf anmoder vi om, at det lovforslag, der nu er til høring, ikke fremsættes, dels fordi det griber ind i det indre liv i en lang række kirker og trossamfund, der længe har eksisteret og været anerkendt og godkendt i Danmark, og dels fordi vi skønner, at det aldrig vil få den skønnede virkning hos ekstreme religiøse forkyndere, idet disse kun i meget begrænset omfang søger vielsesbemyndigelse”. – Det tidligere omtalte høringssvar, hvortil der henvises, kan læses på hjemmesiden her.


Kollekt ved LK2 til Libanon og Tyrkiet

Sædvanen tro slutter Landskonferencen LK2 i Vejle med nadver og en kollekt. Kollekten går i lighed med tidligere år til nogle af de små baptistmenigheder, der står i fronten for at hjælpe flygtninge i Mellemøsten. I Libanon og Tyrkiet er der ikke mange baptister, men de, der er, gør en utrolig indsats for at hjælpe flygtningene især fra Syrien.
Fra Tyrkiet, hvor fire små baptistkirker knokler for at hjælpe nogle af de tre mio. flygtninge i landet, har vi fået en hilsen fra Ertan Cevik, formand for det lille baptistsamfund. ”Bed for Syrien, at krisen må slutte”, siger han.
I Libanon er hver femte indbygger nu flygtning fra Syrien. Her har baptist-nødhjælpsorganisationen Merath 23 projekter, hvor de hjælper flygtninge, især børn, idet 70 pct. af flygtningebørnene ikke går i skole, fordi de skal tjene penge, så familien kan overleve.
Læs i artiklen ’Små menigheder med stor effekt’www.baptist.dk om de to baptistsamfunds arbejde blandt flygtninge og hvad kollekten fra LK2 i år går til.


Få glæde af BaptistKirkens GLS medlemskab

I år er det kun fire baptistkirker og BBU, der deltager i GLS, Global Leadership Summit, i sidste weekend i København og i den kommende weekend i Aarhus.
Men heldigvis kan andre også kan få glæde af vores medlemskab af GLS. Vi har som medlemmer både en video, der kan lånes ud, og adgang til et link, så alle kirker kan hente materiale fra Summit og bruge det lokalt til leder-træning og undervisning. Der er meget godt materiale, som er lige til at bruge.
”Jeg var mest inspireret af at høre Danielle Strickland fra Frelsens Hær, der talte meget stærkt om ydmyghed. Men også undervisning af Patrick Lencioni, der tidligere har talt ved GLS gav meget inspiration omkring den ideelle holdspiller,” siger Lone Møller-Hansen.
Flere baptistkirker er selv medlem af GLS, men de, der ikke er, kan kontakte info@baptistkirken.dk og få koden til materialet for 2016.


Stor fødselsdagsgave til BaptistKirken

Det blev på dagen for de første baptisters dåb i København – den 27. oktober – at ca. 750 arkivkasser blev stillet på fem paller i Tølløse, klar til transport til Rigsarkivet i Viborg. Hermed afsluttede arbejdsholdet den sidste af i alt seks arbejdsuger med sortering og pakning af BaptistKirkens arkiv i Tølløse. Alle, der ønsker at bruge arkivet fremover, skal henvende sig til Rigsarkivet og må følge dets procedurer.
Bent Hylleberg fortæller om arbejdet: ”At vi ramte dagen, må siges at være tilfældigt! Men opgaven, som arbejdsholdet på 12-15 m/k hermed afsluttede, blev i hvert fald en stor gave til fællesskabet. De 750 arkivkasser vejer skønsmæssigt omkring to tons. Arbejdet med at sortere og pakke dem løber op i ca. 2.200 arbejdstimer. Tak til hele holdet for en imponerende frivillighedsindsats, som ingen kunne have gennemført alene. Når alt er lykkedes så godt og muntert, som tilfældet er, skyldes det, at det skete under kyndig vejledning af Hanne Sørensen, der medbragte sine erfaringer fra det lokalhistoriske arkiv i Vrå, hvor hun er leder. Flytteholdet har nydt godt af privat gæstfrihed i Tølløse, hvor TPOE, Baptisternes Skoler, gæstfrit har sørget for et mæt og veltilpas arbejdshold gennem hele processen. Disse kontante bidrag har medført, at budgettet på 50.000,- kr. for flytningen holder. Tak for indsatsen med et kæmpeprojekt, der oversteg alle kalkuler og beregninger!”
Lone Møller-Hansen gentager takken til de frivillige og tilføjer: ”At BaptistKirkens arkivalier på denne måde er bevaret for eftertiden er af stor betydning. Bent Hyllebergs kærlighed til historien sætter sig på denne måde et kontant aftryk og de mange timers koncentreret frivilligt arbejde viser, hvilken kultur vi har i BaptistKirken.”


Ny arkivar – med arbejdsopgave i Tølløse

Med flytningen af arkivet, som beskrevet ovenfor, bliver der ikke det store arbejde tilbage på arkivet i Tølløse. Vi opretholder det dog efter aftale med Rigsarkivet. Aftalen er, at vi løbende samler materialer i Tølløse, hvor de opbevares, sorteres og pakkes med henblik på aflevering til Rigsarkivet hver femte eller tiende år: ”Til at stå for dette mangler vi nu en frivillig medarbejder. Hvis der er nogen af jer, der læser dette, som synes, at en sådan opgave vil være spændende, hører vi gerne om det”, siger Bent Hylleberg. ”Og hvis der er nogle, der ligger inde med arkivalier, der rettelig burde afleveres til BaptistKirkens arkiv i Tølløse for senere at tilgå den store samling på Rigsarkivet i Viborg, vil vi meget gerne modtage en opringning om det”, slutter han.


Gildenyt

Så er det sidste nummer af gildenyt klar på Landsgildets hjemmeside.
http://landsgildet.dbs.dk/fileadmin/landsgildet/Gildenyt/Gildenyt_2016_nr_1.pdf


Trump og de amerikanske baptister

Mange af os har undret os over, hvad der får de evangeliske kristne i USA til at støtte Donald Trump som præsidentkandidat. Derfor har baptist.dk bedt Palle Pedersen om at skrive en artikel, der belyser det emne. Artiklen findes på www.baptist.dk her.
Palle Pedersen er bedre kendt blandt danske baptister som Palle Højris. Han er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet, arbejdede ved præsidentvalget i 2012 for Demokraterne.


Gudstjenester 6. november 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Indsamling til Dansk Flygtningehjælp.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.00 Kort andagt i ”44” inden vi deltager i Dansk Flygtningehjælps indsamling.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Morgenmad. 10.30 Gudstjeneste. 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Kunsten at leve det uperfekte liv, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen. Alle Helgen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hans Pedersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Kort gudstjeneste, Karen Tassing. 19.30 Allehelgen- og nadvergudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov:
Nyrup: 10.00 Nadver- og mindegudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Nadvergudstjeneste, Stine Kofoed Møller.
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste, Claus Bækgaard og Michael Frost.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 16.30 Allehelgengudstjeneste, Allan Ibsen. Liberty. Efter gudstjenesten spisning i cafeen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Nadvergudstjeneste, Frank Korsbro.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 12.00 Fællesspisning – herefter forhandlingsmøde.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Ladefoged. Efter gudstjenesten spisning og forhandlingsmøde.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Svendborg: 11.00 Fælles nadvergudstjeneste, Leif Damkier og Bala Sinnathurai. Kirkefrokost og derefter forhandlingsmøde.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erland Grarup.
Give: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jan A. Andreasen.
Holstebro: Ingen gudstjeneste.
Randers: 10.00 Baptistkvindernes Verdensbededag Gudstjeneste, Lydia Jensen.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver. Baptistkvinders bededag.
Viborg: Ingen gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efter gudstjenesten er der café.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Allehelgengudstjeneste og nadver, Inge Hansen.
Frederikshavn: 10.30 Allehelgengudstjeneste og nadver, Kai Mortensen.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Karin Christensen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Mindegudstjeneste med nadver, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Alle helgens dag gudstjeneste, Vibeke Dalsgaard.
Sindal: 19.00 Nadvergudstjeneste og mindestund, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Børnegudstjeneste, Børnemedarbejderne
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: 10.00 Gudstjeneste, Per Beck.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Østervrå: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris. Efterfølgende frokost og menighedsmøde.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Allehelgensgudstjeneste, Holmgaard og Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Ole Skagen.


Gudstjenester 13. november 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Tove Kirkebye Poulsen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste med mindestund i ”44”, Ole Lundegaard.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste. 15.30 Gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kaas Henriksen.
Lyngby: 10.30 Gudstjeneste, Morten Kofoed. Morten fortæller om Burundi- og Rwandaprojekter ved kirkekaffen.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Sambuh Langle.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Dåbs- og nadvergudstjeneste, Finn Basnov.
Nakskov:
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 10.30 Musikgudstjeneste, Arne Jørgensen m.fl.
Roskilde: 10.30  SuperSøndag Gospelgudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, program for børn, Allan Ibsen m.fl.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Thorkild Jensen.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Søren Marcussen. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Ib Schmidt.
Chin Baptist Church Ringe: 13.00 Gudstjeneste.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 15.00 Fællesskabsgudstjeneste.
Holstebro: 10.30 Gudstjeneste, Allan Thing.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Torben Roulund og Henry Mølhede.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck. Efter gudstjenesten kort menighedsmøde.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Vestervang.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom og Joyful Noise.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Gudstjeneste fælles med Metodistkirken, Hanne og Hartvig Weber-Hansen.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: 19.00 Gudstjeneste, Hanne Kiel.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Gudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Nadvergudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 10.00 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Karin Christiansen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Erik Rugholm.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Cafégudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.00 Gudstjeneste i Mariager.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard. 14.00 Klassisk gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Jens Christensen. Herefter forhandlingsmøde.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}