Nyhedsbrev uge 47

17. årgang - uge 47 - onsdag den 23. november 2016

Unge får redskaber til ledelse
BaptistKirkens julemærke 2016-2017
På vej mod påsken i 2017
Hilsen fra Burundis baptister
Landbrugsstøtte
Lægehjælp og støtte giver håb
Hjælp børn i både Danmark og Rwanda
Gudstjenester 27. november
Gudstjenester 4. december


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Unge får redskaber til ledelse

Lederskolen i Aalborg er godt i gang. Der har været afholdt to samlinger – og der er nu lavet en video, der fortæller, hvad de unge deltagere synes om det. ”Her får jeg redskaber til at være en bedre leder”, siger en af de unge. Se den her.
Hvis du vil vide mere om baggrunden for lederskolen, som er et tværkirkeligt tilbud, kan du høre, hvad Mission i Danmark-udvalget har gjort sig af tanker på forhånd. ”Det er en billig måde at uddanne fremtidens ledere på”, siger Erik Rugholm bl.a. Se mere her.
Til foråret regner vi med at den anden halvdel af lederskolen, den på Sjælland, er kommet op at stå. Også denne lederskole vil være tværkirkelig. Find allerede nu ud af, hvem der i jeres menighed kunne komme på lederskole på Sjælland.


BaptistKirkens julemærke 2016-2017

Nu er BaptistKirkens julemærke 2016-2017 til salg hos de trofaste sælgere i menighederne. Motivet er fra Rwanda, og et ark med 24 mærker koster igen i år 50 kr. Ark kan også bestilles på info@baptistkirken.dk (porto tillægges).
Sender du ikke julekort men e-mails i stedet, har du stadig mulighed for at støtte international mission ved at købe vores elektroniske julemærke. Indsæt 50 kr. på konto 3201 10042879 eller på MobilePay 2299 6483 mærket ’Julemærke’ og noter din e-mailadresse. Så får du tilsendt julemærke og vejledning til at indsætte det i mailprogrammerne Outlook, Gmail og DBS Varmmail.
I 2015 gav julemærkerne et overskud på 11.625 kr. til vores fælles missionsopgaver.


På vej mod påsken i 2017

Når vi har passeret nytår og kommer frem til de 40 dage inden påske, inviterer BaptistKirkens ledelse igen alle menigheder til at deltage i en faste-vandring. I 2017 bliver vi udfordret til eftertanke af Jesus’ seks store ’JEG ER’-ord, som vi finder i Johannesevangeliet.
Materialet kan bruges til personlig andagt, ved familiens samling omkring spisebordet, i en samtalegruppe eller i andre sammenhænge, hvor vi har brug for at spejle os i Jesus’ store ord: JEG ER ’Den gode hyrde’, ’Verdens lys’, ’Livets brød’, ’Vejen, sandheden og livet’, ’Det sande vintræ’ og ’Opstandelsen og livet’.
”I 2017 er vi glade for at udfordre os til at sætte fokus på, hvem Jesus er ifølge hans egne udsagn”, siger BaptistKirkens formand Bent Hylleberg og fortsætter: ”Hver af de nævnte ’JEG ER’-ord har baggrund i Det gamle Testamentes tankeverden. Ved at tage denne med kastes der lys over, hvad Jesus mente med at bruge disse fyndige udsagn om hans eget liv. På den måde bliver vi gennem fasten indført i den kristne grundfortælling, der handler om vort eget livs mening og retning.”
Materialet er udarbejdet af Peter Götz, tidligere missionsforstander i Missionsforbundet. Vi bliver således også indført i den spiritualitet, der præger det kirkesamfund, som vi arbejder sammen med omkring sommerstævnet og flere andre tiltag i mission. Materialet vil blive web-baseret og være menighederne i hænde først i det nye år.
I forbindelse med fasten vil vi i lighed med tidligere år indsamle en god gave til et af vores projekter – denne gang går pengene til at lære især unge kvinder at læse, skrive og regne. Sekretær for International Mission Morten Kofoed fortæller: ”Vi har de senere år hjulpet mange udsatte kvinder med at lære at læse og skrive. Og det giver bare så meget mening! Udover at kvinderne lærer at læse, skrive og regne, får de også mulighed for at være med i såkaldte spare- og lånegrupper, så de kan bruge deres nyerhvervede færdigheder til at øge familiernes indtægter. Alle tiltag er med til at øge selvværdet og livskvaliteten hos de deltagende kvinder, ligesom deres familierelationer og status i samfundet forbedres.


Hilsen fra Burundis baptister

Rasmus Hylleberg er netop kommet hjem fra en tur til Burundi, hvor han deltog på UEBBs, Baptistkirken i Burundis, årlige generalforsamling, hvor omkring 350 baptister fra 100 menigheder deltog. Rasmus fortæller om mødet:
”Det var en god oplevelse at deltage på årsmødet, hvor der var god stemning og mange drøftelser om de aktuelle udfordringer og spændende opgaver. Gælden fra tidligere år er stadig en udfordring – særligt at kirken har en forpligtelse til at lønne præster med 15.000 BIF per måned. Det har ikke været muligt i flere år, så det er blevet til en stor gæld, også fordi præstetallet er øget fra knap 35 til 100 de seneste 15 år. Det lykkedes ikke at finde en afklaring på situationen, men det blev besluttet, at gælden foreløbigt ikke kan øges yderligere.
Der var også diskussion om kvinders rolle i kirken. Nogle synes, at der er blevet for meget ligestilling, og der var stillet forslag om at stemme kvinderne ud af ledelsen (de blev valgt ind i foråret 2015 som observatører), mens endnu flere heldigvis fandt, at kvinder skal have flere opgaver i kirken. Diskussionen endte meget positivt med, at kvinderne fremover på generalforsamlingen får valgt en fuldstændig ligeværdig repræsentant i ledelsen, som er på lige fod med de fire mænd. Samtidig opfordrede man hinanden til at sende flere kvindelige studerende til Rubura på evangelistuddannelsen. Det blev også besluttet at genoptage forkyndelsen på Radio Burundi og at man allerede nu skal gå i gang med forberedelserne til 100 års jubilæet i 2028 (hvor det er 100 år siden danske baptister kom til landet; UEBB blev først oprettet senere).
Det er dejligt at opleve, at Burundis baptister igen har overskud til at se fremad og udad efter nogle år med både indre og ydre konflikter. Burundi og Bujumbura har generelt været meget fredeligt her i efteråret. Der er stadig frygt for fremtiden, fordi fredsforhandlinger ikke har ført nogle vegne, men konflikten fylder mindre i hverdagen. Til gengæld fylder økonomien meget. Boykot af Burundis regering fra flere sider rammer befolkningen i form af højere priser på mange varer, så Burundi har fortsat brug for økonomisk støtte og forbøn”.


Landbrugsstøtte

Mens Rasmus Hylleberg har været i Burundi, har Line Hylleberg brugt ugen sammen med teamet i Terimbere-projektet, et landbrugsprojekt i det sydvestlige Rwanda, hvor bønderne – som udgør omkring 90% af befolkningen på landet – lærer bedre dyrkningsmetoder og får hjælp til at vælge bedre afgrøder. Line fortæller her, hvorfor vi som baptister arbejder med landbrug:
”Både Burundi og Rwanda har store problemer med sult både på grund af overbefolkning, forældede teknikker og klimaforandringer. Særligt er det en stor udfordring, at regnmønstrene ændrer sig. Høsten i dette efterår ser ud til at blive meget dårlig, fordi der har været for lidt regn. For eksempel ser det ud til, at bønne-udbyttet blot vil være 20% af det normale i den region, vi arbejder i. Derfor er landbrugsudvikling et område vores kirkepartnere både her og i Burundi er meget optagede af, og som vi vil prioritere sammen de kommende år. Vi har valgt at arbejde sammen med et landbrugsinstitut i Tanzania, RECODA, og de har afholdt træning for vores team hele ugen; fem dage sammen i markerne og to dages undervisning. Vi havde også inviteret den ansvarlige for landbrugsprojektet i Rubura, Burundi, så det var igen en god mulighed for vores partnere til både at være sammen og lære af hinanden. Det har været en fantastisk inspirerende uge, hvor vi har lært meget, som vi håber bliver til glæde og øget udbytte for de fattigste.”
Udover Terimbere, som løber fra 2016-2018, har vi netop ansøgt Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling om støtte til landbrugsprojekter med vores partnere i Burundi, Dutabarane og UEBB. Hvis vi får bevillingerne, vil vi også her opstarte projekter efter samme model i samarbejde med RECODA.


Lægehjælp og støtte giver håb

I Danmark regner vi lægehjælp som en selvfølge. ”Men sådan er det ikke alle steder”, fortæller Mogens Andersen fra Odense. I det asiatiske område hvor den lægefamilie, som bl.a. Baptistkirken i Odense støtter, bor, må mange patienter dø, fordi der ikke er ressourcer til at helbrede dem.
”Derfor er Thomas med til at gøre en stor forskel for mange fattige mennesker, når han giver dem lægehjælp på klinikken på det lokale sygehus. Karin har uddannet sig indenfor ICDP (International Children Development Program). Hun vejleder og underviser medarbejderne på et børnehjem, og resultatet er, at børnene har fået der meget bedre. Der sker mange positive ting i familiens liv og virke, og vi føler, at det er et projekt, der giver håb og opmuntring til mange udsatte mennesker. Familien har oprettet en Facebook gruppe ’Family Hojberg News’, som af sikkerhedsmæssige grunde er en lukket gruppe. Men anmod om at blive medlem, så kan du se, hvad der sker i familiens liv i form af fotos, informationer og små videoer,” slutter Mogens Andersen.


Hjælp børn i både Danmark og Rwanda

Danske Baptisters Spejderkorps har igen i år brug for din hjælp. Ligesom sidste år skal korpset bruge mindst 100 gaver á 200 kr., for at deres tilladelse til momskompensation kan fortsætte. Korpsrådet har besluttet, at gavedonationerne ikke skal indgå i korpsets daglige drift. Man kan derfor vælge at støtte et af de to projekter: ’Spejderhjælpen’ eller ’Støt en Spejder’. Gaven skal indbetales på konto 9102 2025749602 eller Mobilepay: 6176 6001. Læs mere om projekterne og om hvordan du kan hjælpe spejderne med at hjælpe andre her.


Gudstjenester 27. november 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Per Bækgaard.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste i ”44”, Evan Klarholt.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste. 15.30 Årsmøde.
Købnerkirken: 11.00 Nadvergudstjeneste, Jan Kornholt. 13.00 Bibelhalvmarathon.
Lyngby: Lørdag 26/11:  Spejdernes Julemarked, andagt kl. 14.00, Pia Duebjerg.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Carsten Pedersen. Efterfølgende menighedsmøde.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste med ”Fodspor”, Deanna og Peter Madsen.
Nakskov: Ingen gudstjeneste.
Nyrup: 10.00 Gudstjeneste, Britta Kornholt.
Ringsted: 10.30 Cafégudstjeneste, Stine Kofoed Møller. Lørdag 26/11: 14.00 Helbredelsesmøde, Hans Berntsen.
Roskilde: 10.30 Adventsgudstjeneste, Claus Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 19.00 Orgelkoncert, Dorthe Zielke og Søren Johannsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 13.00 Adventsgudstjeneste, Laila Ravn.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste. 13.00 Tamilsk gudstjeneste. 19.00 Adventskoncert.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Bjarne Willer.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 14.00 Adventsfest, Karin Grarup m.fl.
Give: 15.00 Adventsgudstjeneste sammen med Sydøstjyllandskredsen, Jan Á. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Nadvergudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Randers: 14.00 Adventsfest, Arne Jensen.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: Ingen gudstjeneste.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Fællesgudstjeneste i Jerup forsamlingshus. Derefter spejdernes julemarked.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: I Saltum 10.30 Gudstjeneste, Per Christiansen.
Nibe: Ingen gudstjeneste.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Adventsgudstjeneste med nadver, Annette Grarup.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Erik Nielsen.
Sindal: 14.00 Adventsfest, Karin Christiansen.
Skagen: 10.30 Fællesgudstjeneste i Jerup forsamlingshus. Derefter spejdernes julemarked.
Sæby: 19.00 Gospelgudstjeneste med Sæby Gospelkor.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Birte Agerdal.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Klaus Abildgaard.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Julefest, Bruno Jacobsen og spejderne.


Gudstjenester 4. december 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Arne Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Innocent Bararu (fransk).
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Bjarne Willer.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Morgenmad. 10.30 Julefest. 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Lovsangsgudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lone Møller-Hansen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, familien Jeromdesella.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted:
Roskilde: 10.30 Adventsgudstjeneste, Jan Haslund Thomsen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Adventsgudstjeneste, Jørn Rørholm.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Olsen.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fælles nadvergudstjeneste, Sambuh og Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ole Ladefoged.
Give: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jan Á. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Familiegudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: 11.00 Juletræstur til Bolund.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver.
Viborg: 16.00 Adventsfest for hele familien ved fredagsfamilierne.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efter gudstjenesten er der Julecafé.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn:
Hjørring:
Ingstrup:
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 19.00 Adventskoncert med Aalborg Koncertkor.
Pandrup:
Sindal: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen:
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Kjeld Grarup.
Vaarst: 10.00 Spejdergudstjeneste med nadver, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Jens Christensen.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}