Nyhedsbrev uge 48

17. årgang - uge 48 - onsdag den 30. november 2016

Referat fra LK2
Vrå kalder!
Giv julegaver med idé og fortællinger om baptister
Månedens indsamling
BWA skal have ny generalsekretær
Portræt af Kirsten Wendell
Ny udviklingsminister
Gudstjenester 4. december
Gudstjenester 11. december


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Referat fra LK2

Nu er referatet fra landskonference 2, der blev afholdt i Vejle 12. november, udsendt til menighederne. Det kan også findes på www.baptistkirken.dk.


Vrå kalder!

Vi søger en ungdomsmedarbejder til børne – ungearbejdet i Vrå baptistkirke med start 01.01.2017. Vi har pt en tweenklub (10-14 år) hver onsdag og børnekirke hver søndag.
Vi regner med dig i tweenklubben og til Tweenfester.
Kom og vær med til at forberede, deltage i og udvikle vores kirkes børne – ungdomsarbejde i fællesskab med kirkens præst og kirkens børne – ungeudvalg!
Alder 17-25 år – Studiejob – Søg gerne inden 15.12.2016.
Timetal ca. 15 timer om måneden, fri i skolernes ferier. Løn efter BaptistKirkens takster.
Der indhentes børneattest. Evt. spørgsmål besvares på mail til Tine Kragh tine.kragh@dbs.dk eller ring til Anne-Marie Winther på 4032 5281.


Giv julegaver med idé og fortællinger om baptister

Det sker ikke hvert år, men i år er der udgivet tre bøger, der alle handler om danske baptister og vores fælles historie: ”Der er god grund til at minde om dem alle tre, når julegaverne skal købes. Her bliver vi klogere på de rødder, vi i dag er rundet af”, siger Bent Hylleberg, som her omtaler de tre udgivelser:
– Først kom der en række tekster, der er skrevet i 1900-tallets første tredjedel af P. Olsen, der i datiden var højskolemand, redaktør og forstander for præsteuddannelsen. Bogen hedder ’Kun nåde’. Den er udgivet af Johannes Aakjær Steenbuch, der beretter om, hvem P. Olsen var og om bogens aktuelle tekster, der handler om tro og tvivl, krig og fred, dåb og menighed. Bogen er på 240 sider, koster 150 kr., er udkommet på Forlaget Apophasis og kan købes i boghandlen.
– Derpå kom Knud Rønne Hansens selvbiografi med titlen ’Mine minder’, hvor den tidligere missionær, præst og højskolemand fortæller om rejsen ’Fra Bornholm til Burundi og mange andre rejser’. Bogen er på 295 sider og koster 200 kr. Her er tale om en privat udgivelse, der kan købes hos forfatteren på telefon 5767 6601.
– Senest kom ’Kaldet – en livsvandring i to generationer’. Det er en begivenhedsrig slægtshistorie om to af danske baptisters missionærpar: Sine og Gotfred Pedersen, der bl.a. var missionærer i Bulgarien blandt muslimer i 1920’rne, og om deres datter og svigersøn, Ellen og Immanuel Christensen, der var missionærer i Burundi 1934-1956. Den skildrer via breve, dagbøger og erindringer begge missionærpar, deres opvækst, uddannelse og tjenester gennem 80 år, ca. 1880-1960. Spændende læsning, godt komponeret, rigt illustreret og skrevet af sidstnævnte missionærpars datter, Birgitte Bomholt. Bogen er på 410 sider, koster 350 kr., er udkommet på forlaget Kahrius og kan købes i boghandlen.
– Endelig er der god grund til at nævne endnu en baptisthistorie: ”Serampore. Da Danmark bragte Bibelen og Teen til Indien” – om baptisthistorie, før der var baptister her i landet. Den handler om engelske baptisters pionérmissionær i den danske koloni Serampore, bragt dertil af den danske handelsflåde under den danske konges beskyttelse. Bogen skildrer William Carey’s livsværk som missionær i 1800-tallets første halvdel. Den er velskrevet af Birthe Lauritsen, koster 299 kr., er på 528 sider, udgivet på forlaget Puella og kan købes i boghandlen.


Månedens indsamling

Bibelselskabets formål er at udgive Bibelen og bibelsk materiale, og at fremme bibelbrug. Der udgives alt fra børnebibler til tykke studieudgaver, i alle formater fra bøger til lydfiler og fil på tegnsprog. Internationalt er Bibelselskabet med i arbejdet for, at Bibelen er tilgængelig for alle, på alle sprog og i alle egne af verden. Der er tradition for, at kirkerne indsamler en gave til Bibelselskabet ved juletid – alle menigheder opfordres hermed til at støtte Bibelselskabets arbejde!
Gaven kan overføres direkte til Bibelselskabet på konto: 3001 0002002086 mrk. nytår.


BWA skal have ny generalsekretær

Neville Callam har meddelt, at han stopper som generalsekretær for Baptisternes Verdensalliance, BWA med udgangen af 2017. Neville Callam, der er fra Jamaica, blev valgt i 2007 som den første sorte generalsekretær i BWAs dengang 102 års historie.
Callam har stået for en lang række organisatoriske ændringer og tilpasninger af BWA i sine otte år i embedet. Netop nu står de fire vigtigste direktørposter i BWA ledige, besat midlertidigt, så en ny generalsekretær får mulighed for at sætte et helt nyt hold.
Generalsekretær Lone Møller-Hansen sidder netop i Human Ressource-gruppen i BWA, som skal forme den nye ledelsesstruktur.
Det er kutyme, at generalsekretæren giver et års varsel, og det har han hermed gjort, og han fratræder i så god tid før næste verdenskongres i 2020 i Brasilien, at en ny generalsekretær kan nå at sætte sit præg på denne.


Portræt af Kirsten Wendell

Som en del af DRs tema ’Vi deler Danmark’, er der lavet en portrætartikel om Kirsten Wendell fra Baptistkirken Bornholm, som, siden de første burmesiske flygtninge kom til Bornholm i 2004, har været menighedens flygtningekoordinator. Læs artiklen her.


Ny udviklingsminister

Baptistkirken i Danmark er med i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), der administrerer en Danida-pulje til udviklingsprojekter for kirkelige organisationer. I BaptistKirken kan vi jævnligt glæde os over støtte fra denne pulje til vores projekter i bl.a. Burundi og Rwanda. Hos DMRU har man også noteret sig, at der er kommet en ny regering, og at der i den forbindelse er kommet en ny udviklingsminister.
Sekretariatsleder i DMRU, Peter Blum Samuelsen noterer med tilfredshed, at området igen har fået sin egen minister i Ulla Tørnæs, der tidligere har bestredet posten. I DMRUs seneste nyhedsbrev (hvis fulde ordlyd kan læses her) skriver Peter Blum Samuelsen blandt andet:
”Tørnæs møder op i ministeriet efter de omfattende milliardbesparelser i hjælpen til verdens fattige nationer allerede er foretaget. Med aftalen om ny finanslov falder niveauet for dansk udviklingsbistand i 2017, mens den samtidig skal dække endnu flere udgifter i Danmark. I den endelige finanslov afsættes 0,7 procent af BNI til udviklingsbistand i 2017, hvilket svarer til ca. 15 milliarder kroner. Dermed er ulandsbistanden ca. 210 millioner kroner lavere, end hvis bistandsprocenten var blevet fastholdt som i 2016. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i DMRU er stærkt utilfredse med den udvikling, som vi ikke mener afspejler en nation med kristne værdier om næstekærlighed og omsorg for de fattigste.”
For BaptistKirken ved vi allerede nu, at vi i 2017 ikke kan forvente at få støtte i samme omfang som tidligere til de projekter, vi gerne vil gennemføre sammen med vores partnere.


Gudstjenester 4. december 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Arne Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Innocent Bararu (fransk).
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Bjarne Willer.
Kristuskirken/Regen: 10.00 Morgenmad. 10.30 Julefest. 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken: 11.00 Lovsangsgudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lone Møller-Hansen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, familien Jeromdesella.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Musikgudstjeneste, Bo Nielsen.
Roskilde: 10.30 Adventsgudstjeneste, Jan Haslund Thomsen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Adventsgudstjeneste, Jørn Rørholm.
Odense: 10.30 Nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ole Olsen.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fælles nadvergudstjeneste, Sambuh og Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ole Ladefoged.
Give: 10.00 Nadvergudstjeneste, Jan Á. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Familiegudstjeneste, Hanna Ringgaard.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: 11.00 Juletræstur til Bolund.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Inger Klyver.
Viborg: 16.00 Adventsfest for hele familien ved fredagsfamilierne.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efter gudstjenesten er der Julecafé.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Nadvergudstjeneste, Peter Olesen.
Hjørring:
Ingstrup: I Saltum 14.00 Nadvergudstjeneste, Hanne Kiel.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 19.00 Adventskoncert med Aalborg Koncertkor.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Jonas Søgaard.
Sindal: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen. Vi synger julen ind.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Rasmus Jonstrup.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Kjeld Grarup.
Vaarst: 10.00 Spejdergudstjeneste med nadver, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: Ingen gudstjeneste.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Lars Midtgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Jens Christensen.


Gudstjenester 11. december 2016

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Allan Lund Hansen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA):
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Ole Jørgensen.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste.
Købnerkirken: 16.00 Julekoncert med Amager Gospelkor og Gospel Generation Kids & Next.
Lyngby: 14.00 Vi synger julen ind.
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Ulla Mester.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste og julefest, Finn Basnov.
Nakskov: Lørdag 10/12: 11.00 Nadvergudstjeneste, Gilbert Rukundo. Derefter julefrokost.
Nyrup: 10.00 Adventsgudstjeneste, Marianne Kofoed Christophersen. Koret Livstræet medvirker.
Ringsted: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hans Ole Kofoed.
Roskilde: 10.30 Adventsgudstjeneste, Ole Bækgaard.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Familiegudstjeneste med barnevelsignelse, Allan Ibsen og børnefamilier.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Laila Ravn.
Odense: 10.30 Julefest-andagt. Efter andagten er der julefrokost og derefter julefest for hele familien.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Ib Schmidt.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 14.00 Julefest.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Cafégudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 15.00 Fællesskabsgudstjeneste.
Holstebro: 10.30 Syng julen ind.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Mariann Grarup – nadver v. Johs. Kjær.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Syv adventslæsninger, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Søndermarkskirken.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste med Lucia og julefest, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Familiekoret.
Frederikshavn: I Metodistkirken 10.30 Julecafé gudstjeneste.
Hjørring:
Ingstrup: I Ingstrup Sognekirke 10.30 Gudstjeneste, Anette Udmark og Sognekoret.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 14.00 Gospelkoret Shine synger julen ind.
Pandrup: 10.45 Gudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Gudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Tina Daugaard Wirtz.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Raymond Jensen og familiekoret.
Vrå: 19.00 Syng julen ind.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Frank Bredahl.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Nadvergudstjeneste, Bente Højris.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}