Nyhedsbrev uge 5

18. årgang - uge 5 - onsdag den 1. februar 2017

Er du glad for baptist.dk?
BaptistKirkens fire fokusområder
Bank blev til kirke
Innovativ Kirke opstart i Købnerkirken
Senior Sommerdage 2017
Hanne og Hartvig tilbage i Rwanda
Familien Vagner i fuld sving
Ungdomsledere slutter i Rwanda
Månedens indsamling
Gudstjenester 5. februar
Gudstjenester 12. februar


Hvis du oplever problemer med at læse eller udskrive nyhedsbrevet, kan du altid finde dette og tidligere nyhedsbreve i PDF-version på www.baptistkirken.dk under menupunktet ”Aktuelt” og ”Nyhedsbrev”.


Er du glad for baptist.dk?

De fleste læsere af dette nyhedsbrev får formentlig BaptistKirkens blad, baptist.dk, ind ad brevsprækken i denne uge. Vi håber, du sætter pris på bladet, og at du også har lyst til at sige tak for bladet ved at give en gave. Det er et mål, at bladet løber økonomisk rundt, og hvert år koster det ca. 450.000 kr. at sende seks blade ud i 3000 postkasser.
Vi gør det, fordi vi anser det for at være mission, og opfordrer menighederne til at tænke inklusivt, når de bestemmer, hvem, der skal have bladet. Så hvis ikke du får baptist.dk og gerne vil have det, skal du bare henvende dig til din menighed, eller til BaptistKirkens Sekretariat på info@baptistkirken.dk, og bede om at komme på listen.
Hvis du kan nøjes med at læse bladet digitalt, så kommer alle artiklerne – og flere til – på netmagasinet www.baptist.dk.
God læselyst.


BaptistKirkens fire fokusområder

BaptistKirkens ledelse holdt for nyligt det årlige mere formelle møde med sine fire ansatte, sekretær og ”blæksprutte” Gitte Elleby Jørgensen, økonomiansvarlig Ulla Holm, international missionssekretær Morten Kofoed foruden generalsekretær Lone Møller-Hansen, der også normalt er med til ledelsesmøderne.
I en proces, som har varet halvandet års tid, har ansatte og ledelse snakket sig frem til fire områder, som kræver speciel fokus lige nu.
De fire områder er: støtte til lokalt kirkeliv, socialt engagement, kommunikation og international mission og udvikling.
Nogle af områderne har altid haft en høj prioritet, således international mission. De sidste år har der også været sat en del kræfter og penge af til bl.a. Mission i Danmark og menighedsbesøg. Kommunikation har der ligeledes været investeret en del penge i, bl.a. nye hjemmesider, men her halter det med de personlige ressourcer. Endelig er social mission et nyt fokusområde.
Som et resultat af øget fokus, ønsker både ledelse og ansatte, at der skal komme flere positive historier fra baptistkirker og BaptistKirken; historier, der fortæller, hvordan vi som kristne og som kirker bidrager til samfundet bl.a. med socialt engagement.


Bank blev til kirke

Det hele begyndte med Leonard Cohens Hallelujah på klaver og trompet! Så var feststemningen slået an, da Østervrå Frikirke indviede sin nye kirke på torvet midt i byen. Efter gudstjenesten fortalte menighedsrådets formand, Susanne Andersen, om bygningen, som menigheden rykker ind i efter 11 år i det gamle mejeri: ”Nordjyske Bank ville lukke sin filial her i byen. For 1½ år siden blev idéen født, at vi skulle købe banken. Vi er kun en lille flok – 28 medlemmer mellem 16 og 92 år – så det var selvfølgelig en beslutning, vi skulle være enige om, og vi skulle tro på, at det, der var startet 10 år tidligere, kunne bære igennem i kommende år. Det er vores håb og vores motivation, at Guds sag skal lykkes her. Derfor har der været brugt mange kræfter på at få banken gjort til en kirke, der ikke kun skal fungere om søndagen, men gennem hele ugen.”
Gudstjenesten samlede fem gange antallet af de nævnte medlemmer! Alle glædede sig over de ombyggede og nu velegnede lokaler, der skulle indvies. Menighedsrådet læste tekster fra Bibelen om at være et ’Gudshus’ og flettede bønner ind om Guds velsignelse over kirkehuset og arbejdet, der skal finde sted her. Efter indvielsen blev alle betaget af ét af dagens højdepunkter – da klaver og trompet forenedes i lovsangen ’You raise me up!’ – inden Bent Hylleberg prædikede over søndagens evangelium om ’stormen på søen’. Han sluttede: ”I dag siger Jesus til os: ’Kom med ud at sejle! Jeg er om bord! Følg mit kald! Stol på mit nærvær – i al slags vejr!’ Når vi lægger fra land, sker det utrolige. Evangeliet slutter med, at ’folk undrede sig’ – og spurgte: ’Hvad er Han for én?’ Må folk i Østervrå undre sig, fordi I nu lægger fra land – med Herren ombord! Og må I få velsignelse til at løfte Jesus frem af tidens kaos, så mennesker ikke blot undrer sig, men tager imod ham som Herre og Frelser! – God sejlads!”
Efter gudstjenesten fulgte hilsner fra Baptistkirken i Danmark, fra mange nabomenigheder og fra sognekirken i Østervrå. Dagens kollekt gik til kirkebyggeri i Rwanda, hvortil der blev indsamlet 4.500 kr. Og så sluttede en festdag i Østervrå, hvor byens tredje baptistkirke nu har set dagens lys, med et kæmpe kaffebord, der var festdagen værdig! De to første blev bygget i 1896 og 1919, men er begge taget ud af brug. Se den nye kirke her, og læs også Østvendsyssel Folkeblads artikel fra dagen her.


Innovativ Kirke opstart i Købnerkirken

Søndag 29. januar startede Innovativ kirke op med 25 deltagere til en super workshop om Købnerkirken. Der var kaffe på kanden, kreativitet og rigtig gode samtaler om øjeblikkets Købnerkirken. Det var en god formiddag med ærlighed om, hvem vi hver især er. Godt gruppearbejde om det Købnerkirken drømmer om, nemlig at være et missionalt fællesskab og åndeligt hjem.
Jan Kornholt fortæller om deres oplevelse: ”Det lykkedes for Charlotte Willer at få gjort alle aktive i samtalen, simpelthen fordi vi skulle begynde at tale om os selv. Med udgangspunkt i os selv og vores egne oplevelser i kirken, fik vi en positiv samtale om, hvad Købnerkirken er og om hvilke ressourcer vi har.
De seneste år har ledere i Købnerkirken arbejdet hårdt med at finde inspiration og formulere visioner og gennemføre forandringer. Men det er afgørende for kirkens fremtid, at der også er en samtale om kirkens fremtid, hvor alle kan være med og bidrage. Vi er overbeviste om, at vores brug af ’Innovativ Kirke’ kommer til at betyde, at flere får ejerskab og begejstring for vores kirkes mission.”
Innovativ kirke er et forløb på fire workshops, der sætter fokus på den lokale kirkes ressourcer og passion. Ved hver workshop kommer I som kirke på en kreativ måde rundt om emner som drømme for kirken, samtaler om lokalområdet m.m.
Læs mere om Innovativ Kirke på www.baptist.dk og kontakt Charlotte Willer på ckbwiller@gmail.com for mere info.


Senior Sommerdage 2017

Velkommen til Senior Sommerdagene, som afholdes for sjette gang i Baptistkirken, 4296 Nyrup.
Det bliver onsdag 21. og torsdag 22. juni 2017 Bemærk datoerne er flyttet til et tidligere tidspunkt. Program udsendes senere. Yderligere information hos Marianne K Christophersen på 5826 4202.


Hanne og Hartvig tilbage i Rwanda

Tirsdag aften landede Hanne og Hartvig Weber-Hansen igen i Rwanda for at tilbringe de næste knap seks uger der. Det er nu 10. gang, at Hanne og Hartvig drager ud som seniorvolontører for Baptistkirken i Danmark – og de siger, det er sidste gang!
Hanne og Hartvig skal primært følge livet og arbejdet på centret ’Let the Little Children Come to Me’, bedre kendt som LLCCM, i Butare i det sydlige Rwanda. Der bliver dog også tid til at besøge Kvindenetværkets projekter, der skal hjælpe kvindegrupper i området med ekstra indtægter.
Husk Hanne og Hartvig i jeres forbøn. Ønsker I at følge med i Hanne og Hartvigs liv i Butare, kan I anmode om medlemskab af deres Facebook-gruppe med det meget mundrette navn ’ Mukecuru na Muzehe Rwanda’ her: https://www.facebook.com/groups/1167335063381296/?fref=ts.


Familien Vagner i fuld sving

Familien Vagner er som tidligere fortalt i Rubura, og de keder sig ikke! Jakob har fortsat travlt med arbejdet på præsteskolen. En af hans opgaver er at være med til at revidere og forny skolens fagplaner. Det er et rigtigt spændende arbejde, fortæller Jakob, da planerne ikke har været evalueret eller fornyet de sidste mange år.
Engelskundervisningen er blevet noget af et tilløbsstykke. Både Jakob, Hanna og Camilla Kousholt Jakobsen underviser de mange interesserede.
Hanna fortæller, at hun og tolken Theophile, der er uddannet sygeplejerske, har åbnet en lille konsultation på sundhedsklinikken som supplement til klinikkens nuværende arbejde. Her rådgiver de mange, især de fødende kvinder før og efter fødslen. Uddannelsesniveauet i området er ikke så højt, så mange af de ting, vi i Danmark betragter som selvfølgeligheder vedrørende sundhed og hygiejne, er nyt for dem.
Hanna og Jakob skal også besøge børneprojektet sammen med projektleder Julien Nsengiyumva. Idéen er at undervise i sundhed og hygiejne for omsorgsgrupperne i kirkerne og måske udvikle nogle lektioner, der kan bruges i de mange grupper, som Hanna og familien ikke kan nå at besøge.
Børnene og Camilla trives fortsat i Rubura, selvom loppeinvasionen i huset har tæret lidt på deres tålmodighed.
Husk fortsat hele familien i jeres forbøn. Deres liv kan følges på Facebook, hvor man kan anmode om medlemskab af deres Facebook-gruppe ’Turen 2017’ her: https://www.facebook.com/groups/224631961317092/?fref=nf


Ungdomsledere slutter i Rwanda

Onsdag vender de to ungdomsledere Helene Gammelmark Pedersen og Johanne Kofoed hjem til det danske efter fire måneder i Rwanda. Helene og Johanne har været afsted med YEGO, der er et samarbejde mellem ungdomsforbundet (BBU) og spejderkorpset (DBS). I Rwanda har de to ungdomsledere arbejdet med at integrere enlige mødre i kirken og samfundet. Det er foregået sammen med to rwandiske ungdomsledere og baptistkirken i Rwanda – AEBR. Afskeden blev mandag markeret med en frokost hos familien Hylleberg, hvor 30 af de nærmeste samarbejdsrelationer deltog. Man kan læse mere om nogle af ungdomsledernes oplevelser på YEGOs Facebookside her: https://www.facebook.com/yegoprojektet/?fref=ts


Månedens indsamling

Baptistkirken i Danmark er sammen med 235 andre baptistsamfund medlem af Baptisternes Verdensalliance, BWA. Der er i alt 45,5 mio. medlemmer af den baptistiske familie i 122 forskellige lande. Vores generalsekretær, Lone Møller-Hansen, er medlem af BWAs executive committee (bestyrelse) – som mødes to gange om året.
På BWAs hjemmeside www.bwanet.org, kan man bl.a. læse Baptist World Magazine.
De store samlinger i BWA er kongresserne, der afholdes hvert femte år, og hvor alle kan deltage. Læs mere om BWA og 2015-kongressen i Durban på baptist.dk her og en personlig kongres-fortælling her. Skal du med til næste kongres i 2020 i Rio de Janeiro i Brasilien?
De ansatte i BWA mødes hver onsdag til bøn for fællesskabet, og i dag er det de nordiske lande, der er i fokus. Foruden Danmark er det Finland med 16 kirker med 1.094 svensktalende og 14 kirker med 848 finsktalende medlemmer, Norge med 96 kirker med 6.525 medlemmer og Sverige med 719 kirker med 64.709 medlemmer. Det er godt for os at være en del af noget større!
Første søndag i februar er BWA-søndag, og alle menigheder opfordres derfor til at indsamle en kollekt til BWA, enten på søndag eller i løbet af måneden. BWA inspirerer os til at stå sammen i tilbedelse og fællesskab, at fremelske passion for mission og evangelisering, og at forsvare trosfrihed og menneskerettigheder for alle. BWA er også med til at afhjælpe menneskelig nød gennem bistand og udviklingsstøtte. Private givere kan også støtte BWA ved at sende et beløb til konto 3201 10042879 eller MobilePay 2299 6483 mrk. BWA.


Gudstjenester 5. februar 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: 11.00 Gudstjeneste, Michael Rask Christensen.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Innocent Bararu.
Korskirken: 10.30 Nadvergudstjeneste i ”44”, Bent Hylleberg. BørneKapow.
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Kunsten at leve gudstjeneste, Jan Kornholt. 13.00 Menighedsmøde.
Lyngby: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ole Jørgensen.
Rønne: 10.30 Nadvergudstjeneste, Ruth Cilwik Andersen.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Dåbs- og nadvergudstjeneste, Finn Basnov
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Lars Thorndal.
Ringsted: 10.30 Nadvergudstjeneste, Stine K. Møller.
Roskilde: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lars Mortensen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Nadvergudstjeneste, Arne Andreasen, Allan Ibsen og Det lille Kirkekor.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Gudstjeneste, Christian Bylund.
Odense: 10.30 Dåbs- og nadvergudstjeneste, Henrik Søndergaard. Børnekirke.
Oure: 11.00 Nadvergudstjeneste, Ib Schmidt.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 11.00 Fællesgudstjeneste, Steen Daugaard Hansen og Bala Sinnathurai.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Gudstjeneste, Ole Ladefoged.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jan A. Andreasen.
Holstebro: 10.30 Dåbsgudstjeneste, Tanja Petersen.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Peter Overbeck.
Silkeborg: 10.30 Gudstjeneste, Poul Asger Beck.
Sydøstjyllandskredsen: 14.00 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom.
Viborg: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Roulund.
Aarhus: 10.30 Nadvergudstjeneste, Lasse Åbom. Efterfølgende café.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse, Bente Højris.
Frederikshavn: 10.30 Nadvergudstjeneste, Klaus Abildgaard.
Hjørring: 10.00 Nadvergudstjeneste, Torben Andersen.
Ingstrup: 14.00 I Saltum Nadvergudstjeneste, Ole Skagen.
Nibe: 10.30 Nadvergudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Nadvergudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.00 Nadvergudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Nadvergudstjeneste, Erik Løvind Andersen.
Skagen: 10.00 Nadvergudstjeneste, Bent Rasmussen.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Ole Skagen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Anders Bartholdy.
Thisted: 10.00 Nadvergudstjeneste, Simon Würtz Krath-Andersen.
Vaarst: 10.00 Nadvergudstjeneste, Raymond Jensen.
Vrå: 10.30 Nadvergudstjeneste, Anne-Marie Winther.
Østervrå: 10.00 Gudstjeneste, Ulla Holm. Efterfølgende frokost og årsmøde.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Inge og Henning Aardestrup.


Gudstjenester 12. februar 2017

HOVEDSTADEN

City Kirken: Ingen gudstjeneste.
First International Baptist Church (FIBC): 13.00 Gudstjeneste på engelsk og efterfølgende fællesskab.
International Baptistkirke på Amager (IBA): 15.00 Gudstjeneste, Gilbert Rukundo.
Korskirken: 10.30 Gudstjeneste i ”44”, Ole Jørgensen
Kristuskirken/Regen: 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.
Købnerkirken: 11.00 Gudstjeneste, Jan Kornholt.
Lyngby: Ingen gudstjeneste – Besøg en nabokirke!
Rønne: 10.30 Gudstjeneste, Lone Møller-Hansen. 19.00 Lovsangsgudstjeneste. 20.00 Stillegudstjeneste.
Immanuel Chin Church, Rønne: 12.30 Gudstjeneste i Metodistkirken.

SJÆLLAND

Holbæk: 10.00 Gudstjeneste, Finn Günther.
Nakskov: 14.00 Gudstjeneste, Günter Dörner.
Nyrup: Ingen gudstjeneste.
Ringsted: 14.00 Forbønsgudstjeneste, Hans Berntsen.
Roskilde: 10.30 Gudstjeneste, Hanne Wilki Nielsen.
Slagelse: 14.00 Gudstjeneste i Stenstuegade 10.
Tølløse: 10.00 Gudstjeneste, Johanne Kofoed, Allan Ibsen.

SYDDANMARK

Esbjerg: 10.30 Nadvergudstjeneste, Benny Klarholt.
Odense: 10.30 Gudstjeneste, Søren Marcussen. 10.30 Vietnamesisk gudstjeneste. 12.00 Burmesisk gudstjeneste.
Oure: 11.00 Gudstjeneste, Oluf Jensen.
Chin Baptist Church Ringe: I Missionshuset 10.00 Børnekirke 12.30 Gudstjeneste.
Lai Baptist Church Ringe: På Nordagerskolen 12.00 Gudstjeneste og børnekirke.
Svendborg: 10.00 Tamilsk gudstjeneste, Bala Sinnathurai. 12.30 Burmesisk gudstjeneste.

MIDTJYLLAND

Brande: 10.00 Dåbsgudstjeneste, Rasmus Jonstrup Hansen.
Give: 10.00 Gudstjeneste, Jan A. Andreasen.
Holstebro: Ingen gudstjeneste.
Randers: 10.00 Gudstjeneste, Desire Ndamukunda.
Silkeborg: Ingen gudstjeneste.
Sydøstjyllandskredsen: Ingen gudstjeneste.
Viborg: 10.00 Økumenisk gudstjeneste. Vi mødes i Vestervang Kirke.
Aarhus: 10.30 Gudstjeneste, Lasse Åbom.

NORDJYLLAND

Brovst: 10.00 Gudstjeneste, Jens Christensen.
Frederikshavn: 10.30 Fællesgudstjeneste i Metodistkirken.
Hjørring: 10.00 Gudstjeneste, Torben Andersen. 13.30 MCFN gudstjeneste.
Ingstrup: 19.00 Gudstjeneste, Carsten Morsbøl.
Nibe: 10.30 Gudstjeneste, Hugo Møller Thomsen.
Nørresundby-Vodskov: 10.30 Gudstjeneste, Annette Grarup.
Pandrup: 10.00 Cafégudstjeneste, Anders Hyldgård.
Sindal: 10.00 Menighedens årsmøde – indledes med andagt, Erik Løvind Andersen. Herefter forhandlinger og frokost.
Skagen: Ingen gudstjeneste.
Sæby: 10.00 Gudstjeneste, Kai Mortensen.
Sæsing: 10.30 Gudstjeneste, Chresten Eskildsen.
Thisted: Ingen gudstjeneste.
Vaarst: 10.00 Gudstjeneste, Claus Kvist.
Vrå: 10.30 Gudstjeneste, Søren Villadsen.
Østervrå: 19.00 Kirkebio.
Aalborg, Bethelkirken: 10.30 Gudstjeneste, Henrik Holmgaard.
Aalborg, Karmelkirken: 10.30 Familiegudstjeneste, Bente Højris.

Baptistkirken i Danmark

{{subscription.email}}