Skatteregler

“16.300 kr. reglen” (Ligningslovens § 8a):

Når du giver gaver til BaptistKirken har du mulighed for at få skattefradrag efter følgende retningslinier:

 

Eksempler (2019-tal)

Eksempel 1: Indbetaler du i 2019 16.300 kr. til BaptistKirken, får du et skattefradrag på 16.300 kr. Beløbet behøver ikke blive indbetalt på én gang, og behøver ikke være til samme projekt.

Eksempel 2: Indbetaler du 4 x 200 kr. til BaptistKirken og 600 kr. til en anden godkendt forening, vil du kunne opnå et fradrag på 1.400 kr. (Hele det indbetalte beløb).

 

Gavebrev (Ligningslovens § 12, stk. 3)

Med et gavebrev (forpligtelseserklæring) giver du BaptistKirken en fast gaveindtægt i 10 år, og du får samtidig en skattefordel.

Hele din gavebrevsydelse giver skattefradrag.

Kontakt sekretariatet (info@baptistkirken.dk) for at tegne et gavebrev.

Du kan evt. læse mere på www.skat.dk.

URL: https://baptistkirken.dk/vaerktoj/skatteregler/