Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Her kan du finde organisationer og skoler tilknyttet Baptistkirken.

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

bbu@bbunews.dk
Tlf.: 2578 3262
Fælledvej 16
7200 Grindsted
Læs mere

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med tilknytning til Baptistkirken i Danmark. Organisationen har ca. 1100 medlemmer fordelt på ca. 60 lokale børneklubber, søndagsskoler, væresteder, teenage- og ungdomsgrupper og gospelkor.
Læs mere om BBU på www.bbunews.dk

Danske Baptisters Spejderkorps
(Korpskontoret)

dbs@dbs.dk
Tlf.: 9816 6250
Wagnersvej 33
2450 København SV
Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) har i 30 kredse omkring 1400 medlemmer. Spejderkorpset arbejder i tilknytning til menighederne i Baptistkirken i Danmark. Spejderarbejdet henvender sig til alle børn og unge både med og uden tilknytning til en baptistmenighed. Korpset lægger vægt på, at de enkelte børn og unge selv vælger, om de vil tro på Gud. Det valg får de kun, hvis de præsenteres for evangeliet på en god og saglig måde, både i ord og handling.

Læs mere om Danske Baptisters Spejderkorps på www.dbs.dk

Danske Baptisters Kvindenetværk
Lise Willer (Formand)

liseowiller@gmail.com
Tlf.: 65 92 05 88
Tlf.: 21 78 89 36
Slotsherrensvej 28
2720 Vanløse
Læs mere

I de fleste baptistmenigheder i Danmark findes der lokale kvindenetværk. Disse er på landsplan sammensluttet i Danske Baptisters Kvindenetværk.

Det er først og fremmest det humanitære arbejde, der optager de lokale kvindenetværk. Kvinderne indsamler tøj, medicin, symaskiner, skrivemaskiner og andet, som de sender til udviklingslande som Burundi og Rwanda eller til Letland. På regionalt plan og landsplan samles de lokale kvindenetværk til forskellige stævner, kurser og bededage.

Læs mere om Danske Baptisters Kvindenetværk på www.baptistkvinder.dk

Baptisternes Afholdsmission
Emil Lauge Ibsen (Formand)

emillaugeibsen@10mb.dk
Tlf.: 98 95 10 51
Tlf.: 20994835
Læs mere

BAM støtter en positiv indsats

På mange måder gøres der i dag meget for at bekæmpe de skader, som alkoholmisbrug og alkoholvaner påfører - ikke blot den enkelte misbruger, men også andre mennesker. Baptisternes Afholdsmission (BAM) arbejder for at skabe alkoholfrie miljøer, der kan være med til at forebygge misbrug. Sådanne miljøer er trygge, fordi ingen presses til at drikke alkohol. De skaber tryghed og sikkerhed for dem, der oplever alkoholproblemer på nært hold.

Støt afholdssagen

Afholdsarbejdet støttes ikke af mennesker, der føler sig bedre end andre, men af mennesker, der mener, at det ikke er lige meget, at tusindvis af mennesker skader sig selv og deres pårørende fysisk, psykisk og socialt gennem et alkoholmisbrug.

Medlemsskab

Du kan blive medlem direkte under landsorganisationen enten som: A-medlem (afholdenhed) eller Æ-medlem (et ædrueligt liv uden at drikke sig fuld). Årligt kontingent 100 kr.

Hjælpecentret Kildegården

BAM støtter det kristne hjælpecenter Kildegården, der ligger i Ryslinge på Fyn, og som siden starten i 1982 har hjulpet mange mennesker tilbage på ret kurs efter alkohol- eller stofmisbrug. Kildegården har plads til 12 beboere.

Hestehavevej 41, 5856 Ryslinge.
Tlf. 62 67 14 20, E-mail: post(at)kildegaarden.info
Web: www.kildegaarden.info, Giro: 1 62 24 20

BAM anbefaler sine medlemmer til også at støtte "Alkohol & Samfund", www.alkohologsamfund.dk.

Alkohol & Samfund udfordrer alkoholkulturen i Danmark for at styrke forebyggelsen af alkoholproblemer. Alkohol & Samfund er en landsdækkende organisation, uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser.

Magasinet RUS udkommer 4 gange årligt med et oplag på 10.000.

Alkohol & Samfund, Drejervej 15, 5. sal, 2400 København NV.
www.hope.dk www.magasinet-rus.dk, tlf. 3529 3090, pko(at)alkohologsamfund.dk

Sundhedsstyrelsen og Alkohol & Samfund driver Alkolinjen med anonym og gratis rådgivning til drikkende og pårørende. 80 200 500, www.alkolinjen.dk.

Vil du vide mere?

BAM søger gennem oplysning, seminarer, foredragsvirksomhed, lysbilleder og video at pege på alkoholens farer. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan støtte afholdssagen, kontakt formanden:

Formand
Emil Lauge Ibsen, 9895 1051/2099 4835, emillaugeibsen(at)10mb.dk

Kasserer
Egon Mogens Christensen, 9756 0170, e-e(at)vip.cybercity.dk
Oikos Bank: 8418 8929709668

Danske Baptister for Sundhed og Udvikling
Gerda Flensted-Jensen (Næstformand)

gerdaf@get2net.dk
Tlf.: 29 60 14 11
Læs mere

Danske Baptister for Sundhed og Udvikling (DBSU) er en organisation, der hovedsagelig arbejder i Burundi og Rwanda, to små lande i det centrale Afrika. I 2015 havde DBSU 70 års jubilæum, takket være medlemmer, der trofast har hjerte for syge og sårbare mennesker.

DBSU blev startet i 1945 under navnet ”Dansk Baptist Sygeplejeforbund” (DBS).
Med navneændringen til DBSU signalerer vi, at vi vil mere end at behandle.

I dag retter vor hjælp sig primært mod unge, der har evner og lyst til at uddanne sig inden for sundhedssektoren. Vi støtter økonomisk med skolepenge samtidig med, at vi følger deres uddannelsesforløb med interesse og forbøn.
Desuden støtter vi fattige til lægebehandling og medicin via lokale kontakter eller udsendte fra Danmark.
I Nairobi i Kenya har vi gennem en årrække støttet en lille gruppe flygtninge fra Rwanda med medicin og lægehjælp. En udsat gruppe, som er os meget taknemmelige. Gruppen er heldigvis blevet mindre med årene, da nogle har fået asyl bl.a. i Canada og Australien.

Ca. 4 gange årligt udkommer DBSUnyt. Heri kan man følge med i, hvordan kontingent og indsamlede midler bliver brugt og høre nyt fra de unge, vi støtter.

For tiden har vi to piger under uddannelse til sygeplejersker i Rwanda. Den ene er snart færdig, den anden lige begyndt (efterår 2014).
Gennem årene har fire unge afsluttet en uddannelse i Rwanda.
I Burundi støtter vi en ung pige, der bor på et børnehjem. En ung kvinde har for nogle år siden afsluttet en social-sundhedsuddannelse.
I 2011 fik vi via Erna Emming, som i perioder var i Burundi med sin mand, Ole, kontakt til fem - nu seks unge piger, som vi valgte at hjælpe til en skolegang ( Ecole secundaire), som efter endt eksamen giver adgang til sundhedsuddannelser.
Tre af disse piger kommer fra pygmæstammen, en gruppe, som ikke tidligere har haft tradition/mulighed for uddannelse. Vi håber, dette tiltag er med til at give pigerne en god fremtid. Den lokale præst i Musema følger på DBSU’s vegne disse seks piger.

Din støtte
I Burundi og Rwanda er der altid humanitære opgaver, der skal løses. Det er kun lidt, vi kan udrette, men stort for den enkelte. Vi er taknemmelige for, at vi i et par af verdens fattigste lande kan være med til at gøre en forskel.
En af pigerne skrev: ”Tak for støtten. Den gav mig mod”. En anden skrev: "Jeg er bevidst om, at jeres støtte hjælper mig til et liv på et højere niveau. Jeg håber at blive til gavn for mit land”. Måske kan vi via hende ”nå” mange!

Arbejder du inden for sundhedssektoren og/eller har hjerte for sundhed og udvikling inden for DBSU’s virkefelt, så bliv medlem af DBSU.
Pris: pr. medlem  125 kr. årligt - for ægtepar 200 kr. årligt.
Du deltager i et meningsfuldt arbejde og får ca. 4 gange årligt DBSUnyt tilsendt.

Ønsker du mere oplysning om DBSU’s virke, ønsker du at støtte/ blive medlem, eller få et eksemplar af DBSUnyt tilsendt, så kontakt en fra bestyrelsen:

Kasserer: Kirsten Bøgsted
Tlf.:2869 4453
e-mail: boegsted(at)dbs.dk

Næstformand: Gerda Flensted-Jensen
Tlf: 2960 1411
e-mail: gerdaf(at)get2net.dk

Arbejdet kan også støttes på giro: 1551 708-2452

Danske Baptistspejderes Landsgilde
Anita Pedersen, Landsgildemester

pedersenanita65@yahoo.com
Tlf.: 50932173
Læs mere

Læs mere om landsgildet i Facebookgruppen 'Landsgildet'.

Rebild Efterskole – Sport og Adventure

Tølløse Privat- og Efterskole – Baptisternes Skoler