Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Her kan du se vores partnerskab med Baptister og Fælleskirkelig institutioner.

Baptister Internationalt


Fælleskirkeligt

Conference of European Churches
Europa

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.ceceurope.org
Læs mere

Samarbejdsforum for 126 kirkesamfund i Europa.

BaptistKirkens repræsentant: Christian Sofussen

Dansk Missionsråd og Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde
(Sekretariat)

dmr@dmr.org
Tlf.: 39 61 27 77
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.dmr.org
Læs mere

Paraplyorganisation for danske missionsorganisationer

BaptistKirkens repr.: Morten Kofoed

Danske Kirkers Råd

Tlf.: 35 43 29 43
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.danskekirkersraad.dk
Læs mere

Formand: Peter Birch
Generalsekretær: Emil Bjørn Hilton Saggau
BaptistKirkens repr.: Torben Andersen og Vibeke Dalsgaard
Kvindenetværkets repr.: Pia Duebjerg Andersen
Repr. i Frihed og Lige Vilkår: Per Beck
Repr. i Landskomiteen for Danske Kirkedage: Per Beck
Repr. i Kristent-Muslimsk Samtaleforum: Vibeke Dalsgaard

Det Danske Bibelselskab
(Sekretariat)

Tlf.: 33 12 78 35
Frederiksborggade 50
1360 København K
http://www.bibelselskabet.dk
Læs mere

BaptistKirkens repr.:

Ole Engel (repræsentantskab),
Andreas Højmark Søndergaard (bestyrelse)

Evangelisk Alliance
(Sekretariat)

Tlf.: 75926100
Korskærsvej 25
7000 Fredericia
http://www.evangeliskalliance.dk/
Læs mere

Formand: Thomas Bjerg Mikkelsen
BaptistKirkens repr.: Simon Jakobsen

Folkekirkens Nødhjælp

mail@dca.dk
Tlf.: 33 15 28 00
Nørregade 15
1165 København K
http://www.noedhjaelp.dk
Læs mere

Generalsekretær: Birgitte Quist-Sørensen
BaptistKirkens repr. i rådet: Pia Duebjerg Andersen

KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste
(Kontor)

info@kit-danmark.dk
Tlf.: 32 84 60 16
Smallegade 47
2000 Frederiksberg
http://www.kit-danmark.dk
Læs mere

Daglig leder:

Ruben Holmgreen Falk
Email: ruben(a)kit-danmark.dk

BaptistKirkens repræsentant i bestyrelsen: Jan Johannsen

Migrantkirker

Se www.migrantmenigheder.dk

World Council of Churches

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.oikoumene.org
Læs mere

Internationalt, økumenisk fællesskab af kristne kirker, som omfatter knap 350 kirker fra mere end 110 lande.

BaptistKirkens repræsentant: Ole Lundegaard