Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Conference of European Churches
Europa

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.ceceurope.org
Læs mere

Samarbejdsforum for 126 kirkesamfund i Europa.

BaptistKirkens repræsentant: Vacant

Dansk Missionsråd
(Sekretariat)

dmr@dmr.org
Tlf.: 39 61 27 77
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.dmr.org
Læs mere

Paraplyorganisation for danske missionsorganisationer

BaptistKirkens repr.: Morten Kofoed

Danske Kirkers Råd

Tlf.: 35 43 29 43
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.danskekirkersraad.dk
Læs mere

Formand: Henrik Stubkjær
Medlem af forretningsudvalget: Lone Møller-Hansen
BaptistKirkens repr.: Bent Hylleberg og Per Beck
Kvindenetværkets repr.: Lise Willer og Pia Duebjerg
Repr. i Frihed og Lige Vilkår: Bent Hylleberg
Repr. i Frikirkeforum: Lone Møller-Hansen

Det Danske Bibelselskab
(Sekretariat)

Tlf.: 33 12 78 35
Frederiksborggade 50
1360 København K
http://www.bibelselskabet.dk
Læs mere

BaptistKirkens repr.:

Ole Engel (repræsentantsk.),
Tom Lund Christensen (forretn.udv.)

Evangelisk Alliance
(Sekretariat)

Tlf.: 75926100
Korskærsvej 25
7000 Fredericia
http://www.evangelisk-alliance.dk
Læs mere

Formand: Thomas Bjerg Mikkelsen
BaptistKirkens repr.: Poul Asger Beck

Folkekirkens Nødhjælp

mail@dca.dk
Tlf.: 33 15 28 00
Nørregade 15
1165 København K
http://www.noedhjaelp.dk
Læs mere

Generalsekretær: Birgitte Quist-Sørensen
BaptistKirkens repr. i rådet: Pia Duebjerg Andersen
Frikirkeforums repr. i rådet: Ole Birch

Kirke Planter Net
(Kontor)

KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste
(Kontor)

info@kit-danmark.dk
Tlf.: 32 84 60 16
Smallegade 47
2000 Frederiksberg
http://www.kit-danmark.dk
Læs mere

KIT tilbyder hjælp til etniske grupper af kristne i Danmark samt hjælp til danske menigheders arbejde med at integrere fremmede i deres fællesskaber.

Daglig leder:

Hans Henrik Lund
Mathildevej 16a
2000 Frederiksberg
Tlf: 28 29 71 41,
Email: hhl@kit-danmark.dk

Bestyrelse:

Bent Christiansen (formand)
Karsten Bach
Jan Johannsen
Ingrid Larsen
Helle Jørgensen

Udpeget af BaptistKirken: Jan Johannsen

Migrantkirker Se www.migrantmenigheder.dk

Naturlig Menighedsudvikling
Daglig leder: Anders Michael Hansen

World Council of Churches

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.oikoumene.org
Læs mere

Internationalt, økumenisk fællesskab af kristne kirker, som omfatter knap 350 kirker fra mere end 110 lande.

BaptistKirkens repræsentant: Ole Lundegaard