Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Conference of European Churches
Europa

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.ceceurope.org
Læs mere

Samarbejdsforum for 126 kirkesamfund i Europa.

BaptistKirkens repræsentant: Christian Sofussen

Dansk Missionsråd og Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde
(Sekretariat)

dmr@dmr.org
Tlf.: 39 61 27 77
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.dmr.org
Læs mere

Paraplyorganisation for danske missionsorganisationer

BaptistKirkens repr.: Morten Kofoed

Danske Kirkers Råd

Tlf.: 35 43 29 43
Peter Bangs Vej 1 D
2000 Frederiksberg
http://www.danskekirkersraad.dk
Læs mere

Formand: Peter Birch
Generalsekretær: Emil Bjørn Hilton Saggau
BaptistKirkens repr.: Torben Andersen og Vibeke Dalsgaard
Kvindenetværkets repr.: Pia Duebjerg Andersen
Repr. i Frihed og Lige Vilkår: Per Beck
Repr. i Landskomiteen for Danske Kirkedage: Per Beck
Repr. i Kristent-Muslimsk Samtaleforum: Vibeke Dalsgaard

Det Danske Bibelselskab
(Sekretariat)

Tlf.: 33 12 78 35
Frederiksborggade 50
1360 København K
http://www.bibelselskabet.dk
Læs mere

BaptistKirkens repr.:

Ole Engel (repræsentantskab),
Andreas Højmark Søndergaard (bestyrelse)

Evangelisk Alliance
(Sekretariat)

Tlf.: 75926100
Korskærsvej 25
7000 Fredericia
http://www.evangeliskalliance.dk/
Læs mere

Formand: Thomas Bjerg Mikkelsen
BaptistKirkens repr.: Simon Jakobsen

Folkekirkens Nødhjælp

mail@dca.dk
Tlf.: 33 15 28 00
Nørregade 15
1165 København K
http://www.noedhjaelp.dk
Læs mere

Generalsekretær: Birgitte Quist-Sørensen
BaptistKirkens repr. i rådet: Pia Duebjerg Andersen

KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste
(Kontor)

info@kit-danmark.dk
Tlf.: 32 84 60 16
Smallegade 47
2000 Frederiksberg
http://www.kit-danmark.dk
Læs mere

Daglig leder:

Ruben Holmgreen Falk
Email: ruben(a)kit-danmark.dk

BaptistKirkens repræsentant i bestyrelsen: Jan Johannsen

Migrantkirker

Se www.migrantmenigheder.dk

World Council of Churches

150 Route de Ferney
P.O.Box 2100
CH-1211 Geneve 2
Schweiz
http://www.oikoumene.org
Læs mere

Internationalt, økumenisk fællesskab af kristne kirker, som omfatter knap 350 kirker fra mere end 110 lande.

BaptistKirkens repræsentant: Ole Lundegaard