Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Arbejdsgruppen tager aktuelle emner op til diskussion på foranledning af henvendelser fra menighederne og enkeltpersoner. Derudover står Teologisk Forum for formidling af materiale med interesse for danske baptister og andre, herunder dansk baptisthistorie og teologi.

Fra venstre: Bent, Christian, Johannes, Bodil og Thai

Teologisk Forum består af: Johannes Aakjær Steenbuch (formand), Bent Hylleberg, Bodil Højbak Møller, Christian Bylund, Thai Hon Thin Tuep

Læs også: Teologisk Forum på baptist.dk

Læs også: Kommissorium for Teologisk Forum


Websider

www.baptisthistorie.dk indsamler og beskriver skrevne kilder af og om danske baptister siden 1839.

www.anabaptist.dk fortæller historien om reformationstidens radikale i anledning af reformationsjubilæet 2017.

www.liturgi.dk indeholder materiale og artikler om gudstjenesten.


lille KATEKISMUS – lommebog om det kristne evangelium. 44 sider.


Bøger

lille KATEKISMUS – lommebog om det kristne evangelium (2018)

Perspektiver på den kristne dåb (2018)

Anabaptist! Udvalgte tekster af reformationstidens døbere (2017)

Kun nåde – udvalgte tekster af P. Olsen (2016)


Perspektiver på den kristne dåb.


Papirer

Ledere og lederskab vedrørende menighedsledelse i lyset af bibelske begreber om tjeneste og ledelse.

Samtaleoplæg fra Teologisk Forum vedrørende homoseksuelles plads i menigheden, februar 2012.


Artikler

Hvad skal vi med historien? Om danske baptisters rødder – Johannes Aakjær Steenbuch

Er danske baptister ‘lutherske baptister’? – Bent Hylleberg

Hvad betyder reformationen for danske baptister?

Verdens lykkeligste folk – Lone Møller-Hansen (på engelsk)

Baptist identitet – Ole Lundegaard


Andet

Hvad er baptister? – EBF 1994

Oplæg til samtalegrupper om Cape Town Erklæringen

 

 

 

 

 

 


Kontakt teologisk forum: jas@baptisthistorie.dk