Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Salg af bøger

Føltveds Forlag udgav i mange år bøger i baptist-regi, og efter lukningen i midten af 00’erne overtog BaptistKirken nogle titler fra forlaget.

Disse bøger samt nogle senere udgivelser kan købes ved henvendelse til info@baptistkirken.dk eller 3259 0708. Ud over bøgernes pris skal portoen betales.

Det drejer sig om følgende bøger:

Dansk baptisme og tysk nazisme

Danske baptisters historie 1930-1950

 – af Bent Hylleberg

Bogen er en fortælling om, hvordan livet formede sig under 2. verdenskrig for danskere, der tilhørte landets største frikirke, og om hvordan baptisterne forholdt sig til nazismen – både som ideologi og som besættelsesmagt. Bogen handler både om kirkeliv og om den teologiske tænkning, der prægede arbejdet.

Baptistkirken i Danmark og Forlaget Apophasis 2021, 650 sider, stift bind 300 kr. Blødt bind 250 kr.

lille KATEKISMUS – lommebog om det kristne evangelium

Af Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark, redigeret af Johannes Aakjær Steenbuch.

“Guds rige er nær, omvend jer og tro på evangeliet!” Sådan prædikede Jesus ifølge Ny Testamente. Evangelium betyder “godt nyt”. Men hvad er “Guds rige” for noget, og hvorfor er budskabet om det godt nyt? Og hvem er egentlig Jesus?
De spørgsmål hører til kernen i kristendommen. I fem små kapitler giver denne lille lommebog et bud på, hvad evangeliet om gudsriget betyder, og hvad Jesus har gjort med sin død og opstandelse. Bogen giver også et bud på, hvad tro, håb og kærlighed er for noget samt hvad kirken, det kristne fællesskab, er for en størrelse.
Hvert kapitel afsluttes med en håndfuld spørgsmål, og bogen er således velegnet til studiekredse og trosoplæring (“katekese”).

Forlaget Apophasis 2018, 46 sider, 20 kr.

 

Perspektiver på den kristne nadver

Hvad har Ny Testamente at sige om nadveren, som de første kristne forstod den, og hvad har det at sige os om nadveren i dag? Det er temaet for Perspektiver på den kristne nadver.
Nadveren er mange ting. Den er et måltid til minde om Jesus’ fuldendte offer på korset. Den er et vidnesbyrd om den kristne tro, taksigelse og et fællesskab mellem Gud og kirken. Og så er den så meget mere!
I Perspektiver på den kristne nadver kaster vi lys over de mange aspekter af nadveren i Ny Testamente i lyset af evangeliet om Guds rige og Jesus som opstanden frelser og herre.
Derudover fortæller vi om nadverens historie samt aktuelle praktiske perspektiver på nadverfejringen.
Perspektiver på den kristne nadver er skrevet af Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark. Bogen henvender sig til alle med interesse for den kristne nadver, og er velegnet til studiegrupper og undervisning, såvel som individuel opbyggelse.

44 sider, 50 kr.

Perspektiver på den kristne dåb

Hvad har Ny Testamente at sige om dåben som de første kristne forstod den, og hvad har det at sige os om dåben i dag? Det er temaet for Perspektiver på den kristne dåb.
Den kristne dåb er mange ting. Den er en begravelse af menneskets gamle ‘jeg’, som er dødt med Jesus på korset. Den er en bekendelse af den kristne tro. Og den er en indvielse til tjeneste for gudsriget. Og så er den så meget mere!
Perspektiver på den kristne dåb kaster lys over de mange aspekter af dåben i Ny Testamente i lyset af evangeliet om Guds rige og Jesus som opstanden frelser og herre.
Derudover fortæller bogen om dåbens historie, de første baptister og dåbens udformning i dag.
Perspektiver på den kristne dåb er skrevet af Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark. Bogen henvender sig til alle med interesse for den kristne dåb, og er velegnet til studiegrupper og undervisning, såvel som individuel opbyggelse.

50 sider, 50 kr.

Frie Radikale – Syv essays om danske baptisters teologiske historie

En kold oktobermorgen i 1839 gik en lille flok mennesker ned i Lersøen i København for at lade sig døbe ved fuld neddykkelse med forbillede i beretningerne om troendes dåb i Ny Testamente. Den første danske baptistmenighed var en realitet.

Bekendelsesdåben var dengang som nu det centrale kendemærke for det kirkesamfund, som går under betegnelsen ‘baptister’. Siden de første engelske baptister lod sig døbe først i 1600-tallet har den frie dåb udtrykt baptisters kamp for tros- og samvittigheds-frihed samt kampen for retten til at danne frie menigheder, uafhængige af statsmagten.

Men hvad er det for teologiske overbevisninger, der ligger gemt i baptisternes 400-årige tradition? Det er temaet for nærværende essaysamling, hvis hovedvægt ligger på danske baptisters teologiske historie. Også aktuelle, kontroversielle emner behandles, såsom baptisters forhold til anabaptisme, discipelskab, pacifisme, udvælgelseslære og karismatik samt selvfølgelig dåbssyn.

391 sider, 299 kr.

 

Anabaptist! Udvalgte tekster af reformationstidens døbere

Under reformationstiden i 1500-tallet fandtes en række kirkelige bevægelser, der ønskede at radikalisere reformationen i retning af større trosfrihed. De såkaldte ‘anabaptister’ eller ‘døberne’ er bedst kendt fra deres modstandere, men de skrev også selv til forsvar for deres opfattelser. Denne antologi bringer en række tekster af nogle af de vigtigste teologer og tænkere blandt reformationstidens døbere:

 • Balthasar Hubmaier: Om kætterne og dem, der brænder dem (1524)
 • Balthasar Hubmaier: Kærlighedsløfte (1527)
 • Hans Denck: Bekendelse for byrådet i Nürnberg (1525)
 • Michael Sattler: Menighedsorden (1527)
 • Michael Sattler, m.fl.: Schleitheim-bekendelsen (1527)
 • Melchior Hoffmann: Guds forordning (1530)
 • Menno Simons: En principiel og klar bekendelse fra de stakkels, trængte kristne (1552)

Teksterne er oversat og kommenteret af Bent Hylleberg, Jacob Broholm Møller, Torben Andersen, Simon Krath-Andersen og Johannes Aakjær Steenbuch og udgivet med støtte fra Baptistkirken i Danmark.

Forlaget Apophasis 2017. 127 sider, 100 kr.

 

Kun nåde – udvalgte tekster af P. Olsen

Med forord af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d. og følgende tekster af P. Olsen:

 • Gennem Tvivl – Breve til to unge Tvivlere (1913)
 • Den kristne Daab (1907)
 • Militarisme og Kristentro (1909)
 • Menighedslivet efter Guds Ord (1916)

Forlaget Apophasis 2016. 271 sider, 150 kr.

 

Liv i fællesskab

81206cf155

Denne bog er skrevet af Teologisk Forum og er en introduktion til den kristne menighed. Bogen bruges som gave til nydøbte i menighederne. Den er præget af den måde, vi som baptister ser det kristne liv på.

Her kan du læse om

 • at dåben både er guddommelig og menneskelig
 • at den er en indvielse til at blive Jesu discipel
 • at du tilhører et fællesskab, der tror, tilbeder og tjener Herren
 • at du er på vandring sammen med mange andre, der efterfølger Jesus

36 sider, 20 kr.

 

Til dig fra din kirke

29b6f44200

– interaktiv bog til børn fra 0 til 12 år

– af Søren P. Grarup

Bogen er forfattet specielt til brug som en gave ved barnevelsignelse.
Bogen er velegnet til at barnet og forældrene sammen med jævne mellemrum læser højt, synger og beder sammen.
I familier, hvor børnene ikke fik bogen til barnevelsignelsen, kan forældrene med fordel selv anskaffe sig den.

39 sider, 25 kr.

 

Burundi 1928-2003

fd4e3ddbba

– Baptister 75 år i Burundi

– af Knud Rønne Hansen og Isaac Bimpenda

Baptistkirken i Burundi fejrede i 2003 75 års jubilæum.
Den tidligere missionær i Burundi, Knud Rønne Hansen, skrev sammen med pastor Isaac Bimpenda, som dengang var Burundis Baptistkirkes generalsekretær og legale repræsentant overfor myndighederne, en bog om baptisternes historie i Burundi.
Det er en bog spækket med billeder, navne og historiske hændelser.

312 sider, 50 kr.

 

Baptisternes Håndbog

b22d8121b6

 

Hvert år udgives en håndbog med beretninger, regnskab, referater, adresser mm.

100 sider, 75 kr.

 

 

Noget godt i ryggen

997de75f08

Baptister på vej i et nyt årtusind

Igennem 1990erne vedtog Baptisternes Verdens Alliance syv udtalelser, der her foreligger på dansk suppleret med en europæisk ’ trosbekendelse’ og med et dansk bud på, hvad baptisme står for.
I disse dokumenter tegnes der et portræt af, hvad international baptisme, der udgør verdens største protestantiske kirkesamfund, står for netop nu.
Velegnet til bibelkreds.

42 sider, gratis

 

Frikirke – for alle

b1c105e608

Udgivet af FrikirkeNets Forlag.

“Bogen skaber et hurtigt overblik over frikirkerne i Danmark. Frikirkerne er med til at minde os om, hvor stor, varieret og mangfoldig den verdensvide kristne kirke er. De nye migrantmenigheder og øvrige frikirker kan på sigt komme til at spille en transformerende rolle. For kristendommen i Danmark er under forvandlig.”

40 sider, 12 kr.