Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Idebank – forslag til materiale til bibel- og samtalegrupper

Ideer til menighedens bibelarbejde og smågrupper.

Listen suppleres løbende og redigeres af Teologisk Forum (TF), der også gerne modtager forslag til nye ideer. Kontaktperson: Henrik Søndergaard / hks@baptistkirken-odense.dk

Idebanken er tænkt som menighedernes bibel-og samtalemateriale til gruppearbejde. Teologisk Forum har ikke et teologisk ”filter” for, hvad der skal optages. Men vi har 4 kriterier / tests:

1) Det skal være let at anskaffe
2) Det skal være forståeligt for almindelige mennesker
3) Det skal være lovligt at dele
4) Det skal være afprøvet med succes

Intro

Der kan siges meget om tro og liv ud fra et kristent perspektiv, men kort sagt handler tro om relationer. Dvs. et liv i en relation til Gud, medmennesket og sig selv, samt hele skaberværket! ”Tro staves relation”, siger Jens Petter Jørgensen i bogen: ”Når troen sætter spor” og henviser til Jesu fortælling om vintræet og grenene.

At udforske livet i et kristent perspektiv er inspirerende og livgivende i sig selv – og det har vi brug for at gøre i fællesskab. I menighedens store fællesskab, men helst også i mindre sammenhænge, f.eks. en bibel- og samtalegruppe, studie- og cellegruppe, vækst- og netværksgruppe – eller hvad vi nu kalder menighedens grupper. Naturligvis vil mange af de materialer, der henvises til nedenfor også med fordel kunne anvendes til personligt studie og refleksion i kristenlivet. Dog er der noget vejledende og oplærende ved at kunne samtale med andre om bibelske tekster og relevante temaer fra kirkens liv og hverdagens udfordringer i det sekulære samfund. Derfor er det en god ide at være med i en bibel- og samtalegruppe. Åndelig vækst og modenhed ses også af i hvor høj grad, vi kan lytte til og tage ved lære af hinanden og finde vej sammen – og hele tiden have relationen til Gud, medmennesket og sig selv, samt skaberværket og Gudsriget for øje!

Ideerne er placeret i emneområder for at give et overblik selvom de enkelte materialer kan overlappe hinanden i indhold. Listen er ikke fyldestgørende, men skal opfattes som et idekatalog, hvis enkelte dele allerede har inspireret nogle og på denne måde kommer videre til endnu flere til gavn og glæde. Den redigeres og suppleres løbende med andet materiale, som andre har haft gode erfaringer med.

Se listen her.


Downloads

Downloads