Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Danske Baptister for Sundhed og Udvikling
Gerda Flensted-Jensen (Næstformand)

Danske Baptister for Sundhed og Udvikling (DBSU) er en organisation, der hovedsagelig arbejder i Burundi og Rwanda, to små lande i det centrale Afrika. I 2015 havde DBSU 70 års jubilæum, takket være medlemmer, der trofast har hjerte for syge og sårbare mennesker.

DBSU blev startet i 1945 under navnet ”Dansk Baptist Sygeplejeforbund” (DBS).
Med navneændringen til DBSU signalerer vi, at vi vil mere end at behandle.

I dag retter vor hjælp sig primært mod unge, der har evner og lyst til at uddanne sig inden for sundhedssektoren. Vi støtter økonomisk med skolepenge samtidig med, at vi følger deres uddannelsesforløb med interesse og forbøn.
Desuden støtter vi fattige til lægebehandling og medicin via lokale kontakter eller udsendte fra Danmark.
I Nairobi i Kenya har vi gennem en årrække støttet en lille gruppe flygtninge fra Rwanda med medicin og lægehjælp. En udsat gruppe, som er os meget taknemmelige. Gruppen er heldigvis blevet mindre med årene, da nogle har fået asyl bl.a. i Canada og Australien.

Ca. 4 gange årligt udkommer DBSUnyt. Heri kan man følge med i, hvordan kontingent og indsamlede midler bliver brugt og høre nyt fra de unge, vi støtter.

For tiden har vi to piger under uddannelse til sygeplejersker i Rwanda. Den ene er snart færdig, den anden lige begyndt (efterår 2014).
Gennem årene har fire unge afsluttet en uddannelse i Rwanda.
I Burundi støtter vi en ung pige, der bor på et børnehjem. En ung kvinde har for nogle år siden afsluttet en social-sundhedsuddannelse.
I 2011 fik vi via Erna Emming, som i perioder var i Burundi med sin mand, Ole, kontakt til fem - nu seks unge piger, som vi valgte at hjælpe til en skolegang ( Ecole secundaire), som efter endt eksamen giver adgang til sundhedsuddannelser.
Tre af disse piger kommer fra pygmæstammen, en gruppe, som ikke tidligere har haft tradition/mulighed for uddannelse. Vi håber, dette tiltag er med til at give pigerne en god fremtid. Den lokale præst i Musema følger på DBSU’s vegne disse seks piger.

Din støtte
I Burundi og Rwanda er der altid humanitære opgaver, der skal løses. Det er kun lidt, vi kan udrette, men stort for den enkelte. Vi er taknemmelige for, at vi i et par af verdens fattigste lande kan være med til at gøre en forskel.
En af pigerne skrev: ”Tak for støtten. Den gav mig mod”. En anden skrev: "Jeg er bevidst om, at jeres støtte hjælper mig til et liv på et højere niveau. Jeg håber at blive til gavn for mit land”. Måske kan vi via hende ”nå” mange!

Arbejder du inden for sundhedssektoren og/eller har hjerte for sundhed og udvikling inden for DBSU’s virkefelt, så bliv medlem af DBSU.
Pris: pr. medlem  125 kr. årligt - for ægtepar 200 kr. årligt.
Du deltager i et meningsfuldt arbejde og får ca. 4 gange årligt DBSUnyt tilsendt.

Ønsker du mere oplysning om DBSU’s virke, ønsker du at støtte/ blive medlem, eller få et eksemplar af DBSUnyt tilsendt, så kontakt en fra bestyrelsen:

Kasserer: Kirsten Bøgsted
Tlf.:2869 4453
e-mail: boegsted(at)dbs.dk

Næstformand: Gerda Flensted-Jensen
Tlf: 2960 1411
e-mail: gerdaf(at)get2net.dk

Arbejdet kan også støttes på giro: 1551 708-2452