Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

BaptistKirkens økonomi

0f640f3442

Som frikirke har Baptistkirken i Danmark sin egen økonomi, som er uafhængig af staten. Som alle andre er vi naturligvis underlagt den danske stats lovgivning med alt, hvad det medfører af pligter og rettigheder, men der gives ikke direkte offentlige tilskud til BaptistKirkens drift.

Baptistkirken i Danmark baserer primært sin økonomi på bidrag fra medlemsmenighederne. Disse bidrag dækker driften af BaptistKirkens sekretariat med 4 ansatte, møder mv. i den valgte, frivillige ledelse og de nedsatte udvalg samt kontingenter til nationale og internationale organisationer, som BaptistKirken er medlem af.

Ved siden af den daglige drift driver Baptistkirken i Danmark en række projekter i ind- og udland. Nogle projekter finansieres via gaver fra menigheder og private, mens andre er dækket af bevillinger fra fx Danida.

Hver enkelt af de lokale baptistmenigheder er selvstændige enheder, hvis økonomi er næsten udelukkende baseret på frivillige bidrag fra medlemmerne. Menighederne betaler selv deres ansatte, deres bygninger og deres aktiviteter, og er derfor helt afhængige af medlemmernes bidrag.

Læs mere om skatteregler her og de aktuelle indsamlinger her.

Offentlig indsamling

Baptistkirken i Danmark har tilladelse fra Indsamlingsnævnet til afholdelse af offentlige indsamlinger til BaptistKirkens projekter i Burundi, Rwanda og Myanmar samt til bladet baptist.dk. Indsamlingerne sker via vores hjemmeside www.baptistkirken.dk, Facebook og Mobile Pay.
J.nr. (Burundi, Rwanda og Myanmar): 20.700.03129
J.nr. (baptist.dk): 20.700.03130