Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Hvert kalenderår 2020-2023 sættes særligt fokus på et emne fra Fælleserklæringen.

Ideerne er samlet efter de regionale møder i 2019 som forberedelse til Fælleserklæringen.

Dokumentet er et levende dokument, og hvert år afholdes regionale møder, så menighederne kan udveksle erfaringer og fostre nye ideer til at leve Fælleserklæringen ud i menighederne og i fællesskabet.

Hvor der er en * er der link til uddybende inspiration.

 

2020: HAVE FOKUS PÅ MISSION I DANMARK

 

Ved at vidensdele

 • formidle viden fra menigheder og fællesskaber, der lykkes med at nå kirkefremmede
  • ved at dele historier på kurser/konferencer og præstesamlinger, samt i videoer, der bliver gjort tilgængelige for alle
  • en undersøgelse af folk, der er kommet til tro, med henblik på hvordan vi kan nå flere
 • bibellæseplaner og materiale omkring de fire evangelier, måske et evangelium om året
 • styrke undervisningen i menighederne * (Odense 1 og Odense 2)
 • lave materiale til menighederne evt. med det samme tema (f.eks. den fem-foldige tjeneste, Efeserbrevet 4:11-13)

 

 Ved at dele trohistorier

 • lave kurser med henblik på at lære at dele sin tro med andre
 • udruste forældre og medarbejdere til trosudvikling af deres børn og unge

 

Ved at plante menigheder

 

Ved at fokusere på børn og unge

 

 Ved at lave bede fællesskaber

 • sms bøn tur/retur
 • internet radio
 • gå ud og bede sammen
  • bede for byen, bede for byrådet
  • lave fælles bede initiativer (Evangelisk Alliances bedeuge)
 • bønnerum
 • tidebøn
 • Healing Prayer

 

Ved at engagere sig i politik

 • Resam
 • Holde vælgermøder i kirkerne ved kommunal og folketingsvalg

 

Ved at lave flere tiltag

 • måltidsfællesskaber med mening * (Holbæk)
 • lejre og feriearrangementer for børn og migrantbørn
 • fælles kristendomsklasser, national strategi, tre årlige nationale samlinger
 • mentorordning både for nye kristne og de, der allerede er i kirken
 • minigudstjenester på hverdage * (Sindal)
 • senioreftermiddage * (Tølløse)
 • kreativt værksted
 • kirkebio
 • åbne kirken for organisationer, der vil leje sig ind
 • mandeklub
 • sende flere på konferencer og Basis
 • kommunikere tilbud ud, BaptistKirkens og andre tilbud
 • retræte, katalog med retræte muligheder (se f.eks. på retræte.dk)
 • mødesteder for ensomme ældre og andre * (Saltum)

 

 

2021: STYRKE MENIGHEDERNES OG DET ØKUMENISKE FÆLLESSKAB

 

Ved at holde middage eller spisefælleskaber

 • for menigheden
 • nye tilflyttere til kommunen (evt. ved en annonce)
 • række ud til nærområdet og hjælpe familier, så vi engagerer os lokalt

 

Ved at dele liv

 • i gudstjenesten
 • med sine naboer
 • sætter rammer så alle aldersgrupper bliver inkluderet
  • workshops
 • finde emner som interesserer mennesker
 • forhandlingsmøder via dagsorden, hvor der er plads til samtale
 • LK, lederkonference, temadage, Innovativ Kirke, KPN

 

Ved at være økumenisk

 • styrke det særlige fælleskab med Det Danske Missionsforbund
 • fælles sommerstævne
 • deltage aktivt i Himmelske Dage, de Danske Kirkedage både økonomisk og gennem tilstedeværelse
 • kirkevandringer
 • dele program med andre kirker
 • kombinere vores ressourcer mellem menigheder og andre kirker
 • bakke op om andre kirkers møder og arrangere fælles gudstjeneste
 • dele/låne præster
 • inspirere til fælles møder (Evangeliske Alliance) KIT
 • mission
  • fælles missionsprojekt
  • med din næste/naboer

 

Ved forbøn

 • bønnegrupper før gudstjeneste
 • forbøn til gudtjenesten
 • bønneemner på sms rundt til medlemmer
 • følge op på bede emner
 • forbøns kæde, man kan melde sig på
 • parre menigheder to og to, bede for hinanden, lære hinanden at kende

 

Gennem sociale medier

 • få konsulenthjælp til reklame
 • læse om de gode historier
 • lave videoer af gode aktiviteter

 

Gennem økonomisk engagement

 • skabe forståelse for, hvad det koster at lave kirke
  • skal foregå fra person til person

 

2022: VÆRE I TJENESTE FOR NÆSTEN LOKALT, NATIONALT OG GLOBALT

 

Ved at lave forskellige typer cafeer

 • sprogcafeer
 • cafeer med fokus på fællesskab mm.

 

Ved at lave måltidsfællesskaber

 • hvor man både kan enten hjælpe eller deltage (eller begge) i at være samme om et måltid
 • både i kirken og privat

 

Ved at lave familienetværk

 • hvor familier kan komme og have et frirum sammen med andre familier i lokalområdet

 

Ved at lave julepakker

 • økonomisk/materiel hjælp til hvad man kunne mangle ved julen
 • mulighed for fælleskab med andre omkring jul

 

Ved at lave aktiviteter

 • fodbold på tværs af alder og etnicitet
 • bogklub
 • bage klub
 • kæmpe fest for de svage

 

Ved at se folk i hverdagen

 • se også dine medmennesker uden for kirken, det behøver ikke at være stort, bare ’hvordan går det?’ kan hjælpe meget
 • omsorg for de syge, de nye i kirken
  • velkomstkomité, der inviterer hjem og sørger for, at de bliver en del af fællesskabet
 • discipelskab
  • bibelundervisning, der kan uddanne andre til at give det videre til andre
 • åndelige medvandrere
  • tilbud i lokalsamfundet om samtaler med præster

 

Ved at have byttedag

 • hvor man kan komme, med hvad man har af ekstra tøj, legetøj
 • bagagerumssalg

 

Ved at samarbejde lokalt

 • samarbejde med lokale organisationer og kirker evt. kommuner
 • trække på hinandens ressourcer, vi er ikke konkurrenter men samarbejdspartnere

 

Ved at have fokus på international mission

 • at understøtte BaptistKirkens samarbejdskirker i Rwanda, Burundi og Myanmar
 • at menighederne støtter BaptistKirkens projekter i samarbejdslandene
 • International Missions sekretær understøtter menighedernes projekter, især i samarbejdslandene
 • FNs Verdensmål gøres kendt i alle menigheder og integreres i menighedernes arbejde
 • igennem relationer med mennesker/menigheder fra andre lande
 • få mere information om BWA
 • samle ind evt. til soveposer til bådflygtninge
 • samarbejde med etniske grupper i Danmark, der har kontakter i hjemlandet

 

Ved at tage ansvar for asylansøgere

 • stifte venskaber og hilse på dem
 • kontakte socialforvaltningen eller hjemmeplejen
 • besøgstjeneste
 • ressourcebank
  • udrykningsteam (pære der skal skiftes og cykel repareres)
 • skrive læserbreve som menighed
  • støtte andres gode ideer og opmuntring/give skulderklap

 

Ved at BaptistKirkens ledelse

 • opretter en arbejdsgruppe vedr. religionsfrihed (a la TF, IU etc)
  • hver menighed udpeger en kontaktperson, der er i dialog med arbejdsgruppen
 • tager kontakt til udenrigsministeriets nyoprettede kontor for religionsfrihed/forfølgelse.
 • opfordrer menighederne til at sætte fokus på religionsfrihed/ -forfølgelsesproblemerne.

 

 

2023: FORNY VORES MÅDE AT FORMIDLE DET KRISTNE BUDSKAB PÅ

 

Ved at menighederne styrkes til at

 • have ledelses- og tjenesteopgaver på tværs af generationer
 • mentorordninger
 • finde menighedens kerneområde
 • finde lederroller, så næste generation inddrages
 • finde ud af, hvad vi vil med præsten
 • unge skal sidde med i gudstjenesteudvalget
 • have mærkedage og holde fester
 • fred, frihed og retfærdighed skal proklameres, i gudstjenesten og al kommunikation
 • bruge Facebook live og booste Facebook begivenheder

 

Ved at BaptistKirken

 • laver et katalog med 12 ideer til tidssvarende baptistisk missionsarbejde
 • fastholder og styrker det nye tiltag med SCMT, Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi
 • Teologisk Forum udarbejder et studieforløb om vigtige punkter i baptistisk teologi og historie
 • laver intro om BaptistKirken på Youtube og sociale medier
 • har faste klummer, som læses af andre
 • laver en ny udgave af FAQ om baptister i en mindre udgave til uddeling
 • bruger Facebook live og booster Facebook begivenheder