Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Menigheder, der vokser

Projekt 6 - 2023

Menigheder, der vokser

Kirkebyggeri og uddannelse af præster og ledere i Burundi og Rwanda

I Burundi og Rwanda er menighedsplantning en helt naturlig del af det at være kirke. Gode og dynamiske præster og andre medarbejdere er en forudsætning for sunde menigheder, så med det voksende antal menigheder er der brug uddannede præster og evangelister. På præsteskolen i Rubura uddannes lige nu 30 nye præster (slutter august 2023), 75 evangelister og 40 ungdomsledere. I Rwanda uddannes præster til et højere uddannelsesniveau, så de lever op til myndighederne krav til præsters uddannelse.

En anden måde vi konkret kan støtte menighedernes evangelisation, er ved at støtte deres kirkebyggeri. De er selv i stand til at bidrage med arbejdskraft og en del af materialerne, men ofte kniber det med døre, vinduer og især tagkonstruktionen. I byområderne, hvor der er andre krav til byggerierne, støtter vi ofte også med mursten. I Burundi har man en vision om at have en menighed i alle de større byer, og det vil vi bakke op om. I Rwanda er der stadig kirker, der er lukkede på grund af krav til bygningerne, så der arbejdes på at få disse åbnet igen. Også her kan menighederne selv kan bidrage med mange ting i byggeprocessen, men vores bidrag kan være nødvendigt, før alle krav er opfyldt.

Landbrugsaktiviteterne i og omkring Rubura er kommet ind i en god driftsfase og ansvaret er lagt ind under præsteskolen, så de dels kan bruge det i uddannelsesmæssig sammenhæng og dels kan finansieres delvist herfra. Allerede nu er mange i lokalsamfundet uddannet i bedre og mere effektive dyrkningsmetoder og projektet bruges fortsat som uddannelses- og demonstrationscenter for vores øvrige landbrugsaktiviteter.

I de senere år har vi ansøgt om en række projekter, der skal sikre fødevaresikkerheden i Burundi. Vi og vores partnere fået bevilliget en række projekter hos danske og internationale donorer. Nogle af projekterne indeholder egenfinansiering. I 2023 vil vi således samle ind til 3 projekter i Burundi og Rwanda, ligesom nye projekter er under forberedelse.