Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Nye trosfællesskaber

Projekt 2 - 2022

Nye trosfællesskaber

Udvikling af BaptistKirken

”Jeg hørte Gud kalde på mig: ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde jeg modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” – Sådan læser vi om profeten Esajas’ kald til tjeneste i Es.6,8 (Bibelen 2020). Gud kalder uden ophør mennesker til tjeneste – også i disse år. Kaldet til mission lyder på mange måder, men handler altid om menneskers engagement og lydhørhed overfor Guds kald til handling i en given situation. ”Hvem vil være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder?” – spørger vi i fællesskabet i Baptistkirken i Danmark og vi tilføjer: ”Hvem vil være med til at støtte økonomisk?”

Rammerne for etablering af menighedsplantningsprojekter er på plads og blev vedtaget på Landskonference 1 i maj 2021. Det forventes, at et menighedsplantningsprojekt varer 3-5 år og at modermenigheden giver 30.000 kr. pr. år i ekstrabidrag til BaptistKirken og at støttemenigheder gør det samme i alt. Derudover bidrager BaptistKirken med 100.000 kr. årligt og samtidig indsamles mindst 40.000 kr. som missionsprojekt og ved kollekter. Den økonomiske ramme er altså 200.000 kr. pr. år et projekt løber.

Derfor er her brug for dels mennesker og menigheder, der hører kaldet til at være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder og dels mennesker og menigheder, der vil bidrage økonomisk. Begge dele er vigtige.

Gennem dette projekt styrkes missionen i Danmark. Det sker ved at gøre det muligt for dem, der oplever Guds kald til handling, når det gælder nye trosfællesskaber og menighedsplantninger. ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde jeg modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” – og vi tilføjer: ”Hvem vil være med til at støtte økonomisk?”