Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Nye trosfællesskaber - nye menighedsplantninger

Projekt 2 - 2023

Nye trosfællesskaber - nye menighedsplantninger

Udvikling af BaptistKirken

”Jeg hørte Gud kalde på mig: ”Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå ud og tale på mine vegne?” Men nu sagde jeg modsat før: ”Det vil jeg! Send mig!” – Sådan læser vi om profeten Esajas’ kald til tjeneste i Es.6,8 (Bibelen 2020). Gud kalder uden ophør mennesker til tjeneste – også i disse år. Kaldet til mission lyder på mange måder, men handler altid om menneskers engagement og lydhørhed overfor Guds kald til handling i en given situation. ”Hvem vil være med til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder?” – spørger vi i fællesskabet i Baptistkirken i Danmark og vi tilføjer: ”Hvem vil være med til at støtte økonomisk?”

Det forventes, at et projekt varer 3-5 år efter nærmere aftale. De økonomiske rammer i etableringsfasen er, at modermenigheden giver 30.000 kr. pr. år i ekstrabidrag til BaptistKirken og at støttemenigheder til sammen giver samme beløb. Derudover bidrager BaptistKirken med 100.000 kr. årligt. Hertil kommer indsamlinger og bidrag til missionsprojektet på mindst 40.000 kr. Den økonomiske ramme er altså 200.000 kr. pr. år et projekt løber.

Derfor er her brug for både personer, der hører kaldet til at skabe nye trosfællesskaber og plante nye menigheder og menigheder, der vil bidrage økonomisk. Begge dele er vigtige og i fællesskab styrkes missionen i Danmark.