Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Regnskab 2018 revideret

03/04/2019

BaptistKirkens årsregnskab for 2018 er nu revideret og kan findes i den komplette udgave med noter osv. på www.baptistkirken.dk (under værktøjskassen / økonomi og ansættelser). Regnskabet udviser et underskud på 247.631 kr., hvoraf 237.056 kr. kan henføres til ikke-realiserede kursreguleringer på værdipapirer. Det betyder, at underskuddet på driften er på 10.575 kr. Da der var budgetteret med et underskud på 166.700 kr., må det siges at være meget tilfredsstillende. Menighedernes bidrag til basis udgør 1.663.225 kr., hvilket er 13.225 kr. mere end budgetteret, men lidt mindre end i 2017. En forkortet udgave af regnskabet vil blive trykt i Håndbogen 2019, hvor der også vil være en beretning fra ledelsen om regnskabet.