Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Rejselegat til fremme af økumenisk dannelse

13/09/2023

Rejselegatet til økumenisk fremme støtter frivillige i kirker og kirkelige organisationer, der gennem udlandsophold/-rejse vil styrke deres økumeniske erfaring og dannelse.
Formål
Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig indenfor andre kirkelige traditioner end sin egen eller i det økumeniske arbejde i bredere forstand med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. Det er således et krav, at ansøgeren har ophold ved eller besøg hos andre kirkelige konfessioner end sin egen.
Ophold og rejse
Opholdet kan både have præg af studieture eller undervisning som f.eks. ved de økumeniske institutter som Bossey og internationale økumeniske organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, men også læring gennem praktiske fællesskaber i kirker i f.eks. Europa, Afrika, Asien eller Sydamerika eller klostre som f.eks. Taize, Anafora og Iona kan komme i betragtning. Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig og få økumenisk erfaring gennem udlandsopholdet.
Dokumentation og formidling
Dokumentation for kirkeligt engagement sikres ved krav om anbefaling/referencer fra den kirke/kirkelige organisation, som ansøger er tilknyttet i sit frivillige arbejde. Det er et krav for modtagelsen af legatet at legatmodtageren videreformidler sin økumeniske læring i regi af Danske Kirkers Råd.
Ansøgning
Ansøgningen sker gennem indsendelse af ansøgningsskema. Ansøgningen skal bl.a.  indeholde en kort beskrivelse af det forventede program, budget, CV, anbefalinger og ideer til formidling af erfaringerne fra opholdet.
Ansøgningen sendes til dkr@danskekirkersraad.dk.