Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 18. januar 2017

Kære menigheder
Hermed igen nyt fra fællesskabet!

Håndbog 2017 – bestilling og rettelser
Se vedhæftede brev fra Torsten Wendel-Hansen om rettelser til adresselisten i håndbog 2017 og bestilling af samme. Adresselisten, som den er opdateret til d.d., vedhæftes her, men lægges IKKE under menighedsforsendelser på hjemmesiden.
Kopier gerne hele jeres del fra adresselisten over i et nyt Word-dokument eller ind i en mail og ret til – men MARKÈR rettelserne, så jeg ikke skal kontrollere det hele!
Fristen for indsendelse af rettelser og bestillinger er 13. marts.


Statistik til håndbog m.m.
Vedhæftet er skemaer til indberetning af hhv. medlems- og økonomistatistik i menighederne. Ud over at blive brugt til BaptistKirkens egen interne statistik, bliver oplysningerne også brugt i forbindelse med den årlige tips/lottoansøgning. Det er altså vigtigt, at alle menigheder udfylder begge skemaer, så husk at videresende til de personer, som har de relevante oplysninger.
De udfyldte skemaer skal sendes snarest men senest 5. marts til Torsten Wendel-Hansen.

Reformationsfejring
Reformationsfejring i Frederikshavn
Henning Emmering fortæller til inspiration for andre menigheder:

”Metodistkirken og Baptistkirken i Frederikshavn er gået sammen om, som frikirker, at fejre reformationsjubilæet. Onsdag 25. oktober 2017 har vi en fælles samtaleaften i Metodistkirken. Jørgen Thaarup, præst og underviser i Metodistkirken, er inviteret til at fortælle om reformationen, og vi taler sammen, om vi i vores tid udnytter reformationens frihed, er åbne som kirker, taler et sprog som mennesker kan forstå, eller er stivnet i regler og ceremonier.
Søndag 29. oktober 2017 fejrer vi sammen en ”Reformationsjubilæumsgudstjeneste” i Baptistkirken.
Vores venner i Folkekirken er orienteret om, at vi som frikirker i byen er med i fejringen.”

Ovenstående notits kunne læses i sidste uges nyhedsbrev. Det var den forhåbentlig første notits om reformationsfejringer rundt omkring i landet. Skriv til info@baptistkirken.dk og fortæl om jeres planer for fejring til information og inspiration for andre!

Nyhedsbrevet
Husk også at læse dagens nyhedsbrev. Og husk, hvis der sker noget spændende i jeres menighed, at skrive om det til nyhedsbrevet og send det til info@baptistkirken.dk senest tirsdag kl. 10.00.

Mange hilsner
Gitte Elleby Jørgensen


Downloads

Downloads