Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Værktøjskassen

Læs mere om værktøjskassen

Det bedste sted at finde oplysninger, materialer og ressourcer relevant for ansatte og frivillige.

Værktøjskassen indeholder masser af informationer som menighedsråd, kasserere, baptister i almindelighed, nysgerrige, andre kristne eller måske bare du kan bruge til noget fornuftigt.

Der er intet skjult for den almindelige læser om BaptistKirkens liv og lære, økonomiske forhold eller forhold i øvrigt.

Synes du alligevel, der mangler noget er du altid meget velkommen til at kontakte BaptistKirken.


Søg

Menighedsforsendelse 17. april 2024

Om kandidater til formands- og ledelsesvalg, ny løntabel, regler om registrering af arbejdstid og momskompensation.

Kære menigheder

Kandidater til formands- og ledelsesvalg

Vi minder om, at der, som skrevet i menighedsforsendelsen d. 20. marts, er frist mandag d. 22. april, for at fremsende forslag til kandidater til sommerens valg til BaptistKirkens ledelse. Forslag fremsendes til Sekretariatet på info@baptistkirken.dk.

Ny løntabel

Nu er de nye offentlige overenskomster, som ligger til grund for BaptistKirkens løntabel, blevet godkendt. Den nye løntabel er vedhæftet denne forsendelse. Løntabellen er gældende fra 1. april 2024, så har menigheden forudlønnede ansatte, skal de reguleres tilbagevirkende. Løntabellen er også sendt direkte til kassererne.

Nye regler om registrering af arbejdstid

Den 1. juli træder der nye regler i kraft, som betyder, at alle lønmodtagere skal registrere deres arbejdstid. Dette for at sikre, at reglerne om arbejds- og hviletider overholdes. Undtaget fra pligten til at registrere arbejdstid er lønmodtagere, som selv tilrettelægger deres arbejdstid. Bl.a. på baggrund af et forarbejde fra Frikirkenet, vurderer Personaleudvalget, at præster – som udgangspunkt – hører til den sidstnævnte kategori, og derfor ikke behøver registrere. Til gengæld skal der laves en tilføjelse i deres ansættelseskontrakt.

Personaleudvalget er i gang med at udarbejde retningslinjer til menighederne om ovenstående, og de vil blive udsendt i løbet af maj måned. Det bør dog også nævnes, at der kan være andre typer af ansættelser i menigheder, som vil være fuldt omfattet af de nye regler.

Momskompensation

Menigheder, som er §8A-godkendte, kan inden 1. juli søge delvis momskompensation for de momsudgifter, der er afholdt i 2023. Ansøgningen skal underskrives af en revisor, og BaptistKirkens revisor tilbyder sin hjælp i den forbindelse. Se vedhæftede standardaftale for priser, tidsfrist mv. Bemærk, hvilke dokumenter der skal medsendes (bl.a. revisorerklæringen, som også er vedhæftet).

 

Læs også i dagens nyhedsbrev bl.a. om WildCard til sommerstævnet – er der nogen i din menighed, der kan få glæde af ordningen?

Mange hilsner
Gitte Elleby


Downloads

Downloads